Královéhradecký krajský šachový svaz


Okresní kolo přeboru škol Náchodska se bude hrát ve čtvrtek 8. 12. na SOA Náchod

Petr Čechura - 18.10.2022

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu 2022-2023

 

Pořadatel: SOA Náchod a šachový oddíl TJ Náchod

Termín: čtvrtek 8. 12. 2022

Místo konání: SOA Náchod, Pražská 931 (bývalá „Stavebka“)

Prezence: 8.00 – 8.30 hod.

Zahájení: 8.45 hod.

Předpokládaný konec: cca 14.00 hod.

 

Družstva: 4 – členná družstva žáků stejné školy z okresu Náchod zájem o start více družstev uveďte v přihlášce, soupisky potvrzené vedením školy se předkládají u prezence a obsahují jméno, třídu a ELO Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho ELO ČR nebylo o 100 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 100 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koef. (3. VT = 1250, 4. VT =1100, 5. VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

 

Kategorie:

  1. žáci 1. – 5. tříd ZŠ
  2. žáci 6. – 9. tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií
  3. studenti středních škol

Žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii starších ročníků, pokud se soutěže nezúčastní ve své kategorii.

 

Hrací tempo: každý hráč má k dispozici 12 min na partii + bonus 5 vteřin za každý provedený tah; hraje se podle pravidel FIDE

Hrací systém: každé družstvo s každým, při větším počtu družstev bude systém stanoven na místě

Postupy: Při účasti 1 až 4 družstev v kategorii postupuje vítěz, při 5 a více družstev první dva

Rozhodčí: Petr Čechura, Petr Dusbaba, Petr Staněk

Hodnocení: olympijským způsobem (za každou výhra na šachovnici 1 bod, za remízu 0,5 bodu), o pořadí rozhoduje součet bodů, počet výher družstva, vzájemný zápas, výsledek na 1-3. šachovnici

Termín přihlášek: do 5. 12. 2022 na e-mailovou adresu: petr.cechura@centrum.cz a v kopii na niki.dusbaba@seznam.cz a peca.stanek@seznam.cz

Startovné: 200 Kč za družstvo, při doložení výsledků školního kola 150 Kč (výsledek možno přiložit k přihlášce). Družstva pořádající SOA Náchod startovné neplatí.

 

Různé:

  1. účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži
  2. za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola
  3. hráči i doprovod jsou povinni se přezouvat, každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná soba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců
  4. občerstvení je možno zakoupit v kantýně školy
  5. hrací materiál zajišťuje pořadatel