Logo KHŠS

Zprávy VV a komisí

Úvodní stránka     Mapa KHŠS


Adresář VV KHŠS, revizní komise, komisí KHŠS

Obsah

Konkurzy STK KHŠS na sezónu 2011 – 2012

STK KHŠS vypisuje konkurzy na pořádání následujících mistrovských turnajů:
 1. KP jednotlivců (muži a ženy) + juniorů HD 18 a HD 20 + seniorů (nad 60 let); termín: květen - srpen 2012
 2. OP jednotlivců (okresy HK, JC, NA, RK, TR); termín: leden - duben 2012
 3. KP jednotlivců v rapid šachu; termín: prosinec 2011 - červen 2012
 4. KP jednotlivců v bleskovém šachu; termín: prosinec 2011 - červen 2012
 5. KP ve Fischerových šachách; termín: prosinec 2011 - červen 2012
 6. KP dvojic v bughouse; termín: prosinec 2011 - červen 2012
 7. KP družstev v bleskovém šachu; termín: prosinec 2011 - červen 2012
 8. KP družstev v rapid šachu (předkolo Českého poháru); termín: prosinec 2011 - duben 2012
Tempo hry v soutěžích jednotlivců:
KP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na elo FIDE, standardní tempo 90 minut na partii + 30 vteřin za tah.
OP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na národní elo, tempo minimálně 2 x 60 minut na partii.
Vypsané kategorie KP v praktickém šachu juniorů a juniorek (H + D 18 a 20) nebo seniorů (60 a starší) můžou být pořádány i jako samostatné turnaje.
Vypsané KP jednotlivců je možno pořádat v rámci svých vlastních turnajů.
Přihláška do konkurzu musí obsahovat předběžný rozpis (termín, místo - včetně kapacity hrací místnosti, jméno a kontakt pořadatele, startovné, finanční nebo věcné ceny, podmínkou je standardní zajištění hracího materiálu) nebo návrh propozic soutěže.
Výběrová kritéria - zkušenosti s pořádáním turnajů, výše startovného, cenový fond, jiné nabízené výhody (není stanoveno pořadí jednotlivých kritérií).
Všechny uvedené turnaje se hrají na náklady pořadatele (příjem ze startovného), který obdrží pouze dotaci na ceny podle schváleného rozpočtu KHŠS.

Přihlášky zasílejte do 13. listopadu 2011 včetně na e-mailovou adresu mirpavl.esab@centrum.cz.

Miroslav Pavlíček, STK KHŠS, 10. 10. 2011

Obsah

Usnesení 12. konference KHŠS, konané 18. září 2011 v Jaroměři

a) Konference schvaluje:
 1. Jednací řád konference, volební řád
 2. Volbu pracovního předsednictva ve složení: J. Slavík, J. Šmíd, M. Pavlíček, M. Martinovský, O. Dousek
 3. Volbu mandátové komise ve složení: P. Marek, M. Krása, P. Jánský
 4. Volbu návrhové komise ve složení: J. Kohout, M. Borůvka, S. Ptáčková
 5. Volbu volební komise ve složení: L. Mach, J. Kuta, M. Cerha
 6. Zprávu mandátové komise, ze 39 oddílů KHŠS se zúčastnilo 28 delegátů
 7. Zprávu o činnosti výkonného výboru KHŠS od minulé konference
 8. Zprávu o činnosti komise mládeže
 9. Zprávu o činnosti komise STK
 10. Zprávu komise rozhodčích
 11. Zprávu organizační komise
 12. Zprávu o čerpání rozpočtu v soutěžním roce 2010/2011
 13. Návrh rozpočtu KHŠS pro soutěžní rok 2011/2012
 14. Volbu delegátů na konferenci ŠSČR ve složení: J. Šmíd, J. Slavík, Z. Urban, případným náhradníkem bude někdo z členů VV
b) Konference ukládá:
 1. VV doplnit propozice soutěží družstev dodatkem o registračních poplatcích v souladu se SŘ
 2. VV uzavřít písemnou smlouvu na vedení účetnictví a vyhodnocování jejího plnění obvykle čtvrtletně
c) Konference bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise

d) Konference zvolila:
 1. nový výkonný výbor KHŠS ve složení J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek, S. Ptáčková
 2. revizní komisi KHŠS ve složení Z. Urban, L. Drahotský, V. Jonáš
Petr Marek, sekretář VV KHŠS

Obsah

Výsledky konkurzu na pořadatele mládežnických akcí v sezóně 2011/2012

Velká cena

19. 11. 2011  RMSK Cidlina Nový Bydžov a DDM NB (Vaňková)- Nový Bydžov
17. 12. 2011  Ortex Hradec Králové (Bielavský, Ptáčková) – ZŠ Gočárova, Hradec Králové
4. 2. 2012   Lokomotiva Trutnov (Killar)- ZŠ Trutnov 3
3. 3. 2012   Sokol Hradec Králové (Humlíček, Miňovský)- ZŠ M. Horákové, Hradec Králové
28. 4. 2012  ŠK Lípa (Pražák,Ruda)- SŠ, ZŠ, MŠ Štefánikova, Hradec Králové


KP družstev mladších žáků

25. 2. 2012  Ortex Hradec Králové (Bielavský, Ptáčková)- ZŠ Gočárova,Hradec Králové


Přebory škol

Krajské kolo: 25. 1. 2012  Slavie Hradec Králové (Bielavský, Vochozka)
Okresní kola: Jičínsko    PŠŠ Lázně Bělohrad (John, Brož)
        Rychnovsko   Panda Rychnov n. Kn. (Horníček, Daniel)
        Trutnovsko   Lokomotiva Trutnov (Killar)
        stále hledáme: Náchodsko, Hradecko


KP mládeže jednotlivců

Kategorie HD14-16  Lokomotiva Trutnov(Bydelský, John)- Růžový dům, Trutnov
Kategorie HD8-12   ŠK Lípa (Pražák, Jedlička)- DDM Rautenkrancova, Hradec Králové
Rapid        DDM Klíč Jaroměř - Josefov (Möller, Borůvka, Přibylová)
Mgr. Svatava Ptáčková, 16. 10. 2011

Obsah

Konkurzy na pořadatele mládežnických akcí v sezóně 2011/2012

Závazné podmínky pro pořádání šachových soutěží mládeže, které vypisuje Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS)
 1. Hlavním pořadatelem je KHŠS, který svěřuje akci pověřenému spolupořadateli.
 2. Vybrané startovné (hradí i domácí účastníci) je účtovatelným příjmem KHŠS (kromě OP škol). Hráči z listiny talentů v KP jednotlivců startovné neplatí.
 3. Pověřený pořadatel zajišťuje
  - hrací místnost, kompletní šachové soupravy (požadavky na jejich dovoz lze uvést do propozic), rozhodčí, partiáře a jiné potřeby,
  - trofeje a ceny pro nejlepší hráče a hráčky, drobné upomínky pro všechny účastníky,
  - zaslání propozic (turnaje Velké Ceny a přeborů škol musí být v souladu s obecnými propozicemi KM KHŠS pro tyto akce) nejméně měsíc před akcí předsedkyni KM ke schválení
  - zaslání výsledků účastníkům; webmasterovi a předsedovi KM ve formátu SwissManageru do 3 dnů po uskutečnění
  - zajistí kvalifikovaného hlavního rozhodčího min. III. třídy.
 4. Pověřený spolupořadatel musí krajskému svazu vyúčtovat vybrané startovné v plné výši na základě seznamu účastníků a může vyúčtovat:
  - doklady za věcné ceny a drobné upomínky hráčům. Požadavky na doklady (důležité pro grantové vyúčtování!): paragony, doklady z obchodů, faktury musí obsahovat konkrétní druh zboží (nikoli např. "ceny", "občerstvení" atp.), jeho jednotkovou cenu, počet kusů, celkovou cenu, razítko prodejny, datum, podpis (bez problémů jsou orazítkované účtenky z velkých prodejen).
  - nájem hracích místností
  - odměny funkcionářům a rozhodčím turnaje ve výši 200 Kč (hlavní rozhodčí a ředitel turnaje) a 100 Kč (ostatní) na základě vyplněného formuláře „Vyúčtování rozhodčího“ (max. 9 osob).
 5. Faktury musí obsahovat jako plátce KHŠS, pokladní doklady (účtenky) rovněž, nebo musí být bez uvedeného odběratele. Faktury vydané na jiné subjekty nemohou být proplaceny.
  Adresa pro zasílání dokladů nebo vystavování faktur: Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, 501 01 Hradec  Králové, IČ 71199705
 6. Poháry, medaile a diplomy mohou být 1 měsíc předem vyžádány u předsedy KHŠS (Ing. Šmíd). V tom případě se do nákladů turnaje počítá paušální částka (70) Kč za pohár se štítkem, (20) Kč za medaili se závěsem a štítkem, (5) Kč za diplom.
 7. Vyúčtování akce: od příjmů akce (startovné + dotace na akci) se odečtou vyúčtované náklady. Rozdíl bude převeden jako odměna za pořadatelství pověřenému pořadateli buď na účet nebo vyplacen v hotovosti.
 8. Vyúčtování akce u hospodáře KHŠS je nutno provést do 14 dnů po jejím skončení, jinak pověřenému pořadateli hrozí snížení dotace na akci až na polovinu vypsané částky. Akce konané v prosinci se musí vyúčtovat do 1 týdne kvůli ročnímu vyúčtování.

 9. Rozpis turnajů a finančních prostředků
  
  Akce				Termín				Dotace na akci v Kč (*)
  KP jednotlivců 8 - 12		24. 3. 2012				2000
  KP jednotlivců 14 – 16 		21. 4. – 22. 4. 2012			3000
  KP jednotlivců rapid		18. 2. 2012				2000
  KPDMlŽ				25. 2. 2012				2000
  KP školních družstev		25. 1. 2012				2000
  OP školních družstev (**)	XI. – XII. 2011	 			 500
  Velké ceny			19.11., 17.12., 4.2., 3.3., 28.4.	2000
  
  (*) při vyúčtování v termínu podle bodu 8
  (**) dotace bude poskytnuta při účasti minimálně 6 týmů
  
 10. Výběrová kritéria
  - Navržené startovné a jiné výhody
  - Kapacita hracích místností a zkušenosti s pořádáním turnajů
  - Zkušenosti KM se spoluprací v uplynulých letech
 11. Písemné přihlášky zasílejte do 30. září 2011 na e-mail: svatavaptackova@seznam.cz
Svatava Ptáčková, 19. 9. 2011

Obsah

Plnění rozpočtu sezóny 2010/2011

Údaje v tisících Kč

Výsledek hospodaření KHŠS			-12		14,8

Z toho středisko VV				 25,5		23,2
Z toho středisko STK				 0,2		13,2
Z toho středisko KM			    -25,7	    -45,2
Šachové sportovní centrum	 	    -12   	23,6

P Ř Í J M Y			 	    307,8     530,7
V Ý D A J E				    319,8     515,9

Rozpočet VV - příjmy celkem		     87,5		83,1
VV - Příjem z krajských poplatků         75       73,9
VV - Úroky	 			 	 2,5      1,7
VV (KR) - Školení, semináře KR			 3       3,8
Různé (reklama, dotace atd.)			 3       1,7
KSŠTV - sportovci				 4       0

Rozpočet VV - výdaje celkem			 62		59,9
Konference září 2010				 7        7,1
Schůze VV					 4        2,5
Webmaster vč. daně				12       12
Odměny členů VV vč. daně			23       23
Propagace šachu, ročenka, administr. výdaje	 7        4,2
Školení, semináře KR				 3        3,3
Banka - poplatky, vedení účetnictví		 2        2,4
Různé 						 3        5,2
Revizní komise					 1        0

Rozpočet STK - příjmy celkem			98	    110,9
STK - Startovné KP, KS, RP 2011/12 vč. ratingu 62       66,2
STK - Startovné dospělí KPJ			30       29,2
STK - Různé					 3       12,3
STK - Pokuty, odvolani, namitky			 3        3,2

Rozpočet STK - výdaje celkem			97,8		97,7
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer		50       48,6
KP rapid ceny					 1,5       3,5
KP blesk ceny					 1,5       1,2
ČP družstev ceny				 1,5       1,3
KP blesk družstev ceny				 1,5       1,2
Vedení KP vč. databáze partií			 2        2
Vedení KS 					 2,6       2,6
Vedení RP 					 3,6       2,7
Rozh. OPJ, delegace rozh.			 2,6       1,1
Schůze STK					 1        0,6
FIDE ELO, LOK					25       25,7
Různé (poháry, reprezentace)			 5        7

Rozpočet KM - příjmy celkem			92,3	    179,9
KM - Startovné KP+KSŽD 2009/2010, KPDMlŽ	 2,5       1,3
KM - Startovné KPJ mládeže			 5        4,7
KM - Startovné VC				25       23
KM - grant KÚ KP mládeže			10        0
KM - grant KÚ VC				10       24
Různé						 0        9,1
KM - Pokuty, odvolání, námitky			 0        0
Startovné KP škol				 4,8       6
další granty					35       25
MČ Harrachov                   0       86,8

Rozpočet KM - výdaje celkem		    118	    225,2
KPJ mládeže normální, rapid			15       12,7
KP družstev ml. žáků				 3        0
VC KHŠS vč.celk.um., vedení			45       32,8
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení		 8        3,6
KP a OP školních družstev			10        7,9
Různé výdaje, dotace na MČR dr. ml. žáků	 5       20
Schůze KM					 2        1,1
Dotace na repre v M Čech a M ČR			30       37,2
MČ Harrachov                   0       109,8

Sportovní centrum - příjmy celkem 		30	    156,7
Granty						20       38
Tábor						 0       107,1
Různé						 0        0
Školení, semináře, soustředění KM		10       11,6

Sportovní centrum - výdaje celkem 		42       133
Různé						 0        0
Krajská soustředění mládeže			17       17,5
Tábor ubytování, stravování			 0       64,4
Tábor vydání					25       51

Rozpočtová reserva				 0        0


Obsah

Zápis z 15. schůze VV KHŠS, konané dne 10. září 2011

Přítomni: VV J. Šmíd, J. Bielavský, J. Slavík, P. Marek
Omluven: M. Pavlíček
RK Z.Urban
 1. KR - předseda informoval o plánovaném školení rozhodčích 3.tříd + obnova 2.tříd (pokud bude počet zájemců min 6 bude i školení 2. tříd) Termín: 15.10.2011 v Janských Lázních
 2. Správce webu informoval o přípravách nového designu webu, spuštěn by měl být na začátku nové sezony
 3. Příprava ročenky - O.Dousek připravil ročenku, po připomínkách bude připravena v úterý 13.9. do tisku
 4. VV schvaluje odměnu O. Douskovi za zpracování ročenky ve výši 1000,- Kč
 5. Hospodář informoval o vyplacených odměnách. Celkové hospodaření sezóny 2010/11 skončí s mírným přebytkem
 6. Byl diskutován a připraven rozpočet pro novou sezonu 2011/12
 7. Krize a.s. Sazka a ČSTV má vliv i na hospodaření KHŠS, přijdeme o cca 20 tis. Kč
 8. Konference KS ČSTV se bude konat v pondělí 19. 9. a zúčastní se jí předseda KHŠS
 9. Přípravy volební konference KHŠS - Jaroměř 18. 8. - materiály na webu
 10. VV schvaluje přijetí nového oddílu ŠK Tuhaň do KHŠS
 11. STK - předseda informoval o stavu soutěží družstev, přihlášeno je nové družstvo ŠK Tuhaň do RP, startovné dosud nezaplaceno
 12. VV schvaluje odměnu 600 Kč pro vítěze MČR Bughouse, odměna vyplacena oddílu Slavia HK
 13. VV schvaluje snížení poplatku za 5 soustředění talentů na 350Kč (samostatně á 100,- Kč)
Zapsal: Petr Marek 22. září 2011

Obsah

Návrh rozpočtu KHŠS 2011/2012

Údaje v tisících Kč

Výsledek hospodaření KHŠS			-29,5

Z toho středisko VV				-16
Z toho středisko STK				 2
Z toho středisko KM				-20,5
Šachové sportovní centrum			 5
Rozpočtová reserva	 			 0

PŘÍJMY celkem				    407,5
VÝDAJE celkem				    437

Rozpočty středisek

Rozpočet střediska VV - příjmy celkem		 79,0
VV - Příjem z krajských poplatků		 70
VV - Úroky					 2
VV (KR) - Školení, semináře KR, KM		 4
Různé (reklama, dotace atd.)			 3

Rozpočet střediska VV - výdaje celkem		 95
Konference KHŠS					 7
Schůze VV					 4
Webmaster, administrátor vč. Daně 		 12
web - nový redakční systém			 8
Odměny členů VV vč. daně			 30
Propagace, ročenka, administr. výdaje		 7
Školení, semináře KR, KM			 4
Banka - poplatky, vedení účetnictví		 13
Různé 						 5
Revizní komise					 1
KS ČSTV - servis 				 4


Rozpočet střediska STK - příjmy celkem		106
STK - Startovné KP, KS, RP 2012/13 vč. ratingu	 70
STK - Startovné dospělí KPJ			 30
STK - Různé					 3
STK - Pokuty, odvolani, namitky			 3

Rozpočet střediska STK - výdaje celkem		104
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer, senioři	 50
KP rapid ceny					 1,5
KP blesk ceny					 1,5
ČP družstev ceny				 1,5
KP blesk družstev ceny				 1,5
Vedení KP vč. databáze partií 2000		 2
Vedení KS vč. databáze partií á 1500		 3
Vedení RP po 900				 3,6
Rozh. OPJ, delegace rozh.			 3,4
Schůze STK					 1
FIDE ELO, LOK					 30
Různé (poháry, reprezentace)			 5

Rozpočet střediska KM - příjmy celkem		 82,5
KM - Startovné KP+KSŽD 2011/12, KPDMlŽ		 2,5
KM - Startovné KPJ mládeže			 5
KM - Startovné VC				 25
KM - grant KÚ reprezentace			 25
KM - grant KÚ VC				 20
Startovné KP škol				 5

Rozpočet střediska KM - výdaje celkem		103
KPJ mládeže normální, rapid			 15
KP družstev ml. žáků				 3
VC KHŠS vč.celk.um., vedení			 35
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení		 8
KP a OP školních družstev			 10
Různé výdaje					 5
Schůze KM					 2
Dotace na repre v M Čech a M ČR			 25

Sportovní centrum - příjmy celkem 		140
Granty						 20
Tábor						110
Školení, semináře, soustředění KM		 10

Sportovní centrum - výdaje celkem 		135
Krajská soustředění mládeže			 20
Tábor ubytování, stravování			 65
Tábor vydání					 50

Rozpočtová reserva				 0


Obsah

Kalendář komise mládeže pro sezónu 2011/2012

      Termín           Akce          Umístění
	 1. 10. 2011		1. krajské soustředění mládeže ?
	 8. 10. 2011		1. Velká Cena KHK        ?
	15.-16. 10. 2011  	ELD, 1. liga dorostu
	22.-29. 10. 2011    MČech kat. 12-16 let		Harrachov
	 4.- 6. 11. 2011    MČech kat. 8-10 let		Harrachov
	12. 11. 2011    	KPŽD 1. termín
	19. 11. 2011      2. Velká Cena KHK        ?
	26. 11. 2011    	ELD, 1. liga dorostu
	 3. 12. 2011      KSŽD 1. termín
	10. 12. 2011    	2. krajské soustředění mládeže ?
	17. 12. 2011    	3. Velká Cena KHK        ?
	 7. 1. 2012      KPŽD 2. termín
	14. 1. 2012      3. krajské soustředění mládeže ?
	21. 1. 2012      ELD, 1. liga dorostu
	25. 1. 2012      Krajské kolo školních družstev
	28. 1. 2012      KSŽD 2. termín
	 4. 2. 2012      4. Velká Cena KHK        (pravděpodobně Trutnov)
	11. 2. 2012      4. krajské soustředění mládeže
	18. 2. 2012      KP mládeže rapid        ?
	25. 2. 2012      KP družstev mladších žáků    ?
	 3. 3. 2012      5. Velká Cena KHK        ?
	10.-17. 3. 2012  	MČR do 16 let          ?
    24. 3. 2012      KP 8 -12 let          ?
    31. 3. 2012      KPŽD 3. termín
     7. 4. 2012      KSŽD 3. termín
    14. 4. 2012      ELD, 1.liga dorostu
    21.-22. 4. 2012     KP 14 - 16 let         ?
    28. 4. 2012      6. Velká Cena KHK        ?
    12.-13. 5. 2012     MČR 8 let            ?
    26. 5. 2012      5. krajské soustředění mládeže ?
     2.-3. 6. 2012     MČR družstev starších žáků   Seč
	 červen 2011      MČR družstev mladších žáků   ?
Miroslav Pavlíček, 13. 9. 2011

Obsah

Zamítnutí námitky ŠK AD Jičín o porušení propozic soutěží družstev KHŠS

Sportovně technické komisi KHŠS byla zaslána námitka oddílu ŠK AD Jičín proti porušení propozic soutěží KHŠS. Dle Odvolacího řádu ŠSČR odstavce 2.1.6 je řešení této námitky v kompetenci VV krajského šachového svazu. STK KHŠS předala řešení námitky VV KHŠS, který rozhodl ve věci podané námitky šachového oddílu Šachklub AD Jičín na podezření z porušení nebo nedbání ustanovení Propozic mistrovských soutěží družstev KHŠS takto:

Námitka se jako bezdůvodná zamítá

Odůvodnění
Dne 25.7.2011 dostala STK KHŠS námitku oddílu Šachklub AD Jičín na porušení Propozic mistrovských soutěží družstev KHŠS. Zástupce oddílu nesouhlasí se stanovením náhradníků pro postup do krajské soutěže družstev 2011/2012. První náhradník TJ Nová Paka není podle namítajícího oprávněným náhradníkem, protože skončila v krajské soutěži západ 2010/11 na posledním místě tabulky a podle Soutěžního řádu vždy sestupuje. Svůj argument dokládá částí zápisu z jednání schůze STK KHŠS, kde je konstatováno, že KS západ 2010/11 hrálo 11 družstev.

Do krajské soutěže se řádně přihlásilo 24 oprávněných účastníků, které STK rozdělila do dvou dvanáctičlenných skupin podle čl. 1.2.4. propozic. Všechny oddíly splnily veškeré podmínky pro účast v soutěži včetně předání soupisek ve stanoveném termínu. Po vylosování skupiny západ však došlo k odstoupení šachového oddílu SK HSM Trutnov ze soutěže. Tento akt po losu již nemá vliv na počet účastníků soutěže. V průběhu soutěžního ročníku nelze provádět změny v systému nebo organizaci soutěže, proto STK jako řídící orgán rozhodla, že ve skupině západ krajské soutěže budou pouze zbývající přihlášení účastníci. Ve stanoveném termínu utkání s odhlášeným družstvem SK HSM Trutnov měla všechna družstva volný los. Z toho jasně vyplývá, že SK HSM Trutnov byl účastníkem soutěže, přestože nakonec neodehrál žádné utkání. Vedoucí krajské soutěže skupiny západ informoval všechny účastníky ve svém prvním zpravodaji o odstoupení družstva s tím, že se stává automaticky prvním sestupujícím jako poslední tým v tabulce 12 účastníků.

Namítající oddíl mylně argumentuje, že byl špatně vyhodnocen počet účastníků krajské soutěže západ v odehraném ročníku 2010/2011. Řídící orgán při vydávání Propozic mistrovských soutěží družstev vždy postupuje podle platných soutěžních dokumentů. Propozice v čl. 1.2.2. jasně stanovují, že krajské soutěže KHŠS se hrají ve dvou skupinách po 12 účastnících. Nejinak tomu bylo také v uplynulém ročníku, přestože jedno družstvo nesehrálo žádné utkání. SK HSM Trutnov byl právoplatným účastníkem soutěže, protože splnil veškeré podmínky pro účast v soutěži, které jsou stanoveny Soutěžním řádem a propozicemi. Zápis z jednání STK 27.4.2011, kde je konstatován v KS západ počet družstev 11, je namítajícím oddílem nepřesně pochopen. Účastníků soutěže bylo dle propozic 12, ale k utkáním nastupovalo pouze 11 družstev, což je mimořádná situace, která musí být v jednání komise hodnocena. Tato situace nastala v Královéhradeckém kraji vůbec poprvé.

Uhrazený poplatek propadá námitkovému orgánu, protože namítajícímu oddílu nebylo ani částečně vyhověno.

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání ke Konferenci KHŠS doporučenou poštou do 16 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Ing. Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS, 8. 8. 2011Obsah

Zápis z 14. schůze VV KHŠS, konané dne 18. července 2011

Přítomni: VV J. Šmíd, J. Bielavský, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek
RK Z.Urban
host: J. John
 1. Předseda informoval o podepsání grantových smluv s KÚ v celkové výši 87.000 Kč
 2. VV uděluje dodatečně pokutu družstvu ŠK Lípa B 500 Kč za neodehrání dvou partií člena základní sestavy, která nebyla nedopatřením udělena. Odměnu vedoucí KP družstev obdrží dle rozpočtu
 3. Dosud neuzavřena dohoda o účetnictví 2011 s paní Fridrichovou – zajistí předseda
 4. KM předseda informoval o přípravách tábora – konstatoval menší účast proti minulému roku (přihlášeno 35 účastníků), informace o proběhlé schůzce vedoucích, přípravy probíhají podle plánu
 5. KM předseda informoval o proběhlém turnaji na Seči, Klatovy – zásluhou Ortexu má KHŠS zajištěna dvě místa pro další ročník MČRDMž
 6. KM předseda informoval o propozicích soutěží družstev pro nadcházející sezonu
 7. KM – VV schvaluje listinu talentů
 8. STK předseda informoval o ČP družstev, Československá extraliga žen - ŠK Jičín skončil na 5. místě
 9. STK předseda informoval o proběhlém MČR rapid jednotlivců juniorů – Hořice na 2. místě a individuální medaile v kat. do 16 let
 10. STK předseda informoval o stavu přihlášek soutěží družstev pro nadcházející sezonu
 11. KR předseda informoval o plánovaném školení rozhodčích 3. třídy, diskutována byla možnost školení rozhodčích 2. třídy (dva dny) v jiných krajích
 12. KM diskutována možnost uspořádání školení trenérů 4. třídy (1 den)
 13. Webmaster KHŠS infomoval o novém správci webu ŠSČR, s tím souvisí nová adresa webu KHŠS http://khss.chess.cz, dosavadní adresa je stále funkční. O nabídce M. Vacka na upgrade krajského webu bude webmaster dále jednat
 14. VV pověřuje O. Douska zpracováním ročenky KHŠS za sezonu 2010/11
 15. VV diskutoval o přípravách volební konference – předběžný termín 18. 9. 2011, místo konání bude upřesněno později
 16. Hospodář informoval o vyplacení příspěvku 2.000 Kč na MČR mladších žáků oddílům ORTEX HK, ŠK Lípa a dodatečně do turnaje přijaté PŠŠ Lázně Bělohrad
 17. VV schválil náhradu za řízení VC KHK 2010/11 vedoucímu soutěže ve výši 1.000 Kč a vedoucímu KSŽD ve výši 400 Kč plus vedoucí KPŽD 800 Kč
 18. Hospodář informoval, že žádné náhrady za řízení krajských soutěží družstev nebyly dosud vyplaceny, podmínkou je vyplněný formulář Vyúčtování rozhodčího
 19. VV schvaluje dotace KM za reprezentaci kraje v přeborech jednotlivců, družstev podle zveřejněné tabulky v celkové výši 39.600 Kč, dotace bude vyplacena oddílům
 20. VV schvaluje další dotace KM za reprezentaci kraje na MR v rapidu dorostu: 1.000 Kč Johnová, 600 Kč Flašar, 400 Kč Žitná. Dotace bude vyplacena oddílům
 21. VV schvaluje dotace STK za reprezentaci kraje na MR v rapidu juniorů: 1.000 Kč družstvo Hořic (druhé místo), za MR 4členných družstev 500 Kč Slavia HK, 500 Kč ŠK Jičín
 22. VV schvaluje navýšení odměny o 400 Kč pro H.Pirklovou za 2. místo na MČR žen, všechny dotace STK budou vyplaceny oddílům
Předběžný termín příštího jednání VV - pátek 9. září

Zapsal: Petr Marek 20. července 2011

Obsah

Dotace nákladů za reprezentaci kraje v soutěžích juniorů a dospělých za sezonu 2010/2011

Příjmení a jméno	Oddíl		Soutěž	 		Poř.	Body	Částka

Šrejber Michal		Hořice		ČR junioři rapid	15.	5,5	100
Sabolová Kristýna	Hořice		ČR junioři rapid	 2.	5	500
Kracík Tomáš		Panda RK	Polofinále juniorů H18	 6.	6,5	400
Hubáček Ondřej		Sokol HK	Polofinále juniorů H20	 6.	5,5	400
Marečková Martina	Panda RK	ČR blesk		 5.	8	200
Zákoucká Adéla		Jičín		ČR blesk		 6.	8	200
Meduna Eduard		Jičín		ČR blesk		11.	7,5	200
Kracík Tomáš		Panda RK	ČR junioři H18		 5.	4,5	500
Marečková Martina	Panda RK	ČR rapid ženy		 2.	6,5	700
Sabolová Kristýna	Hořice		ČR rapid ženy		 9.	5	200
Pirklová Hana		Panda RK	ČR ženy			 2.	    1000
			Slavia HK    ČR 4čl. družstev     2.       500
			Jičín      ČR 4čl. družstev     3.       500

			Oddíl celkem
			Hořice				800
			Panda RK		    2800
			Sokol HK			400
			Jičín				900
			Slavia HK            500

			Celkem             5400 Kč
Dotace budou vyplaceny oddílu.

Jan Slavík, 23. 7. 2011Obsah

Zápis ze schůze komise mládeže KHŠS, konané dne 15. června 2011

1. Byly schváleny kompenzace hráčům KHŠS za reprezentaci kraje v mistrovských soutěžích (příloha 1)
2. Byly schváleny náhrady týmům za účast na KPŽD a KSŽD (příloha 1)
3. Byla schválena listina talentů KHŠS (příloha 2)
4. Byla diskutována situace ohledně tábora, především co se týká nižší účasti než v předchozích letech.
5. Byly schváleny změny v propozicích KPŽD ohledně práv účasti týmů.
6. Proběhla diskuze i nad dalšími věcmi kolem mládeže v našem kraji. V diskuzi nebylo přijato žádné další usnesení.
V Hradci Králové dne 15.6.2011

Zapsal Miroslav Pavlíček


Obsah

Dotace nákladů mládežnickým reprezentantům kraje včetně KPŽD a KSŽD za sezonu 2010/2011

Uvedené částky za družstva i jednotlivce patří oddílům, které o nich dále rozhodují. Možnosti výplaty: 1. na účet oddílu (pro jistotu zaslat číslo), 2. osobně v hotovosti (možno domluvit mailem).
Družstva
		ELD  1.liga  MČR StŽ  MČR MlŽ  KPŽD  KSŽD
Hořice		800					   400		 1200
Panda Rychnov	800		 600		   600   400	     2400
Ortex		    400	 400 	  400		   400	     1600
Sokol HK	    400							 400
Nový Bydžov	    800			   600			 1400
ŠK Lípa                        600   400        1000
Jiskra Jaroměř				           400		 400
ŠK Dobruška				           400		 400
Sokol Č. Kostelec				   600			 600
Loko Trutnov					   600   400		 1000
Třebechovice p. Or.				   600			 600
ŠK Jičín						   400		 400
PŠŠ Lázně Bělohrad				   600			 600

Celkem										12000 Kč


Jednotlivci

			MČR		MČech		MČR Rapid
Vítová			2200		 600		  50			2850
Kraus			2200		 1650					3850
Johnová			2200		 1650					3850
Rojíková		2200		 1100		 100			3400
Macháň			1650		 825		 150			2625
Sabolová		1650		 825					2475
Szücs			 825		 1100		  50			1975
Wagner			 825		 1100		  50			1975
Saučuk					 1650		 150			1800
Flašar					 550					 550
Pražák					 550					 550
Ptáček					 275					 275
Fojt		 	 225							 225
Gonda			 75							 75
T. Sucharda		 75							 75
Vaníček							  50			 50
Šolc					 100					 100
Šolcová			 75		  75				     150
Hrochová			 	 100					 100
Žitná					 275					 275
Skybová					 275					 275
Kratochvílová				 100					 100

Celkem									    27600 Kč

Celkem  jednotlivci  a  družstva					    39600 Kč

Dotace za dorostenecké MR v rapidu
Johnová  1000 Kč
Flašar   600 Kč
Žitná   400 Kč


Kritéria stejná jako v sezóně 2009/2010

MČR – 50 % a více uhraných bodů ve výši poloviny startovného
	do 10 místa 150 %
	3 místo	trojnásobek
	2 místo	čtyřnásobek
	1 místo	pětinásobek
MČ – 60 % uhraných bodů ve výši poloviny startovného
	do 10 místa startovné
	3 místo	150 %
	2 místo dvojnásobek
	1 místo	trojnásobek
ELD a LDMD - umístění v druhé polovině tabulky startovné, v první polovině dvojnásobek
KSŽD a KPŽD – 100 Kč po řádném dohrání soutěže za každou šachovnici
Miroslav Pavlíček, 1. 7. 2011

Obsah

Listina talentů KHŠS

Blažek Michal		06.03.2001	Ortex HK
Drašnar Lukáš		11.03.2005	TJ Vrchoviny
Flašar Jaroslav		14.03.1995	Hořice
Fojt Petr		05.08.2003	PŠŠ L. Bělohrad
Gregor Jiří		17.06.1998	Panda RK
Horníček Pavel		18.01.1996	Panda RK
Hrochová Kateřina	07.04.2002	ŠK Lípa
Hrochová Radka	       2004	ŠK Lípa
Chvátil Šimon		23.09.1999	Ortex HK
Jireš Michal		11.03.2000	Panda RK
Johnová Eliška		16.5.1996	Hořice
Kabelka Ondřej		03.05.1999	Jičín
Kořínek Vojtěch		03.07.2002	ŠK Lípa
Kosař Matěj		09.12.1998	Č. Kostelec
Kraus Tomáš		30.08.1995	Hořice
Kykal Vojtěch		20.11.1997	Hořice
Pražák Matouš		29.07.1997	N. Bydžov
Ptáček Tomáš		13.03.1998 	Ortex HK
Rojíková Lenka		09.04.1997	ŠK Lípa
Sabolová Kristýna	6.3.1995	Hořice
Saučuk Martin		30.09.1997	Sokol Náchod
Szücs Matyáš		10.08.1999	ŠK Lípa
Šedivý Martin		26.04.1995	N. Bydžov
Ševčík Radek		09.11.1997	Panda RK
Šolc Filip		26.11.2001	Ortex HK
Vaníček Vojtěch		23.07.1996	N. Bydžov
Vítová Anna		06.05.1997	Sokol HK
Wagner Vojtěch		20.04.2000	Ortex HK
Miroslav Pavlíček, 1. 7. 2011

Obsah

Zápis z 13. schůze VV KHŠS, konané dne 19. května 2011

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. Slavík, M.Pavlíček,
Omluven: P. Marek
 1. VV schvaluje rozhodnutí STK a KR (utkání Loko TU- DKnL B). Odvolání Dvora Králové nad Labem (M. Čeřovského) bylo částečně vyhověno, poplatek bude v plné výši vrácen. Rozhodnutí VV bude vyvěšeno na webu KHŠS
 2. KSČSTV J. Pekař informace – valná hromada termín 12. září 2011, 13. června komora svazů, KS jede na dluh – do dubna byl bez příjmů, fotbal odešel z budovy KSČSTV, na KSČSTV nemá KHŠS žádný majetek
 3. VV schvaluje smlouvu KHŠS o součinnosti s KSČSTV za 3000,- Kč/rok za poskytované služby (zasedací místnosti, poštovné, kopírování, internet …)
 4. VV schvaluje úhradu za účetnictví 1000,- Kč/měs pro rok 2011, které bude zpracovávat M. Fridrichová
 5. VV schvaluje úhradu 2400,- Kč za účetnictví roku 2010 včetně daňového přiznání
 6. VV konstatoval nevhodnou kolizi termínů KPJ Janské Lázně a Czech tour v Hradci Králové, kterou nezpůsobil KHŠS
 7. VC mládeže pořádaná oddílem ŠK Lípa bude vyúčtována tak, aby rozdíl mezi výdaji a příjmy byl pro pořadatele kladný (přebytečné doklady budou vráceny)
 8. KPDMŽ uskutečněný v Rychnově/Kn. (pořadatel Panda RK) –– konstatovány nedostatky na straně pořadatele, který nezajistil diplomy, medaile, poháry ani ceny – částečně napraví KHŠS
 9. Tábor – účast slabší oproti loňským rokům (jsou ještě volná místa), organizace tábora probíhá dle předpokladů, VV schvaluje úhradu zálohové faktury ve výši 41 600 Kč za tábor
 10. zpráva STK: soutěže družstev a jednotlivců ukončeny (až na rapid družstev)
  pokuty uděleny – rozeslány oddílům – vyvěšeny na webu
  propozice družstev na 2011/12 připraveny – termínová listina vychází z ŠSČR
  hlavní změny: zrušen poplatek pro nečleny ČSTV, KS družstev bude započítána na FIDE, jednotný začátek v 9 hod
 11. VV schvaluje propozice soutěží dospělých pro soutěžní sezonu 2011/12
 12. VV schvaluje odměny pro vedoucí soutěží družstev dle rozpočtu (splněny všechny náležitosti vedoucího soutěže)
 13. VV schvaluje odměny pro pořadatele okresních přeborů jednotlivců – Rychnov/Kn – Horníček 300,- Kč, Loko Trutnov 500,- Kč, V. Portych 500,- Kč, J. Kuta 150,- Kč, J. Vochozka 150,- Kč
 14. VV schvaluje odměny za reprezentaci dle návrhu STK ve výši 4000,- Kč
 15. VV schvaluje příspěvek na MČR družstev ml. žáků (Klatovy) ve výši 2000,- Kč/družstvo, nutno vyúčtovat přes KHŠS
 16. KHŠS získal pro letošní rok od KÚ Královéhradeckého kraje granty ve výši 87 tisíc Kč
Zapsal: Jaroslav Šmíd 22. května 2011

Obsah

VV - Rozhodnutí VV KHŠS ve věci odvolání Marka Čeřovského

Adresáti:
Marek Čeřovský, TJ Dvůr Králové nad Labem
STK KHŠS

Věc: rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí STK KHŠS ze dne 4.2.2011 o ukončení partie Čeřovský M. vs. Killar M. takto:

- rozhodčí Tomáš Bydelský se dopustil při partii porušení pravidel, viz rozhodnutí Komise rozhodčích ze dne 22.3.2011

- rozhodnutí STK zůstává v platnosti

- vzhledem k poškození Marka Čeřovského rozhodčím VV vrátí poplatek Marku Čeřovskému za odvolání

V Hradci Králové 19.5.2011
VV KHŠS, sekretář Petr Marek

Obsah

STK - Zápis ze schůze STK KHŠS dne 27.4.2011, Hradec Králové

Přítomni: Cerha, Dousek, Gersenson, Hepnar, Mach, Slavík; omluveni: Jonáš, Portych
 1. Soutěže družstev KHŠS byly řádně ukončeny a odeslány na zápočet ELO (+ KP na Fide)
  KS západ po odstoupení SK HSM Trutnov hrálo pouze 11 družstev
 2. KP – nepřesnosti v zápise partií z domácích utkání TJ Dvůr Králové, RP jih – dodatečná kontumace partie kvůli zazvonění mobilu hráče, vítěz zápasu se nezměnil
 3. Po skončení termínu registrací provedena u všech hráčů kontrola aktivní registrace. V RP sever kontumace jednoho neaktivního hráče
 4. STK uděluje pokutu SK HSM Trutnov 800 Kč za odstoupení ze soutěže po jejím vylosování, ostatní pokuty schváleny, zatím bez odvolání, úhrada do 15. června
 5. Proběhly krajské přebory jednotlivců a družstev v bleskovém šachu (Hostinné, Jičín), připraveny přebory jednotlivců a družstev v rapid šachu (Hořice, Třebechovice)
 6. V Janských Lázních proběhne znovu KP jednotlivců 3.5.-8.5.11 a 7.5. KP Fischerovy šachy
 7. Okresní přebory jednotlivců se konaly ve třech okresech Hr. Králové, Trutnov a Rychnov n.Kn., vysoká účast 20 hráčů na Trutnovsku, kde se přebor několik let nekonal
 8. STK navrhuje odměny úspěšným hráčům v republikových soutěžích, podmínkou zisk více než 50% bodů nebo umístění v první desítce pořadí
 9. Připraveny propozice dlouhodobých soutěží družstev na sezónu 2011/2012, zapracovány změny stanovené konferencí KHŠS 2010
 10. Události řešené STK v průběhu sezóny:
  a) odstoupení družstva HSM Trutnov po vylosování z KS západ
  b) změna systému skupin v OPJ Hradecko po skončení termínu přihlášek
  c) potvrzení výsledku partie Čeřovský-Killar v KS západ, vážná chyba rozhodčího
Zapsal: Slavík

Obsah

STK - Pokuty, udělené STK KHŠS v soutěžích družstev sezóny 2010 – 2011

RP jih
ŠK Lípa E			200	pozdní nahlášení výsledku (pondělí)
Jiskra Jaroměř C		200	pozdní nahlášení výsledku (pondělí)

RP sever
TJ Dvůr Králové nad Labem C	200	nastoupení neaktivního hráče

RP východ bez pokuty

RP západ bez pokuty

KS východ
Jiskra Jaroměř B		100	neobsazená poslední šachovnice
ŠK Lípa D			100	neobsazená poslední šachovnice

KS západ
TJ Dvůr Králové nad Labem	300	nenastoupení hráče – Svída
TJ Lokomotiva Trutnov		300	nenastoupení hráče
TJ Lokomotiva Trutnov		100	neobsazená poslední šachovnice
SK HSM Trutnov			800	odstoupení ze soutěže po vylosování

KP
TJ Slavia Hradec Králové C	200	neobsazená poslední šachovnice 2x
Panda Rychnov nad Kněžnou B	100	neobsazená poslední šachovnice
Panda Rychnov nad Kněžnou B	300	nenastoupení hráče – Macháň
Slovan Broumov			100	neobsazená poslední šachovnice
Slovan Broumov			500	nesehrání dvou partií – Laszewicz


Součet za jednotlivé oddíly	Kč
Slovan Broumov			600   UHRAZENO
TJ Dvůr Králové nad Labem	500   UHRAZENO
Jiskra Jaroměř			300   UHRAZENO
TJ Slavia Hradec Králové	200   UHRAZENO
Panda Rychnov nad Kněžnou	400   UHRAZENO
ŠK Lípa				300   UHRAZENO
TJ Lokomotiva Trutnov		400	UHRAZENO
SK HSM Trutnov			800	UHRAZENO

		Celkem	    3500

Uložené pokuty jsou splatné nejpozději do 15.června 2011 na účet KHŠS.
Uvádějte sedmičíselný variabilní symbol složený z čísla kraje (tj. 18),
čísla oddílu (trojčíslí) a dvojčíslí 31 (pokuta).
Příklad: 1819731 (197 je hypotetický oddíl KHŠS).
Nespojujte hrazení pokuty s jinými platbami.
Výměr pokuty obdrží oddíly na vyžádání u hospodáře Jiřího Bielavského.

30.4.2011 Jan Slavík, STK KHŠS


Obsah

Rozhodnutí komise rozhodčích KHŠS ve věci rozhodčího Tomáše Bydelského

Komise rozhodčích KHŠS ve složení Jaroslav Šmíd (předseda), Lubomír Douděra, Milan Borůvka rozhodla dne 22.3.2011 ve věci rozhodčího Tomáše Bydelského takto:

Tomáši Bydelskému se ukládá trest omezení výkonu funkce rozhodčího dle čl. 9 odst. 7, písm. c) Statutu rozhodčích v trvání 7 měsíců. Trest se počíná dnem 1. 5. 2011 a spočívá v tom, že Tomáš Bydelský nebude do konce roku 2011 rozhodovat žádnou mistrovskou soutěž pořádanou KHŠS.

Odůvodnění
Komise rozhodčích KHŠS ze zápisu o utkání, zprávy vedoucího soutěže, kopií obou partiářů, vyjádření hráčů a rozhodčího zjistila následující skutkový stav. V zápase 7. kola Krajského soutěže – skupiny Západ dne 23.1.2011 (soutěž řízená KHŠS) Loko Trutnov – TJ Dvůr Králové nad Labem B působil Tomáš Bydelský jako rozhodčí.
V průběhu utkání, v době, kdy byl rozhodčí požádán domácím hráčem Markem Killarem na skutečnost, že jeho soupeř Marek Čeřovský (partie na 2. šachovnici utkání) zapisuje jeho tah až poté, co provede svůj tah a zmáčkne hodiny rozhodčí reagoval nesprávně. Neudělil trest napomenutí domácímu hráči za vyrušování hráče Dvora Králové. Hráče Marka Čeřovského sankcionoval tak, že partii ukončil – kontumoval ve prospěch domácího hráče Marka Killara.
Podle Pravidel FIDE čl. 8.1. je každý hráč povinen zapisovat průběžně tahy do partiáře, díky stanovenému tempu po celou dobu partie. Hráč může odpovědět na soupeřův tah předtím, než ho zapíše. Musí však zapsat svůj předchozí tah dříve, než provede další tah. STK došla dle předložených dokumentů k rozhodnutí, že hráč Marek Čeřovský čl. 8.1. pravidel o zapisování tahů neporušil. Nelze zpochybnit, že v okamžiku ukončení partie rozhodčím a prohlášení partie za prohranou pro údajné nezapisování tahů je v partiáři postiženého hráče Marka Čeřovského zapsán jeho předchozí tah. V žádném případě se tedy nejedná o porušení pravidel a rozhodčí neměl udělit žádný trest pro hráče Marka Čeřovského.
Rozhodnutím rozhodčího došlo neoprávněně k ovlivnění nejen partie, ale celého utkání, které po započtení kontumace ve prospěch Trutnova znamenala celkovou remízu 4:4.
Ze všech důvodů má KR KHŠS za to, že výkon rozhodčího Tomáše Bydelského neodpovídal požadavkům, které jsou na rozhodčího kladeny. Komise uložila trest zastavení činnosti do konce kalendářního roku zejména proto, že v důsledku pochybení rozhodčího došlo k ovlivnění výsledku nejen partie, ale celého utkání.

Poučení
Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV KHŠS do 16 dnů ode dne doručení.

V Hradci Králové dne 22. 3. 2011, Jaroslav Šmíd - předseda KR KHŠSObsah

Rozhodnutí STK KHŠS o ukončení partie rozhodčím

V utkání Krajské soutěže družstev sk.Západ Loko Trutnov – TJ Dvůr Králové n. L. B dne 23.1.2011 nastoupili na 2. šachovnici Marek Čeřovský vs. Marek Killar. Rozhodčí utkání Tomáš Bydelský tuto partii prohlásil ve 35. tahu za prohranou hráče Čeřovského, protože nezapisoval všechny tahy tak, jak hráčům ukládají Pravidla FIDE. Výsledek partie Čeřovský-Killar tedy je 0:1. Postižený oddíl (sám hráč) se v zápisu o utkání ohradil proti tomuto rozhodnutí rozhodčího, protože si není vědom porušení pravidel o zápisu.

STK KHŠS si jako řídící orgán soutěže vyžádala všechny potřebné dokumenty, aby mohla tuto námitku proti rozhodnutí rozhodčího řádně objasnit. Obdrželi jsme zápis o utkání a oba partiáře. Nejdříve musíme poopravit sdělení rozhodčího v zápisu o utkání, kde uvádí, že kontumoval partii ve prospěch domácího hráče. Podle Pravidel FIDE čl. 13.4. uložil trest dle bodu d), což je prohlášení partie za prohranou pro provinivšího se hráče. Samozřejmě však tato nepřesnost nemá vliv na jeho rozhodnutí, že ukončil partii uložením trestu prohrání partie. Bohužel rozhodčí v zápisu nepopisuje podstatné záležitosti. Není uvedeno, kdy poprvé upozornil (napomenul) hráče Čeřovského, že nezapisuje tahy do partiáře a porušuje tak pravidla. Vzhledem k uložení dalšího trestu za stejný prohřešek jde o důležitou informaci. Také chybí jeho popis situace při zapisování tahů v okamžiku, kdy ukončil partii a prohlásil ji za prohranou. Z tohoto důvodu je jediným důkazem partiář postiženého hráče.

Kapitán hostujícího družstva Marek Čeřovský (postižený hráč) v zápise o utkání sděluje, že s kontumací (prohlášením partie za prohranou) nesouhlasí, protože pravidla neporušil. Uvádí, že v okamžiku ukončení partie zásahem rozhodčího měl zapsán svůj 34.tah a zahrál další, tedy 35.tah. Dle předaného partiáře lze konstatovat, že toto tvrzení odpovídá skutečnosti. Kapitán domácího družstva Marek Killar (hráč zmíněné partie) v zápisu uvádí, že sám svému soupeři připomínal, že má zapisovat tahy. Ve 35.tahu reklamoval nezapisování u rozhodčího, který následně partii ukončil. Když pomineme, že hráč Killar mohl svými připomínkami rušit soupeře, z jeho sdělení vyplývá, že situace nenastala poprvé.

Podle Pravidel FIDE čl. 8.1. je každý hráč povinen zapisovat průběžně tahy do partiáře, díky stanovenému tempu po celou dobu partie. Hráč může odpovědět na soupeřův tah předtím, než ho zapíše. Musí však zapsat svůj předchozí tah dříve, než provede další tah. STK došla dle předložených dokumentů k rozhodnutí, že hráč Čeřovský čl. 8.1. pravidel o zapisování tahů neporušil. Nelze zpochybnit, že v okamžiku ukončení partie rozhodčím a prohlášení partie za prohranou pro údajné nezapisování tahů je v partiáři postiženého hráče Čeřovského zapsán jeho předchozí tah. V žádném případě se tedy nejedná o porušení pravidel a rozhodčí neměl udělit žádný trest. Také nelze prokázat, zda rozhodčí již hráče dříve potrestal za nezapisování tahů do partiáře napomenutím. Pokud tomu tak bylo, lze předpokládat, že se také jednalo o situaci, kdy Pravidla FIDE nebyla porušena.

Vzhledem k rozhodnutí o neoprávněném ukončení partie zásahem rozhodčího musí STK současně určovat výsledek zmíněné partie Čeřovský-Killar. Pravidla FIDE a Soutěžní řád ŠSČR nikde nestanovují, jak by se mělo postupovat v podobné záležitosti. Rozhodčí Tomáš Bydelský se snažil jednat v zájmu hry, ale jeho rozhodnutí o trestu prohlášením partie za prohranou nebylo správné. Nepochybujeme, že se jednalo z jeho strany o špatný výklad Pravidel FIDE čl. 8.1., a v žádném případě nešlo o úmyslnou snahu poškodit jednoho hráče. STK KHŠS tedy ponechává tímto rozhodnutím výsledek partie Marek Čeřovský – Marek Killar 0:1 v platnosti, protože není stanoveno žádným dokumentem, že by měl být výsledek partie v podobné situaci změněn. Lze také konstatovat, že pozice na šachovnici v době ukončení partie odpovídá konečnému výsledku. Díky nezměněnému výsledku této partie zůstává také beze změny výsledek celého utkání Loko Trutnov – TJ Dvůr Králové n.L. B 4:4. P

roti tomuto rozhodnutí STK KHŠS je možné se odvolat do 14 dnů po doručení k VV KHŠS.

STK KHŠS předává svoje rozhodnutí v této věci komisi rozhodčích KHŠS, aby řešila selhání rozhodčího Tomáše Bydelského v tomto utkání.

V Hradci Králové 4.2.2011
Jan Slavík, předseda STK KHŠSObsah

Zápis z 12. schůze VV KHŠS, konané dne 28. ledna 2011

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, P. Marek, J. Slavík
Omluveni M.Pavlíček,
RK: žádný
Host: S. Ptáčková (za KM)
 1. Plnění úkolů z minulé VV- stále nebyla doručena výroční zpráva RK
 2. Předseda STK informoval o proběhlém školení trenérů, úspěšní absolventi zkoušek obdrželi certifikát trenéra 3.třídy
 3. Hospodář informoval o hospodaření KHŠS - chybí vyúčtování KP družstev blesk (Železnice) a VC Lázně Bělohrad
 4. VV schvaluje proplacení cestovného S.Ptáčkové a M.Pražáka ohledně zajištění letního tábora (Velká Úpa)
 5. Předseda STK informoval o probíhajícím sporu v soutěži družstev v zápase Loko Trutnov - Dvůr Králové nad Labem B - STK bude řešit
 6. Předseda STK informoval o probíhajících OPJ : hradecko 27 hráčů, skupiny A, B, C, jičínsko 4 hráči dvoukolově, rychnovsko 6 hráčů jednokolově
 7. Organizace letního tábora - vedoucí tábora informovala o výběru místa a termínu konání: penzion Mileta Velká Úpa, od 12.8 do 20.8.2011
 8. Diskutován byl stav registrací (termín konec ledna). Bez registrace na 2011 nemůže hráč nastoupit
 9. Na sportovce roku kraje bude nominován Jiří John (skupina trenér - dobrovolník)
 10. KM - byly konstatovány organizační nedostatky na VC Lázně Bělohrad
Termín další schůze VV je plánován v polovině března 2011

Zapsal Petr Marek, 28.ledna 2011

Obsah

Zápis z 11. schůze VV KHŠS, konané dne 8. listopadu 2010

Přítomni: J. Bielavský, M. Pavlíček, J. Slavík, J. Šmíd,
Omluven: P. Marek
 1. VV projednal zrušení příplatku (schváleného na konferenci KHŠS) ke startovném v soutěžích družstev dospělých pro nečleny ČSTV a schvaluje článek k vyvěšení na web KHŠS. VV očekává také vyjádření předkladatele návrhu
 2. K dnešnímu dni nebyla doručena zpráva revizní komise (k vyvěšení na webu) přednesená na konferenci KHŠS v Opočně
 3. VV KHŠS vyúčtoval příspěvek od KS ČSTV na sportovce roku
 4. VV přispěl 23 hráčům a hráčkám na M Čech v Harrachově po 1000,- Kč
 5. Pozitivně hodnocen úspěch účastníků na M Čech mládeže, kde jsme získali 9 medailí
 6. VV schvaluje vyúčtování těchto akci:
  - VC N. Bydžov
  - Konference KHŠS – Opočno
  - 1. soustředění talentů (Hořice, Hradec)
  - Schůze KM v Harrachově
 7. VV schvaluje propozice KP škol (1.,2., a 3. stupeň) – jediná změna oproti loňským propozicím je ve startovném, které bude 250,-Kč
 8. Byl rozlosován KPŽD (7 týmů), KSŽD (8 týmů)
 9. Okresní přebory škol – propozice vydány ve 4 okresech – zatím schází Náchod
 10. VV projednal odvolání proti zařazení družstev do KPŽD. VV pověřuje KM učinit do budoucna taková opatření, aby obsazení soutěží bylo dle propozic
 11. Soustředění talentů – došlo k rozdělení do skupin – první dvě skupiny budou zveřejněny na www stránkách KHŠS
 12. VV schvaluje změnu v obsazení KM. Novým členem je Svatava Ptáčková za odspoupivšího J. Bielavského
 13. STK vyhlášeny konkurzy na přebory jednotlivců a družstev – zájemci se hlásí - uzávěrka 11.11.
 14. VV souhlasí s nabídkou sponzorského daru M. Martinovského do cenového fondu KPJ KHŠS
 15. KR uspořádala školení rozhodčích, které bylo úspěšné z 21 uchazečů uspělo 19.
 16. Konference KS ČSTV „Sport v kraji“ 24.11. se zúčastní J. Slavík a J. Šmíd
 17. Školení trenérů – 2 z pěti účastníků ještě nezaslali závěrečné práce, proto zatím nebyl vyhlášen termín závěrečných zkoušek
Další schůze VV proběhne koncem ledna 2011

Zapsal: J. Šmíd, 9. listopadu

Obsah

Zápis schůze KM v Harrachově dne 26.10.2010

Přítomni: Miroslav Pavlíček, Jiří Bielavský, Jan Slavík, Jan Rusnák, Ladislav Brož
Omluveni: Marek Killar
 1. Bylo schváleno složení KPŽD a to: Panda Rychnov B, Červený Kostelec, ŠK Lípa, Lokomotiva Trutnov, DDM Třebechovice p. Or., PŠŠ Lázně Bělohrad, Jiskra Nový Bydžov B (hlasování 4-0-1)
 2. Bylo schváleno složení KSŽD a to: Ortex Hradec Králové B, ŠK Dobruška, ŠK Lípa B, Jiskra Jaroměř, ŠK AD Jičín, Jiskra Hořice B, Panda Rychnov C, Lokomotiva Trutnov B (jednomyslně)
 3. Byly diskutovány některé návrhy změn propozic KPŽD a KSŽD pro příští sezónu
  a) Vyšší počet hostů a volných hráčů při utkání. KM mládeže se jednomyslně usnesla, že povolené počty hostů a volných hráčů nastoupivších při utkání se pro příští sezónu nebude měnit.
  b) Změna začátku jednotlivých srazů. KM se zabývala návrhem paní Kabelkové na posunutí začátku jednotlivých srazů o hodinu. KM tento návrh zamítla s doporučením, že jednotlivé oddíly konkrétních srazů se mohou sami domluvit na posunutí začátku.
  c) Neregistrovaní hráči. KM se zabývala návrhem paní Vaňkové na možnost startu neregistrovaného hráče při utkání s poukazem, že při Velkých cenách je to již povoleno. Tento návrh KM musela zamítnout především z důvodu návaznosti KPŽD na republikové soutěže. Určitou benevolenci KM projeví při druhém srazu KPŽD, který se koná ihned z kraje roku a je určitá pravděpodobnost, že oddíly nestihnou do tohoto data jak zaregistrovat nové členy, tak zaplatit příspěvky za stávající.
 4. KM se zabývala soustředěním talentů a bylo konstatováno, že na základě výsledků MČech v Harrachově a po konzultaci s jednotlivými trenéry jednotlivých skupin budou někteří hráči přesunuti do vyšších skupin.
 5. Na druhém soustředění talentů 18.12.2010 v Třebechovicích p. Or. budou III. skupině přednášeny koncovky, především pěšcové a věžové. Lektorem bude Miroslav Pavlíček
 6. S ohledem na určité kolize v termínovém kalendáři byly učiněny změny a to: VC v Trutnově se přesouvá z 5.2.2011 na 5.3.2011, a KSŽD druhý sraz se uskuteční 26.2.2011
 7. KM pověřila Miroslav Pavlíčka, aby oslovil Ing. Evžena Gonsiora a požádal ho zda by v rámci VC v Lázních Bělohrad nepřednesl přítomným rodičům přednášku na téma Rodič a talentované dítě. Vstupné na tuto přednášku bude 50 Kč.
 8. KM se jednomyslně usnesla, že vedením tábora 2011 pověří opět Svatavu Ptáčkovou
Zapsal Miroslav Pavlíček

Obsah

Konkurzy STK KHŠS na sezónu 2010 – 2011

Výsledky konkurzu:
1) KP jednotlivců + ženy, junioři, senioři; ředitel Jaroslav Šmíd, Janské Lázně, 3.-9.5.2011
2) OP jednotlivců: HK - Václav Portych; JC - ŠK Jičín, Martin Štolc, RK - Panda RK, Jan Horníček, TR - Loko Trutnov, Marek Killar
3) KP jednotlivců v rapid šachu; Hořice, termín předběžně 1.5.2011
4) KP jednotlivců v bleskovém šachu; Hostinné, 24.4.2011
5) KP ve Fischerových šachách; Janské Lázně 7.5.2011
6) KP družstev v bleskovém šachu; Železnice (pořádá Jičín), 8.1.2011
7) KP družstev v rapid šachu (předkolo Českého poháru); Třebechovice, termín květen 2011
STK KHŠS vypisuje konkurzy na pořádání následujících mistrovských turnajů:
 1. KP jednotlivců (muži a ženy) + juniorů HD 18 a HD 20 + seniorů (nad 60 let); termín květen - srpen 2011
 2. OP jednotlivců (okresy HK, JC, NA, RK, TR); termín leden - duben 2011
 3. KP jednotlivců v rapid šachu; termín prosinec 2010 - červen 2011
 4. KP jednotlivců v bleskovém šachu; termín prosinec 2010 - červen 2011
 5. KP ve Fischerových šachách; termín prosinec 2010 - červen 2011
 6. KP dvojic v bughouse; termín prosinec 2010 - červen 2011
 7. KP družstev v bleskovém šachu; termín prosinec 2010 - červen 2011
 8. KP družstev v rapid šachu (předkolo Českého poháru); termín prosinec 2010 - duben 2011
Tempo hry v soutěžích jednotlivců:
KP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na elo FIDE, standardní tempo 90 minut na partii + 30 vteřin za tah.
OP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na národní elo, tempo minimálně 2 x 60 minut na partii.
Vypsané kategorie KP v praktickém šachu juniorů a juniorek (H + D 18 a 20) nebo seniorů (60 a starší) můžou být pořádány i jako samostatné turnaje.
Vypsané KP jednotlivců je možno pořádat v rámci svých vlastních turnajů.
Přihláška do konkurzu musí obsahovat předběžný rozpis (termín, místo - včetně kapacity hrací místnosti, jméno a kontakt pořadatele, startovné, finanční nebo věcné ceny, podmínkou je standardní zajištění hracího materiálu) nebo návrh propozic soutěže.
Výběrová kritéria - zkušenosti s pořádáním turnajů, výše startovného, cenový fond, jiné nabízené výhody (není stanoveno pořadí jednotlivých kritérií).
Všechny uvedené turnaje se hrají na náklady pořadatele (příjem ze startovného), který obdrží pouze dotaci na ceny podle schváleného rozpočtu KHŠS.

Přihlášky zasílejte do 11. listopadu 2010 na e-mailovou adresu jan-slavik(šs)seznam.cz.

Jan Slavík, STK KHŠS, 20. 10. 2010

Obsah

Zápis z 10. schůze VV KHŠS, konané dne 13. září 2010

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, M.Pavlíček, P. Marek, J. Slavík
RK: žádný
Host: žádný
 1. KM realizovala základní školení nových trenérů 3. tříd, účast minimální (5 účastníků), zkoušky jsou plánované na říjen 2010
 2. KR vyhlásila školení 3. tříd + seminář 2 a 3. tříd. Školení se uskuteční v sobotu 9.října 2010 v HK, propozice jsou na webu KHŠS
 3. MČR mladších žáků Kyjov – bylo přispěno 25% nákladů třem družstvům
 4. VV schvaluje příspěvek 1000 Kč hráčům M Čech v Harrachově (přihlášení musí proběhnout přes KHŠS, společná přihláška) - nutno poslat vyplněnou přihlášku na J.Bielavského + provést platbu (náklady -1000Kč) na účet KHŠS, do 20.9.2010, J.Bielavský vyvěsí zprávu na WEB + komunikace s oddíly
 5. VV schvaluje moderátora konference KHŠS J.Slavíka
 6. VV vyslovuje poděkování paní Svatavě Ptáčkové za úspěšné vedení letošního tábora
 7. VV schvaluje snížení táborového poplatku praktikantům o 1000 Kč za jejich práci na táboře (Petra Tobišková, Václav Kouba)
 8. VV schvaluje snížení táborového poplatku pro talenta ČR M.Szücse ze sociálních důvodů na 2000 Kč
 9. VV schvaluje vyúčtování tábora
 10. VV schvaluje vrácení 2000,-Kč za úhradu tábora pro R. Košnera, jmenovaný se tábora neúčastnil
 11. VV schvaluje odměnu webmasterovi a členům VV dle rozpočtu
 12. VV schvaluje odměnu publikaci článků na webu související s KHŠS v celkové výši 3500 Kč, vyplatí hospodář
 13. VV se podařilo získat příspěvek 4200,-Kč na sportovce roku od KS ČSTV
 14. VV schvaluje odměnu za ročenky 2008/09 a 2009/2010 O.Douskovi 2x1000,-Kč
 15. VV schvaluje udělení sankce 200 Kč oddílu HSM Trutnov a DDM Týniště nad Orlicí za neuhrazení pokuty za sezonu 2009/2010 v termínu, VV vyzývá zmíněné oddíly k uhrazení pokuty + sankce
 16. VV schválil čerpání rozpočtu za sezonu 2009/2010
 17. VV schvaluje návrh rozpočtu 2010/2011 pro schválení konferencí - webmaster dá na web
 18. KM předseda informoval o proběhlých konkursech na každou akci se přihlásil jeden zájemce
 19. VV schválil částečnou úhradu nákladů reprezentantům na MČR od minulé schůze (STK +KM)
 20. STK informace o přihláškách do soutěží družstev, 5 družstev z minulého ročníku se nepřihlásilo (3xKS,2xRP), v RP 4 nová družstva, celkem 71 účastníků
 21. Termín další schůze VV je plánována na počátek listopadu 2010
Zapsal Petr Marek, 13.září 2010

Obsah

Plnění rozpočtu 2009/2010
Rozpočet na sezónu 2010/2011

Schváleno konferencí KHŠS dne 19. 9. 2010

Údaje v tisících Kč
						  2009/2010		2010/2011
Celkový přehled					Plán	Skutečnost	Rozpočet
			
Výsledek hospodaření KHŠS			4,4	22,5		-12
			
Z toho středisko VV				34,0	15,5		25,5
Z toho středisko STK				 2,4	26		 0,2
Z toho středisko KM			    -12,0  -26	    -25,7
Šachové sportovní centrum		    -2,0	 7	    -12
Rozpočtová reserva			    -18	 0	 	 -

P Ř Í J M Y				    261,0  477,5	    307,8
V Ý D A J E				    256,6  455	    319,8

Rozpočet VV - příjmy celkem			93,0  123,5	    87,5
VV - Příjem z krajských poplatků		80,0	74	    75
VV - Úroky	 				 2,5	 2,5		 2,5
VV (KR) - Školení, semináře KR			 4,0	 3		 3
Různé (reklama, dotace atd.)			 3,0	 2		 3
KSŠTV - sportovci				 3,5	 4		 4
Prodej hodin						38	
			
Rozpočet VV - výdaje celkem			59   108		62
Konference září					 7	 7		 7
Schůze VV					 4	 4		 4
Webmaster vč. daně				12	12		12
Odměny členů VV vč. daně			20	20		23
Propagace šachu, ročenka, administr. výdaje	 4	 8		 7
Školení, semináře KR				 3	 3		 3
Banka - poplatky, vedení účetnictví		 2	 2		 2
Různé 						 5	15		 3
Revizní komise					 2	 1		 1
Nákup hodin						36	

Rozpočet STK - příjmy celkem			70	98		98
STK - Startovné KP, KS, RP 2011/2012 vč. ratingu 40	61		62
STK - Startovné dospělí KPJ			28	32		30
STK - Různé					 0	 1		 3
STK - Pokuty, odvolani, namitky			 2	 4		 3

Rozpočet STK - výdaje celkem			67,6	72		97,8
KPJ + ženy, junioři, juniorky, Fischer		35	41		50
KP rapid ceny					 1,2	 1,7		 1,5
KP blesk ceny					 1,2	 1		 1,5
ČP družstev ceny				 1,2	 0,5		 1,5
KP blesk družstev ceny				 1,2	 1,5		 1,5
Vedení KP vč. databáze partií			 2	 2		 2
Vedení KS 					 2,6	 2,6		 2,6
Vedení RP 					 3,6	 3,6		 3,6
Rozh. OPJ po , delegace rozh.			 3,6	 2		 2,6
Schůze STK					 1	 0,7		 1
FIDE ELO, LOK					 8	 6,3		25
Různé (poháry, reprezentace)			 7	 9,1		 5

Rozpočet KM - příjmy celkem			63	99		92,3
KM - Startovné KP+KSŽD 2009/2010, KPDMlŽ	 2,5	 2,6		 2,5
KM - Startovné KPJ mládeže			 3,5	 4,4		 5
KM - Startovné VC				15	20		25
KM - grant KÚ KP mládeže			20	10		10
KM - grant KÚ VC				20	10		10
Různé						 0	16,6		 0
KM - Pokuty, odvolání, námitky			 0	 0,6		 0
Startovné KP škol				 2	 4,8		 4,8
další granty						30		35

Rozpočet KM - výdaje celkem			75   125	    118
KPJ mládeže normální, rapid			10	17,4		15
KP družstev ml. žáků				 3	 2		 3
VC KHŠS vč.celk.um., vedení			20	34		45
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení		 8	 8		 8
KP a OP školních družstev			 7	 7,8		10
Různé výdaje						11,5		 5
Schůze KM					 2	 1		 2
Dotace na repre v M Čech a M ČR			25	43,3		30

Sportovní centrum - příjmy celkem 		35   157		30
Granty						30	30		20
Tábor						    115		 0
Různé							 0,4		 0
Školení, semináře, soustředění KM		 5	11,6		10

Sportovní centrum - výdaje celkem 		37   150		42
Různé							 2		 0
Krajská soustředění mládeže			12	17		17
Tábor ubytování, stravování				87		 0
Tábor vydání					25	44		25

Rozpočtová reserva				18	 0		 0
Jiří Bielavský, 19. 9. 2010

Obsah

Usnesení konference KHŠS konané 19. září 2010 v Opočně

Konference

a) schvaluje:
1) Jednací řád konference
2) Volbu pracovního předsednictva ve složení: J.Slavík, J.Šmíd, P.Marek, M.Pavlíček, M.Borůvka
3) Volbu mandátové komise ve složení: V.Velecký, P.Marek, L.Jedlička
4) Volbu návrhové komise ve složení: L.Mach, J.Kohout, D.Hepnar
5) Zprávu mandátové komise.
6) Zprávu o činnosti Výkonného Výboru KHŠS od minulé konference
7) Zprávu o činnosti Komise Mládeže
8) Zprávu o činnosti Komise STK
9) Zprávu Komise Rozhodčích
10) Zprávu Organizační Komise
11) Zprávu o čerpání rozpočtu v soutěžním roce 2009/2010
12) Návrh rozpočtu pro soutěžní rok 2010/2011
13) Volbu delegátů na konferenci ŠSČR ve složení: J.Šmíd, M.Pavlíček, Z.Urban
14) Změnu začátků všech soutěží družstev organizovaných KHŠS od soutěžního roku 2011/2012 na jednotný čas 9:00h

b) ukládá:
1) VV KHŠS, aby rozpočtové změny v rámci středisek byly schváleny, zdůvodněny a zveřejněny v zápise VV
2) Komisi STK stanovit od soutěžního roku 2011/2012 pro Krajské Soutěže družstev zápočet na FIDE – elo za stejných finančních podmínek bez povinného zasílání partií.
3) Komisi STK, aby při stanovení startovného pro soutěže družstev od soutěžního roku 2011/2012 nebyla výše startovného rozlišována podle členství v ČSTV

c) bere na vědomí:
1)Zprávu kontrolní a revizní komise.

Ladislav Mach, předseda návrhové komise, 19. 9. 2010

Obsah

Konkurzy na pořadatele mládežnických akcí v 2010/2011

Závazné podmínky pro pořádání šachových soutěží mládeže, které vypisuje Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS)
 1. Hlavním pořadatelem je KHŠS, který svěřuje akci pověřenému pořadateli
 2. Pověřený pořadatel zajišťuje
  - hrací místnost, kompletní šachové soupravy (požadavky na jejich dovoz lze uvést do propozic), rozhodčí, partiáře a jiné potřeby,
  - trofeje a ceny pro nejlepší hráče a hráčky, drobné upomínky pro všechny účastníky,
  - zaslání propozic (turnaje Velké Ceny a přeborů škol musí být v souladu s obecnými propozicemi KM KHŠS pro tyto akce) nejméně měsíc před akcí předsedovi KM ke schválení a
  - zaslání výsledků účastníkům; webmasterovi a předsedovi KM ve formátu SwissManageru do 3 dnů po uskutečnění.
  - zajistí kvalifikovaného hlavního rozhodčího min. III. třídy
 3. Vybrané startovné (hradí i domácí účastníci) je účtovatelným příjmem KHŠS (kromě OP škol). Hráči z listiny talentů v KP jednotlivců startovné neplatí
 4. Pověřený pořadatel musí krajskému svazu vyúčtovat vybrané startovné v plné výši na základě seznamu účastníků a může vyúčtovat:
  - doklady za věcné ceny a drobné upomínky hráčům. Požadavky na doklady (důležité pro grantové vyúčtování!): paragony, doklady z obchodů, faktury musí obsahovat konkrétní druh zboží (nikoli např. "ceny", "občerstvení" atp.), jeho jednotkovou cenu, počet kusů, celkovou cenu, razítko prodejny, datum, podpis (bez problémů jsou orazítkované účtenky z velkých prodejen).
  - nájem hracích místností
  - odměny funkcionářům a rozhodčím turnaje ve výši 200 Kč (hlavní rozhodčí a ředitel turnaje) a 100 Kč (ostatní) na základě vyplněného formuláře „Vyúčtování rozhodčího“
 5. Faktury musí obsahovat jako plátce KHŠS, pokladní doklady (účtenky) rovněž, nebo musí být bez uvedeného odběratele. Faktury vydané na jiné subjekty nemohou být proplaceny. Adresa pro zasílání dokladů nebo vystavování faktur: Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové, IČ 71199705
 6. Poháry, medaile a diplomy mohou být 1 měsíc předem vyžádány u předsedy KHŠS (Ing. Šmíd). V tom případě se do nákladů turnaje počítá paušální částka 140 Kč za pohár se štítkem, 20 Kč za medaili se závěsem a štítkem, 10 Kč za diplom. Dále KHŠS nabízí zdarma k zapůjčení 10 souprav šachy + DGT
 7. Vyúčtování akce: od příjmů akce (startovné + dotace na akci) se odečtou vyúčtované náklady. Rozdíl bude převeden jako odměna za pořadatelství pověřenému pořadateli buď na účet nebo vyplacen v hotovosti
 8. Vyúčtování akce u hospodáře KHŠS je nutno provést do 14 dnů po jejím skončení, jinak pověřenému pořadateli hrozí snížení dotace na akci až na polovinu vypsané částky. Akce konané v prosinci se musí vyúčtovat do 1 týdne kvůli ročnímu vyúčtování
 9. Rozpis turnajů a finančních prostředků 
  Akce				Termín				Dotace na akci v Kč (*)
  KP jednotlivců 8- 12		2.4.2011				2000
  KP jednotlivců 14 – 16 		9.4. – 10.4.2011			3000
  KP jednotlivců rapid		26.3.2011				2000
  KPDMlŽ				14.5.2011				2000
  KP školních družstev		26.1.2011				2500
  OP školních družstev (5 okresů)	XI. – XII. 2010	 			 500 (**)
  turnaj Velké ceny (***)		13.11., 4.12., 22.1, 5.2., 30.4.	2000
  (*) při vyúčtování v termínu podle bodu 8
  (**) dotace bude poskytnuta při účasti minimálně 6 týmů. OP škol se KHŠS neúčtuje! 
  (***) první VC proběhne 25.9.2010 v Novém Bydžově (oprava termínu)
 10. Výběrová kritéria
  Navržené startovné a jiné výhody
  Kapacita hracích místností a zkušenosti s pořádáním turnajů
  Zkušenosti KM se spoluprací v uplynulých letech
 11. Písemné přihlášky zasílejte do 19. září 2010 na e-mail: mirpavl.esab@centrum.cz


Obsah

Zápis ze schůze KM KHŠS, konané dne 12.července 2010

Místo: KV ČSTV Hradec Králové
Přítomni: Miroslav Pavlíček, Jiří Bielavský, Jan Slavík, Jan Rusnák
Hosté: Jaroslav Šmíd
Omluveni: Marek Killar
Neomluven: Ladislav Brož

1. Byla schválena listina talentů na rok 2010/2011 (viz příloha 1)
2. Byla diskutována situace kolem tábora. KM KHŠS rozhodla o udělení 200 Kč za storno přihlášky u Kabelky Ondřeje. KM KHŠS podporuje snahu vedoucí tábora paní Ptáčkové získat za něho náhradu.
3. Bylo schváleno uspořádání školení trenérů III třídy (propozice již zveřejněny na webu)
4. Byly schváleny propozice soutěží družstev KPŽD a KSŽD. Vedoucím KPŽD byl ustanoven Marek Killar, vedoucím KSŽD Miroslav Pavlíček
5. Byla schválena termínová listina pro mládežnické akce ve školním roce 2010/2011 (viz příloha 2)
6. Jiří Bielavský předložil návrh jak zlepšit financování VC i dalších krajských soutěží, tak aby to bylo zajímavější pro pořádající oddíly. Jeho návrh byl přijat a promítl se v konkurzních podmínkách na pořádání mládežnických akcí a obecních propozicích pro VC
7. Byly schváleny konkurzní podmínky na pořádání mládežnických akcí ve školním roce 2010/2011 (viz příloha 3 - bude zveřejněna po schválení VV)
8. Byla schválena dotace 1 000 Kč na hráče pro účastníky MČ v Harrachově, které je pořádáno ve dnech 23. – 30.10.2010. Podmínkou pro získání této dotace je společná přihláška, kterou zašle KM KHŠS.
9. Bylo diskutováno soustředění talentů pro příští sezónu. Bylo rozhodnuto o ponechání platby 100 Kč za jedno soustředění. Celkem bude uspořádáno 5 soustředění. Zájemci si mohou všech pět soustředění předplatit za 400 Kč (úspora 100 Kč).
10. Byl diskutován dotazník komise mládeže, který byl rozeslán do všech oddílů KHŠS. Kritické připomínky z dotazníků byly přečteny a komise mládeže se jimi bude průběžně zabývat na svých dalších schůzích. KM vyjádřila lítost nad nízkou účastí oddílů při vyplňování tohoto dotazníků
11. Bylo schváleno předložení návrhu pro VV KHŠS na udělení ceny trenéra roku 2010 in memoriam za celoživotní trenérskou práci s mládeží pro Martina Paukerta.

Zapsal: Miroslav Pavlíček, předseda KM, 20. 7. 2010

Obsah

Příloha k zápisu KM
Listina talentů KHŠS pro sezónu 2010/2011

Jméno        Dat. nar.  Oddíl      ELO, VT Odůvodnění
Flašar Jaroslav   14.03.1995  Jiskra Hořice   1737  (MČ)
Gregor Jiří     17.06.1998  Panda RK     1700  (ELO)
Horníček Pavel    18.01.1996  Panda RK     1755  (MČR)
Hrochová Kateřina  07.04.2002  ŠK Lípa      IV.  (VC)
Chvátil Šimon    23.09.1999  Ortex HK     1387  (KP)
Ježek Adam      08.02.1994  Panda RK     1878  (MČ)
Jireš Michal     11.03.2000  Panda RK     III.  (MČ)
Johnová Eliška    16.05.1996  Jiskra Hořice   1743  (MČR)
Kabelka Tomáš    28.09.2002  ŠK Jičín     IV.  (MČ, MČR)
Karásek Tomáš    29.05.1997  Jiskra N. Bydžov 1444  (VC)
Košner Richard    17.11.2001  Č. Kostelec    III.  (KP)
Kraus Tomáš     30.08.1995  Jiskra Hořice   2102  (MČ, MČR, ŠSČR)
Macháň Jan      22.07.1997  Panda RK     1888  (MČ, MČR, ŠSČR)
Pražák Matouš    29.07.1997  Jiskra N. Bydžov 1866  (KP, MČ, MČR)
Ptáček Tomáš     13.03.1998  Sokol HK     1654  (KP, MČ, MČR)
Ročková Adéla    01.06.2000  Panda RK     IV.  (KP)
Rojíková Lenka    09.04.1997  Sokol HK     1805  (KP, MČR)
Saučuk Martin    30.09.1997  Sokol Náchod   1794  (KP, MČ, MČR)
Skybová Kateřina   26.04.1997  Ortex HK     1280  (ELO)
Sucharda Tomáš    23.07.2003  PŠŠ L. Bělohrad  IV.  (KP)
Szücs Matyáš     10.08.1999  Sokol HK     1728  (MČ, MČR, ŠSČR)
Šedivý Martin    26.04.1995  Jiskra N. Bydžov 1878  (KP)
Ševčík Radek     09.11.1997  Panda RK     1737  (ELO)
Šolc Filip      26.11.2001  Ortex HK     III.  (VC)
Tobišková Petra   08.05.1994  Panda RK     1463  (MČR)
Vaníček Vojtěch   23.07.1996  Jiskra N. Bydžov 1703  (ELO)
Vítová Anna     06.05.2001  Sokol HK     III.  (KP, MČR)
Wagner Vojtěch    20.04.2000  Ortex HK     1518  (KP, MČ, MČR)
Wagnerová Tereza   19.07.2002  Panda RK     IV.  (KP, MČR)
Žitná Aneta     20.09.1995  Panda RK, Třebechovice	III.	(KP)


Obsah

Příloha k zápisu KM
Návrh termínové listiny KM KHŠS 2010/2011

Upozornění: uvedené termíny mohou být ještě změněny.
11. – 12. 9.  MČR mládeže rapid Klatovy
27. 9.     VC 1. termín (Nový Bydžov)
 2. -3. 10.   ELD + 1. liga dorostu
 9. 10.     soustředění talentů II. a III. skupina
15. – 17. 10.  MČ do 8 - 10 let Seč
16. 10.     soustředění talentů I. skupina
23. - 30. 10.  MČ do 12 – 16 let Harrachov
 6. 11.     KPŽD 1. termín
13. 11.     VC 2. termín
20. 11.     soustředění talentů, KSŽD 1. termín
27. 11.     ELD + 1.liga dorostu
 4. 12.     VC 3. termín
17. 12.     dokončit okresní přebory škol

 8. 1.     KPŽD 2. termín
15. 1.     ELD + 1. liga dorostu
22. 1.     VC 4. termín
26. 1.     KP přebor škol
29. 1.     soustředění talentů, KSŽD 2. termín
 5. 2.     VC 5. termín
12. 2.     KPŽD 3. termín
19. 2.     soustředění talentů
26. 2.     volný termín pro mládež
12. – 19. 3.  MČR mládeže HD 10 – 16 let
19. 3.     KSŽD 3. termín
26. 3.     KPJ mládeže do 14. let v rapid šachu
 2. 4.     KPJ mládeže do 8 – 12 let
 9. – 10. 4.  KPJ mládeže do 14 – 16 let
15. – 17. 4.  ELD + 1.liga dorostu
30. 4.     VC 6. termín
14. 5.     KP družstev mladších žáků
21. 5.     soustředění talentů	
28. – 29. 5.  49. Zaječice, MČR družstev v rapidu, Seč
10. – 12. 6.  MČR družstev mladších žáků
? 20. – 28. 8. TÁBOR


Obsah

Zápis z 9. schůze VV KHŠS, konané dne 8.května 2010

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
 1. VV projednal stav nakoupených ročenek - zatím bylo prodáno 6 ročenek, STK nabídne vybraným oddílům
 2. VV zakoupil dvě razítka – standardní a ozdobné
 3. VV schvaluje nákup 5000 ks partiářů v hodnotě 3.300 Kč
 4. VV schvaluje nákup diplomů 2x100 ks za 2.280 Kč (uloženy jsou u Douděry)
 5. VV schvaluje výdaj 600 Kč pí Ptáčkové za školení hlavních vedoucích táborů
 6. VV projednal stav nakoupených digitálních hodin - všechny nakoupené hodiny jsou prodány
 7. VV schvaluje proplacení delegovaného rozhodčího v RP východ
 8. KHŠS získal granty: reprezentace KH kraje 30.000 Kč, sportovní centrum 20.000 Kč, KP mládeže 10.000 Kč, VC 10.000 Kč, školení trenérů 10.000 Kč
 9. VV schvaluje odměnu účetní pí Fridrichové 2.000 Kč
 10. VV schvaluje nákup pohárů 100 ks v max. hodnotě 15.000 Kč, 65 sad medailí s emblémy a stuhami v max. výši 4.000 Kč (zajistí J.Šmíd)
 11. KM – VV schvaluje výsledky soutěží družstev
 12. KM - VV schvaluje pokuty snížení pokuty pro Jiskru Hořice na 150 Kč, Sokolu Náchod snižuje odměnu za dohrání soutěže o 100 Kč (udělená pokuta)
 13. KM vypíše školení trenérů 3. tříd. Při školení proběhne obnova 3. a 4. tříd
 14. STK předseda informoval o schůzi STK KHŠS + výsledcích ankety
 15. VV schvaluje výsledky soutěží družstev STK
 16. STK udělené pokuty - VV schvaluje úpravu některých pokut na základě odvolání jednotlivých oddílů, viz příloha
 17. STK – VV schvaluje náhrady vedoucím OP a vedoucím přeborů družstev podle rozpočtu, vedoucí Velkých cen 1.000 Kč
 18. STK připravuje propozice soutěží družstev
 19. VV schvaluje dotace nákladů úspěšným reprezentantům (STK + KM) podle přílohy. Dotace budou vypláceny mateřským oddílům, které rozhodnou o jejich použití
 20. KR – konstatuje že rozhodčí nebývají za svou činnost honorováni, VV projednal návrhy na zlepšení, zatím nebyla přijata žádná opatření
 21. KP jednotlivců - ředitel informoval o probíhajícím turnaji, VV podána informace o vystoupení a narušení turnaje hráčem E. Szirmai. Informace bude zaslána jeho mateřskému kraji - Pražskému šachovému svazu
 22. VV schvaluje návrh SC na čerpání grantu reprezentace prostřednictvím úhrady 25% pobytových nákladů a startovného na MČR družstev mladších žáků. Informaci o této nabídce zajistí Slavík, provedení Bielavský
 23. Tábor – přihlášeno 34 účastníků, vedoucí + zdravotnice jsou zajištěny
 24. Jiří John podal rezignaci na předsedu KM a funkci ve VV, VV musí najít nového člena VV - osloven bude člen KM M. Pavlíček
 25. VV poděkoval Jiřímu Johnovi za jeho práci, kterou pro KHŠS vykonal
 26. VV pověřuje Otakara Douska zpracováním ročenky KHŠS za sezonu 2009/10
 27. VV schvaluje nákup 2 ks razítek s IČ á 100,- Kč
 28. Termín další schůze VV je plánován na počátek září
Zapsal Petr Marek, 8.května 2010

Obsah

Přílohy k zápisu VV z 8. 5. 2010

Náhrady za řízení dlouhodobých soutěží KHŠS

Krajský přebor družstev, databáze partií	Dousek		2000
Krajská soutěž západ				Portych		1300
Krajská soutěž východ				Cerha		1300
Regionální přebor sever				Mach		 900
Regionální přebor východ			Hepnar		 900
Regionální přebor jih				Jonáš		 900
Regionální přebor západ				Gersenson	 900
Krajský přebor žákovských družstev		Horníček	 700
Krajská soutěž žákovských družstev		Killar		 700
OPJ Hradec Králové 3 skupiny, 30 hráčů		Portych		 800
						Kuta		 200
OPJ Jičín, 4 hráči dvoukolově			ŠK AD		 200
OPJ Rychnov, 12 hráčů				Horníček	 600
Velká Cena KHK, šest turnajů			Slavík		1000

Celkem							    14900
Jmenovaní si z krajské stránky - Formuláře stáhnou "Vyúčtování rozhodčího", vyplní (název soutěže, období měsíc - rok, jméno, bydliště, třída, za výkon, datum, podpis), přidají číslo účtu a doručí ho hospodáři. Možno dohodnout výplatu v hotovosti.
Prosím uskutečnit do 10. června.

Jiří Bielavský


Souhrn pokut, udělených v soutěžích družstev 2009/2010 (STK + KM)

RP východ
TJ Loko Trutnov B			200	nepřipravení hrací místnosti
SK HSM Trutnov B			200	nezaslání vyžádaného zápisu o utkání
Duha TJ Náchod E			100	nenastoupení hráče – Kebort; (původně 300, poslední šachovnice)

RP západ
Sokol Dubenec				300	nenastoupení hráče - Dubský
Sokol Dubenec				300	nenastoupení k utkání 5.kola (původně 600, nesjízdné silnice kvůli sněhu)

RP jih
DDM Týniště nad Orlicí			600	nenastoupení k utkání 4.kola

RP sever bez pokuty

KS východ
Jiskra Česká Skalice			200	neobsazení poslední šachovnice 2x
Slovan Broumov B			300	nenastoupení hráče - Jakl

KS západ
TJ Slavia Hradec Králové D		300	nenastoupení hráče - Nevole
TJ Slavia Hradec Králové D		500	nesehrání dvou partií - Přibík
ŠK Jilemnice				500	nesehrání dvou partií - Lipták
Sokol Hradec Králové			300	řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím 2x 
						(původně 600, složené zkoušky rozhodčího)

Krajský přebor
TJ Hronov				300	nenastoupení hráče - Gorecki
TJ Dvůr Králové nad Labem		200	nezaslání partií
TJ Slavia Hradec Králové C		100	neobsazená poslední šachovnice
Slovan Broumov				 0	nesehrání dvou partií – Miler	(původně 500, dlouhodobá nemoc)
TJ Spartak Sklípek Vrchlabí		100	neobsazená poslední šachovnice
TJ Spartak Sklípek Vrchlabí		500	nesehrání dvou partií - Lipták

Krajská soutěž žákovských družstev
Sokol Náchod				100	start nového hráče bez nahlášení (neplatit, bude snížena dotace za účast)
Jiskra Hořice				150	neúčast družstva na závěrečném srazu

Součet za jednotlivé oddíly		 Kč
Slovan Broumov				300	UHRAZENO
Jiskra Česká Skalice			200	UHRAZENO
Sokol Dubenec				600	UHRAZENO
TJ Dvůr Králové nad Labem		200	UHRAZENO
ŠK Jilemnice				500	UHRAZENO
TJ Slavia Hradec Králové		900	UHRAZENO
Sokol Hradec Králové			300	UHRAZENO
TJ Hronov				300	UHRAZENO
TJ Náchod				100	UHRAZENO
TJ Loko Trutnov				200	UHRAZENO
ŠK HSM Trutnov				200
DDM Týniště nad Orlicí			600
TJ Spartak Vrchlabí			600	UHRAZENO
Sokol Náchod				100	neplatit, bude snížena dotace za účast
Jiskra Hořice				150	UHRAZENO

			Celkem	    5250
Uložené pokuty jsou splatné do 15. června 2010 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka): 2500034513 /2010. Variabilní symbol je číslo oddílu + 31.
Výměr pokuty obdrží oddíly na vyžádání u hospodáře Jiřího Bielavského.

10.5.2010 Jan Slavík, STK KHŠSObsah

Náhrady reprezentantům kraje na republikových soutěžích 2009/10

Jméno			Oddíl			Soutěž	 	Výsledek Poř.	Body	Částka
Kracík Tomáš		Panda Rychnov n/K	ČR junioři rapid	 6.	6,5	 200
Kracík Tomáš		Panda Rychnov n/K	Polofinále juniorů	17.	5,5	 200
Marečková Martina	Panda Rychnov n/K	ČR juniorky		 2.		1000
Marečková Martina	Panda Rychnov n/K	ČR blesk		 3.		 500	
Marečková Martina	Panda Rychnov n/K	ČR rapid ženy		 4.	6	 300
Hubáček Ondřej		Sokol Hradec Králové	Polofinále juniorů	29.	5	 200
Meduna Eduard		ŠK AD Jičín		ČR blesk		 9.	8	 200
Šrejber Michal		Jiskra Hořice		ČR blesk		16.	7	 100

			Panda Rychnov n/K  ČR junioři rapid družstva  3.		 800
			ŠK AD Jičín		Český pohár družstev	 5.		 400
			ŠK AD Jičín B		Český pohár družstev	13.		 200

									Celkem 	4100

Dotace nákladů mládežnickým reprezentantům kraje včetně KPŽD a KSŽD za sezonu 2009/2010

Kriteria

Jednotlivci

Jméno		Oddíl		 Čechy MČR rapid MČR	Celkem
Horníček	Panda Rychnov	      50	 	 50
Ježek		Panda Rychnov	 500	 		 500
Macháň		Panda Rychnov	 500	 500		1000
Kožúšek		Panda Rychnov	 500	  50	 750	1300
Jireš		Panda Rychnov	 130			 130
Tobišková	Panda Rychnov			 750	 750
Wagnerová	Panda Rychnov			 150	 150
Pražák		Nový Bydžov	 250	 	 	 250
Ptáček		Sokol Hradec	 250	  50		 300
Rojíková	Sokol Hradec		 300	 750	1050
Szücs		Sokol Hradec	1000	 400	 750	2150
Vítová     Sokol Hradec       150      150
Wagner		Ortex	Hradec  390	  50	 750	1190 (oprava)
Saučuk		Sokol Náchod	 500	  50		 550
Kabelka		Jičín      100        50  150
Johnová		Hořice			 150	 750	 900
Kraus		Hořice		 500	 300	 750	1550
Flašar		Hořice		 500     	     500


Družstva 
Oddíl			 ELD  LDMD	KPŽD	KSŽD	Celkem
Jiskra Hořice		1600				1600
Panda Rychnov		 800	 400	 600		1800
Sokol Hradec Králové		 800	 600		1400
Jiskra RMSK Nový Bydžov		 800	 600		1400
Jiskra Jaroměř			 400			 400
Sokol Červený Kostelec			 600		 600
DDM Třebechovice			 600		 600
ŠK AD Jičín				 600	400  	1000
ŠK Dobruška					400	 400
Ortex Hradec Králové			 600	400	1000
Loko Trutnov				 600		 600
ZŠ Milady Horákové               400   400
ŠK Lípa                     800   800
PŠŠ Lázně Bělohrad			    400   400
Sokol Náchod		            300	 300  dotace snížena o pokutu 100 Kč

Sumář dotací KM + STK podle oddílů

Oddíl				Mládež		 STK		Celkem
Panda Rychnov 			 5680		3000		 8680
Sokol Hradec Králové 		 5050		 200		 5250	Vyplaceno
Jiskra Hořice 			 4550		 100		 4650
Ortex Hradec Králové 		 2190		 - 		 2190
ŠK AD Jičín			 1150		 800		 1950	Vyplaceno
Jiskra RMSK Nový Bydžov 	 1250		 - 		 1650	Vyplaceno
Sokol Náchod 			 850		 - 		 850
ŠK Lípa        		 800		 - 		 800
Sokol Červený Kostelec		 600		 - 		 600	Vyplaceno
DDM Třebechovice		 600		 - 		 600
Loko Trutnov   		 600		 - 		 600
Jiskra Jaroměř			 400				 400	Vyplaceno
ŠK Dobruška      		 400		 - 		 400
PŠŠ Lázně Bělohrad		 400		 - 		 400
ZŠ M. Horákové     		 400		 - 		 400	Vyplaceno

Dotace celkem			25320		4100		29420
Uvedené částky patří oddílům, které o nich dále rozhodují. Možnosti výplaty: 1. na účet oddílu (pro jistotu zaslat číslo), 2. osobně v hotovosti (možno domluvit mailem). Dejte hospodáři vědět, pro co se rozhodnete.
Přehled zahrnuje turnaje, ukončené do 16. května. Případné dotace za turnaje od 16. května do konce sezóny budou doplněny.

Obsah

Zápis ze schůze STK KHŠS, 28.4.2010 Hradec Králové

Přítomni: Cerha, Dousek, Gersenson, Hepnar, Mach, Slavík, omluveni Jonáš a Portych
 1. Všechny dlouhodobé soutěže družstev proběhly řádně a byly odeslány na zápočet ELO
 2. Soupis všech pokut předán VV ke schválení, několik oddílů se odvolalo
 3. Konaly se krajské přebory družstev v bleskovém šachu (Slavia HK) a v rapidu ČP (Třebechovice), blesk jednotlivců v Hostinném, na všech přeborech standardní účast
 4. OP jednotlivců byly na Hradecku (3.skup.), Rychnovsku a Jičínsku
 5. Připraven je KP jednotlivců v Janských Lázních a rapid šach v Hořicích
 6. Schválen návrh odměn úspěšným reprezentantům na republikových soutěžích
 7. Vyhodnocena anketa STK, přišlo málo odpovědí, předpokládáme, že družstva nemají připomínky k práci STK KHŠS a struktuře soutěží
 8. STK KHŠS předloží návrh na zvýšení počtu partií členů základu v ligových soutěžích na 4
 9. Tempo hry v KP a KS družstev určila konference na 90 minut + 30 sekund za tah
  STK rozhodla, že tempo v RP bude 120 minut na partii pro každého hráče
 10. Připraveny propozice soutěží družstev 2010/2011, STK předkládá možnost zápočtu KS na FIDE elo ke schválení konferenci, podmínka se současným zasíláním partiářů
 11. Nižší počet družstev v RP je díky klesajícímu počtu členů svazu, systém 4 skupin je dobrý
 12. Řešené mimořádné události v průběhu sezóny:
  a) nepřipravení hrací místnosti v Trutnově (Loko Trutnov B-HSM Trutnov B)
  b) zamítnutí vyškrtnutí hráče ze soupisky po zahájení soutěží
  c) změna výsledku partie v KS západ Pávek-Palij, chyba rozhodčího
Zapsal: Slavík

Obsah

Souhrn pokut, udělených v soutěžích družstev 2009/2010

Regionální přebor východ
TJ Loko Trutnov B			200		nepřipravení hrací místnosti
ŠK HSM Trutnov B	(odvolání)	200		nezaslání vyžádaného zápisu o utkání
Duha TJ Náchod E	(odvolání)	300		nenastoupení hráče - Kebort

Regionální přebor západ
Sokol Dubenec				300		nenastoupení hráče - Dubský
Sokol Dubenec		(odvolání)	600		nenastoupení k utkání 5.kola 

Regionální přebor jih
DDM Týniště nad Orlicí			600		nenastoupení k utkání 4.kola

Regionální přebor sever bez pokuty

Krajská soutěž východ
Jiskra Česká Skalice			200		neobsazení poslední šachovnice 2x
Slovan Broumov B			300		nenastoupení hráče - Jakl

Krajská soutěž západ
TJ Slavia Hradec Králové D		300		nenastoupení hráče - Nevole
TJ Slavia Hradec Králové D		500		nesehrání dvou partií - Přibík
ŠK Jilemnice				500		nesehrání dvou partií - Lipták
Sokol Hradec Králové	(odvolání)	600		řízení utkání nekvalifikovaným rozhodčím 2x 

Krajský přebor
TJ Hronov				300		nenastoupení hráče - Gorecki
TJ Dvůr Králové nad Labem		200		nezaslání partií
TJ Slavia Hradec Králové C (odvolání)	100		neobsazená poslední šachovnice 
Slovan Broumov		(odvolání)	500		nesehrání dvou partií - Miler 
TJ Spartak Sklípek Vrchlabí		100		neobsazená poslední šachovnice		
TJ Spartak Sklípek Vrchlabí.(odvolání)	500		nesehrání dvou partií - Lipták		

Součet za jednotlivé oddíly
Slovan Broumov				800
Jiskra Česká Skalice			200
Sokol Dubenec				900
TJ Dvůr Králové nad Labem		200	JIŽ UHRAZENO
ŠK Jilemnice				500
TJ Slavia Hradec Králové		900
Sokol Hradec Králové			600
TJ Hronov				300
TJ Náchod				300
TJ Loko Trutnov				200	JIŽ UHRAZENO
ŠK HSM Trutnov				200
DDM Týniště nad Orlicí			600
TJ Spartak Vrchlabí			600

			Celkem	    6300
Pokuty se hradí na účet KHŠS č. 2500034513 /2010 (FIO, družst. záložna). Variabilní symbol je číslo oddílu + 31 (např. 1800131).

Účet KHŠS je transparentní, to znamená, že kliknutím na jeho číslo na hlavní krajské stránce se zobrazí všechny operace, na něm provedené. Tím si sami zkontrolujete, jestli platba došla.

Proti udělené pokutě je možno se odvolat k výkonnému výboru. Odvolání zašlete na mail Jan-Slavik(šs)seznam.cz do 27. dubna t.r.

Jan Slavík, předseda STK, 16. dubna 2010Obsah

Zápis z 8. schůze VV KHŠS, konané dne 2. března 2010


Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
Host: Z. Urban, RK
 1. Jednání VV bylo zahájenou minutou ticha za zesnulého Martina Paukerta. VV schvaluje nákup květin na poslední rozloučení.
 2. J.Slavík informoval o podaných grantech na KÚ – 5 žádostí.
 3. J.Slavík informoval o soustředění talentů, které proběhlo 30.1. a 20.2. – účastníci akcí hradili poplatky předem, někteří vybraní hráči se nebudou účastnit.
 4. KHŠS zakoupí Ročenky ŠSČR 2009, prodávat bude dále za 100,- Kč. Je vhodné, aby tato publikace s aktuálními pravidly byla při mistrovských utkáních k dispozici.
 5. Hospodář informoval o hospodaření KHŠS, které probíhá dle plánu. Vše je vyplaceno.
 6. STK – předseda informoval o přeborech jednotlivců (OPj se hraje v HK, JC a RK) a soutěžích družstev: v RP západ Sokol Dubenec nedorazil na zápas, v KS západ HSM Trutnov - Sokol Hradec Králové změnila STK výsledek jedné partie - podnět ke komisi rozhodčích. Trutnov se proti rozhodnutí STK neodvolal.
 7. Předseda informoval o přípravách na KPJ v Janských Lázních, propozice budou vyvěšeny v nejbližších dnech na webu.
 8. KM – předseda informoval o proběhlých přeborech škol, chváleno KP škol.
 9. VV projednal žádost Pandy Rychnov na úhradu pronájmu místnosti na přebor jednotlivců Rychnovska. V podmínkách konkurzu OP bylo uvedeno, že zajišťuje pořadatel z vybraného startovného.
 10. KM – předseda informoval o KPŽD, který proběhl v sobotu 27.2. Osvědčilo se zasílání vkladu na účet KHŠS. Byl dán podnět k řešení nevhodného chování jednoho z vedoucích.
 11. VV schvaluje nákup pohárů pro akce KHŠS
 12. J. Bielavský informoval o přípravách tábora – proběhla první schůzka vedoucích. VV schvaluje termín 14.- 22.8. na místo Chatu na Špici (Benecko) a hlavní vedoucí akce Mgr. Svatava Ptáčková. Na webu je vytvořena samostatná sekce Tábor 2010
 13. Předseda informoval o podané žádosti na KS ČSTV na vyhlášení sportovců roku, která proběhne tradičně při Konferenci KHŠS.
 14. Předseda podal zprávu o Konferenci ŠSČR – nejdůležitějším schváleným dokumentem je Strategie financování ŠSČR.
 15. Další schůze VV je plánována počátkem května při KPJ
Zapsal Petr Marek, 2. března 2010

Obsah

Zápis ze 7. schůze VV KHŠS, konané dne 5. ledna 2010


Přítomni: J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík, J. Šmíd
Host: K.Kabelková
 1. Granty: Velká cena KH kraje (masové akce), KP mládeže (významné akce), sportovní centrum, reprezentační výběr kraje; J.Slavík dodělává granty
 2. K. Kabelková seznámila VV s možností získávání grantů, především na KÚ KHK, kde mohou žádat i rodiče na své talentované děti. Nabízí pomoc a slíbila napsat článek o těchto možnostech na krajský web
 3. Splněné úkoly: vyplaceno OPJ škol vše kromě Náchodska, účet v Raiffensenbank byl zrušen k 12. 12. 2009
 4. Předseda informoval o přípravě tábora, odsouhlasena zpráva a dotazníček pro vedoucí a praktikanty
 5. Hospodář informoval o hospodaření KHŠS, které probíhá dle předpokladu
 6. KM – proběhlo soustředění talentů (z první skupiny se účastnili pouze dva!, ze druhé skupiny se bez omluvy nezúčastnil Saučuk, za třetí skupiny byli omluveni Kabelka, Rojíková a Vítová, prací v této skupině pohrdl Gregor a nezúčastnil se ani po nabídce práce ve vyšší skupině). KM změní podmínky soustředění tak, že bude povinná platba předem.
 7. STK – OPJ Rychnov vydal propozice, HK již připravuje losování, do půlky ledna by mohly být propozice JC. OPJ NA a TU nebudou.
  RPJ nesehraný zápas Týniště - Dobruška - domácí Týniště se nesešlo, kontumační prohra 0:5
  Proběhl KP družstev v bleskovém šachu – akce vydařená, 18 družstev
  Připravuje se KPJ v praktickém šachu – předběžný termín 5. – 10. května (středa – pondělí). Důvodem termínu je květnové ELO a Czech Tour v Hradci Králové.
 8. Předseda informoval o hospodaření ŠSČR a přípravě rozpočtu (předpoklad výrazného snížení příjmů) – výzva ke sledování www stránek ŠSČR
 9. Diskutována byla konference ŠSČR, která se koná 27.2. v Havlíčkově Brodě
 10. Předseda podal informaci z porady zástupců sportovních svazů na KSČSTV
 11. KHŠS nominuje Matyáše Szücse (Sokol HK) mezi sportovce roku v kraji v kategorii mládež
 12. VV KHŠS obdržel od ŠSČR ročenky, které jsou určeny pro všechny oddíly – probíhá distribuce
 13. Informace o proběhlých MČR jednotlivců: juniorky 2.Marečková, bleskový šach ženy - 3.Marečková, muži - 9.Meduna, mládež 17.Šrejber
Termín další schůze VV je plánován na 2.března 2010
Zapsal Petr Marek, 5. ledna 2010

Obsah

Zápis z 6. schůze VV KHŠS, konané dne 24. listopadu 2009

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
 1. Kontrola úkolů z minulé VV a konference - předseda KM informoval o koncepci rozvoje šachu (viz bod 2), hospodář vyplatil všechny odměny
 2. VV schvaluje odměnu 200 Kč za uspořádání přeboru škol v obci bez šachového oddílu, výplatu zajistí hospodář
 3. VV schvaluje vyplácení dotací za pořádání OP škol ve výši 500 Kč a za pořádání VC ve výši 500 Kč + 500 Kč za včasné vyúčtování, výplatu zajišťuje hospodář.
 4. VV schvaluje nákup 25 ks digitálních hodin DGT2010 - VV je bude prodávat za 1500,- Kč/kus - předseda napíše článek na web
 5. VV bere na vědomí hospodaření KHŠS do data schůze.
 6. VV schvaluje zrušení účtu u RB do konce roku - zajistí hospodář
 7. VV bere na vědomí kontumaci (nesehrané utkání) v RP - východ mezi Loko Trutnov a HSM Trutnov
 8. VV bere na vědomí verdikt STK o zamítnutí vyškrtnutí P.Liptáka ze soupisky Jilemnice a Vrchlabí
 9. VV bere na vědomí informace STK o vyhodnocených konkursech na krajské soutěže:
  KP jednotlivců + KP Fischer, KHŠS, ředitel Jaroslav Šmíd, květen 2010
  KP v rapid šachu, Hořice, 2.5.2010
  KP v bleskovém šachu, Hostinné, 4.4.2010
  KP družstev v blesku, Slavia Hradec Králové, 3.1.2010
  KP družstev v rapidu (ČP), Třebechovice p.Or., 18.4.2010
  OP jednotlivců: HK Václav Portych, RK Panda RK (Jan Horníček)
 10. Předseda KM podal informaci o proběhlých MČR mládeže do 8, 10, 12, 14 a 16 let
 11. KM je potěšena, že ve všech okresech proběhne okresní přebor škol
 12. VV bere na vědomí listinu talentů doplněnou o A. Ježka a Š. Chvátila
 13. Předseda KM podal informaci o soustředění talentů a nastínil další soustředění
 14. VV prodiskutoval přípravu tábora 2010, byly podány návrhy na zlepšení (více vedoucích, termín, ...)
 15. VV schvaluje hlavního vedoucího tábora J.Šmída - do poloviny prosince připraví pro VV koncepci tábora, do konce prosince připraví dotazník pro vedoucí a praktikanty tábora 2009
 16. KR a KM - podána informace o proběhlých školeních rozhodčích a trenérů
 17. Blíží se termín registrace - sekretář vytvoří na web článek o platbě příspěvků na rok 2010 (krajské, ŠSČR)
 18. Předseda podal informaci o vyúčtování příspěvku od KSČSTV na sportovce roku
 19. Předseda podal informaci o připravované schůzi předsedů sportovních svazů na KSČSTV, která se koná 1.12.
 20. J. Slavík podal informaci o grantech na KÚ KHK na rok 2010
 21. Termín další schůze VV je plánován na úterý 5. ledna 2010
Zapsal Petr Marek, 24. listopadu 2009

Obsah

Konkurzy STK KHŠS na sezónu 2009 – 2010

STK KHŠS vypisuje konkurzy na pořádání následujících mistrovských turnajů:
 1. KP jednotlivců (muži a ženy) + juniorů HD 18 a HD 20 + seniorů (nad 60 let); termín květen - srpen 2010
 2. OP jednotlivců (okresy HK, JC, NA, RK, TR); termín leden - duben 2010
 3. KP jednotlivců v rapid šachu; termín prosinec 2009 - červen 2010
 4. KP jednotlivců v bleskovém šachu; termín prosinec 2009 - červen 2010
 5. KP ve Fischerových šachách; termín prosinec 2009 - červen 2010
 6. KP dvojic v bughouse; termín prosinec 2009 - červen 2010
 7. KP družstev v bleskovém šachu; termín prosinec 2009 - červen 2010
 8. KP družstev v rapid šachu (předkolo Českého poháru); termín prosinec 2009 - duben 2010
Tempo hry v soutěžích jednotlivců
KP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na elo FIDE, standardní tempo 90 minut na partii + 30 vteřin za tah.
OP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na národní elo, tempo minimálně 2 x 60 minut na partii.

Vypsané kategorie KP v praktickém šachu juniorů a juniorek (H + D 18 a 20) nebo seniorů (60 a starší) můžou být pořádány i jako samostatné turnaje.
Vypsané KP jednotlivců je možno pořádat v rámci svých vlastních turnajů.
Přihláška do konkurzu musí obsahovat předběžný rozpis (termín, místo - včetně kapacity hrací místnosti, jméno a kontakt pořadatele, startovné, finanční nebo věcné ceny, podmínkou je standardní zajištění hracího materiálu) nebo návrh propozic soutěže.
Výběrová kritéria - zkušenosti s pořádáním turnajů, výše startovného, cenový fond, jiné nabízené výhody (není stanoveno pořadí jednotlivých kritérií).
Všechny uvedené turnaje se hrají na náklady pořadatele (příjem ze startovného), který obdrží pouze dotaci na ceny podle schváleného rozpočtu KHŠS.

Přihlášky zasílejte do 17. listopadu 2009 na e-mailovou adresu jan-slavik(šs)seznam.cz.

Jan Slavík, STK KHŠS, 1.11.2009Obsah

Zápis ze schůze KM, konané dne 30.9.2009

Zápis ze schůze KM 30.9.2009 od 16,30 na KS ČSTV

Přítomni John, Slavík, Bielavský, Horníček, omluveni Brož a Killar

1. Soutěže družstev:
  KPŽD: proběhlo losování do skupin, vedoucí připraví rozpis utkání a vydá zpravodaj.
     Vzhledem k účasti pouhých osmi družstev byl zrušen první termín 17.10. 2009 a vzhledem ke konání mistrovství
	 Čech do 10 let v termínu 13. – 15. 11.2009 bylo stanoveno zahájení soutěže na sobotu 21.listopadu 2009.
    
2. Termínová listina schválena s výše uvedenými úpravami.

3. Soustředění talentů:  10.10.  Hořice
              12.12.  Rychnov nad Kněžnou
              30.1.  Hradec Králové
              20.2.  Hradec Králové (Hořice)
              22.5.  Hradec Králové
  Zařazení do skupin na první soustředění a trenéři: 
  I. Martin Petr – Dvořák, Hubáček, Kouba , Kracík, Kraus, Prokopová, Šafařík, Šrejber, Tázlar
  II. Ing. Evžen Gonsior – Flašar, Horníček, Ježek, Johnová, Macháň, Pražák, Šedivý, Vaníček, Zahradník, Szucs, Saučuk
  III. Mgr. Jiří John – Gregor (omluven), Hejzlar, Jireš, Karásek, Kožúšek, Ptáček, Tobišková, Ševčík,Wagner, Žitná,
    Šolc, Vítová, Blažek, Chvátil, Skybová, Rojíková,Kykal, Kašparová
  Po MČ bude stanoveno nové rozdělení do skupin, případně doplněna Listina talentů KHŠS.

4. Spolupořadatelé turnajů pro mládež: 
  Velká cena – 28.5. Červený Kostelec (Světinský), 7.11. Hostinné (Vaňátková), 5.12. Sokol Hradec Králové (Paukert),
         16.1. ŠK Lípa (ražák), 7.2. Ortex HK (Bielavský), 17.4. Hořice (John)
  Přebor škol – krajské kolo Hradec Králové – Bielavský – garant soutěže
         okresní kola: Jičínsko 27.11. Hořice (John), Hradecko (Kubínová + Jecha), Náchodsko (Fuchs), 
		        Trutnovsko (Killar), Rychnovsko (Horníček)

5. Krajské přebory jednotlivců:   KPDMlŽ 27.2. Hořice (Hradec Králové) - John
                  KP8-12: 27.3. Ortex HK- Bielavský
                  KP 16: 20.3. Trutnov a 27.3. Hradec Králové - Bydelský
                  KP rapid: 10.4. Rychnov - Horníček

Zapsal: Jiří John


Obsah

Rozpočet KHŠS 2009/2010, přijatý na konferenci 20. 9. 2009 v Hořicích

Celkový přehled (údaje v tisících Kč)
	
Výsledek hospodaření KHŠS		 0,0 Kč
	
Z toho středisko VV			32,0
Z toho středisko STK			 0,0
Z toho středisko KM		    -12,0
Šachové sportovní centrum	    -2,0
Rozpočtová reserva	        -18,0
	
P Ř Í J M Y	09/10 	        261,0
	
V Ý D A J E	09/10         261,0
	
Rozpočet střediska VV - příjmy celkem  93,0
VV - Doplatek z registrace 2009	     0,0
VV - Příjem z krajských poplatků	80,0
VV - Úroky	             2,5
VV (KR) - Školení, semináře KR	     4,0
Různé (reklama, dotace atd.)	     3,0
KSŠTV - sportovci	         3,5
	
Rozpočet střediska VV - výdaje celkem	61
Konference září				 7
Schůze VV				 4
Webmaster vč. daně práce + internet	12
Admin. výdaje, množení, pošta, tisky	 2
Odměny členů VV vč. daně		20
Propagace šachu, ročenka		 4
Školení, semináře KR			 3
Banka - poplatky, vedení účetnictví	 2
Různé 					 5
Revizní komise				 2
	
	
Rozpočet střediska STK - příjmy celkem	70
STK - Startovné KP, KS, RP 2010/2011	40
STK - Startovné dospělí KPJ		28
STK - Různé				 0
STK - Pokuty, odvolani, namitky		 2
	
Rozpočet střediska STK - výdaje celkem	70
KPJ					35
KPJ junioři				 0,8
KP Fischer			     0,8
KP ženy, dorostenky			 0,8
KP rapid ceny				 1,2
KP blesk ceny				 1,2
ČP družstev ceny			 1,2
KP blesk družstev ceny			 1,2
Vedení KP vč. databáze partií		 2
Vedení KS 				 2,6
Vedení RP 				 3,6
Rozh. OPJ po , delegace rozh.		 3,6
Schůze STK				 1
FIDE ELO, LOK				 8
Různé (poháry, refundace)		 7
	
	
Rozpočet střediska KM - příjmy celkem	63
KM - Startovné KP+KSŽD 2009/10, KPDMlŽ	 2,5
KM - Startovné KPJ mládeže		 3,5
KM - Startovné VC			15
KM - grant KÚ KP mládeže		20
KM - grant KÚ VC			20
Různé					 0
KM - Pokuty, odvolání, námitky		 0
Startovné KP škol			 2

Rozpočet střediska KM - výdaje celkem	75
KPJ mládeže 2 turnaje			10
KP mládeže rapid	
KP družstev ml. žáků			 3
VC KHŠS vč.celk.um., vedení		20
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení	 8
KP a OP školních družstev		 7
Různé výdaje	
Schůze KM				 2
Dotace na repre v M Čech a M ČR		25


Sportovní centrum - příjmy celkem 	35
Granty					30
Tábor, poplatky	
Různé	
Školení, semináře, soustředění KM	 5

Sportovní centrum - výdaje celkem 	37
Krajská soustředění mládeže		12
Tábor vydání				25
Tábor ubytování, stravování
Různé


Rozpočtová reserva			18


Obsah

Usnesení konference KHŠS, konané dne 20. 9. 2009 v Hořicích

 1. Konference schvaluje zprávy o činnosti VV, STK, KM, KR
 2. Návrh Sokola HK přednesený M.Paukertem na zrušení pokuty udělené KM za porušení článku 3.5.6 soutěžního řádu na KP mladších žáků 28.2.2009 v Rychnově nad Kněžnou – nebyl přijat
 3. Návrh VV na odměnu členovi RK p.Štolbovi 1000,-Kč – přijat
 4. Návrh V. Jonáše na stanovení krajských registračních poplatků ve výši: 150,-Kč pro členy nad 18 let, 30,-Kč pro členy do 18 let- nebyl přijat
 5. Návrh VV na stanovení krajských registračních poplatků 100,-Kč pro všechny členy – přijat
 6. Konference schvaluje rozpočet hospodaření KHŠS 2008/09
 7. Návrh VV rozpočtu na rok 2009/10 - přijat
 8. Návrh J.Kohouta na odvolání člena RK R.Nedbala (na vlastní žádost) a kooptaci Z.Urbana – přijat
 9. Návrh delegátů na konferenci ŠSČR – J.Šmíd, J.Slavík, Z.Urban, náhradníci P.Dusbaba, P.Marek – přijat
 10. Návrh J.Daniela – konference ukládá VV zabývat se neuspokojivou situací – úbytek týmů v nejnižších soutěžích družstev. Zvýšit motivaci pro účast
 11. Návrh STK na povinné zavedení digitálních hodin pro KS od sezony 2010/11 – přijat
 12. Návrh J.Johna na zavedení jednotného tempa pro KP a KS od sezony 2010/11 90min+30sec/tah – přijat
 13. Návrh STK – hrací tempo pro RP určí STK – přijat
 14. Konference ukládá VV vypracování grantové koncepce pro šachové akce v obcích bez šachového oddílu, do konce října – přijato
 15. Konference schvaluje usnesení konference – přijato
Zapsal Petr Marek

Obsah

Zápis z 5. schůze VV KHŠS, konané dne 29. srpna 2009

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
 1. VV schvaluje plnění rozpočtu 08/09, položka tábor bude upřesněna po skončení tábora
 2. VV schvaluje návrh vyrovnaného rozpočtu 09/10, krajské příspěvky 100,-Kč
 3. STK – předseda informoval o stavu přihlášek soutěží družstev
 4. VV schvaluje odměny navržené STK MČR holanďany: 1. Škaloud 300, 2. Jezbera + Krása á 100, celkem 500 Kč (věcná cena), MČR čtyřčlenná družstva: 3. Slávia HK 800, 6. Jičín 500, celkem 1300 Kč.
 5. VV schvaluje snížení odměny V.Jonášovi o 100,-Kč za nedodání závěrečného zpravodaje RP Jih
 6. STK – VV schvaluje snížení pokuty za pozdní přihlášku družstva ŠK ZŠ Doudleby n.Orlicí na 200,-Kč, proplatí hospodář zástupci oddílu na konferenci
 7. KM – vyvěsila školení trenérů IVtřídy, aktuálně jsou přihlášeni 3 účastníci
 8. KR – školení rozhodčích, aktuálně přihlášen jeden účastník, VV vyzývá zájemce aby nenechávali přihlášky na poslední chvíli
 9. Konference – předseda informoval o přípravách konference, připraví materiály pro konferenci
 10. VV schvaluje náhradu za používání vlastní výpočetní techniky lektorům tábora dle návrhu vedoucího tábora
 11. VV schvaluje pozvánku na konferenci, ostatní materiály schválí elektronicky
 12. Členové VV shlédli tábor
 13. VV schvaluje zapůjčení krajského materiálu pro MČR mládeže v rapid sachu v září 2009 HK
 14. VV schvaluje nové hodnocení pojmu mládež pro slevy v soutěžích družstev dle návrhu KM
 15. Termín další schůze VV je plánován po konferenci
Zapsal Petr Marek, 29. srpna 2009

Obsah

Komise mládeže KHŠS vypisuje konkurz na pořadatele šachových akcí pro mládež 2009/2010

Závazné podmínky pro pořádání šachových soutěží mládeže, které vypisuje Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS).
 1. Hlavním pořadatelem je KHŠS, oddíl je pouze spolupořadatelem.
 2. Vybrané startovné (hradí i domácí účastníci) je účtovatelným příjmem KHŠS (kromě OP škol). Hráči z listiny talentů v KP jednotlivců startovné neplatí.
 3. Šachový oddíl (spolupořadatel) zajišťuje
 4. Šachovému oddílu budou proplaceny doklady jen za věcné ceny, drobné upomínky hráčům a pronájem hracích místností. Jiné náklady, např. kancelářský nebo počítačový materiál, nebudou proplaceny. Funkcionáře a rozhodčí hradí oddíl z odměny za uspořádání.
 5. Celková výše nákladů by měla být rovna součtu vybraného startovného a přidělené dotace na turnaj. O částku přesahující tento součet bude snížena odměna, případně nemusí být částka proplacena.
 6. Trofeje, medaile a diplomy jsou zdarma k odebrání u předsedy KHŠS (Ing. Šmíd).
 7. Rozhodčí a funkcionáři všech zde uvedených akcí mají nárok na občerstvení ve výši 40,- Kč/osobu a den z rozpočtu KHŠS (tj. mimo rozpočet akce). Nutno vyúčtovat dokladem.
 8. Rozpis turnajů a finančních prostředků
  	Akce 				 Termín		Dotace na turnaj (Kč)	Odměna za uspořádání (Kč)
  KP jednotlivců kat. 8-12 let 		27.3.2010		    1.000           500 + 500
  KP jednotlivců kat. 14-16 let    20. a 27.3.2010          1.500           500 + 500
  KP jednotlivců v rapid šachu	    10.4.2010   	        1.000           500 + 500
  KP družstev mladších žáků	    27.2.2010	        1.000		     500 + 500
  KP školních družstev          leden 2010		    1.000		     500 + 500
  OP školních družstev	    listopad až prosinec 2009		 500*			  500*
  Velká cena mládeže, 6 turnajů** 7.11., 5.12., 16.1., 6.2., 17.4.   1.000 (6x)        500 + 500 (6x)
  
  * Při celkové účasti ve všech kategoriích dohromady nejméně 6 družstev
  ** VC 28.9. se uskuteční v Červeném Kostelci
 9. Výběrová kritéria
 10. Písemné přihlášky zasílejte do 20. září 2009 na e-mail: john.jiri(šs)seznam.cz, tel. 732174202
Jiří John, předseda KM, 2. 8. 2009

Obsah

Zápis z 4. schůze VV KHŠS, konané dne 15. července 2009

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
 1. Hospodář informoval o hospodaření svazu do konce června. Byla provedena kontrola vyplacených odměn, zbývá provést poslední platby
 2. Na webu budou vyvěšeny nezaplacené pokuty, pořádková pokuta 500 Kč, pokud neuhradí do konce července
 3. KM – VV schvaluje propozice soutěží družstev KM a souhlasí s pětičlennými družstvy v KPDMŽ
 4. KM - VV bere na vědomí zápis ze schůze KM
 5. KM - VV schvaluje kooptaci člena KM Marka Killara (Loko Trutnov)
 6. KM - VV schvaluje zvýšené refundace Pandě Rychnov nad Kněžnou a Sokolu Hradec Králové za MČR družstev mladších a starších žáku v navržené výši. Hospodář zajistí vyplacení.
 7. KM – VV bere na vědomí listinu talentů
 8. KM – VV schvaluje konkurzy na pořadatele šachových akcí pro mládež
 9. KM – VV bere na vědomí kalendář soutěží mládeže, první akcí bude VC v Červeném Kostelci 28.9.
 10. VV začal projednávat návrh KM na nová pravidla stanovení oddílů s aktivní mládeží pro účely slev na startovném družstev. Základem by měla být Tabulka aktivity práce s mládeží za sezónu (vedena od sezóny 2004/05). Na každé družstvo v KP, KS a RP bude třeba mít určitý počet bodů. Nové pravidlo by mělo vstoupit v platnost od sezóny 2010/11.
 11. VV schvaluje příspěvky pořadatelům a rozhodčím (dle velikosti turnaje) na občerstvení. Týká se turnajů mládeže pořádaných KHŠS a jednodenních akcí dospělých (KP blesk, KP rapid, KP blesk družstev, …) do výše 40 Kč/osoba/den.
 12. STK – VV schvaluje Jesse Gersensona (ŠK Lípa) jako nového vedoucího soutěže RP západ + člena STK
 13. STK vyzývá zájemce o účast na MČR juniorek a polofinále MČR juniorů, aby se hlásili u předsedy STK
 14. VV schvaluje vedoucí dlouhodobých soutěží STK + KM
 15. VV bere na vědomí verdikt DK, webmaster vyvěsí na web
 16. Tábor - vedoucí tábora informoval o stavu příprav a přihlášených, aktuální informace jsou průběžně vyvěšovány na WWW
 17. VV projednal přípravu konference, oslavence, jubilanty, vyhodnocené členy, družstva
 18. KR organizuje 3. října školení rozhodčích R3, seminář R2 + R3 (prodloužení kvalifikace). Propozice jsou vyvěšeny na webu KHŠS
 19. KM připravuje školení trenérů T4 + doškolení trenérů T4, termín 4. října. Po schválení ŠSČR bude vyvěšeno na webu KHŠS
 20. VV projednal zvyšování poplatků na zápočet na LOK a FRL, které se bude týkat i mistrovských soutěží (mimo dlouhodobých soutěží družstev)
 21. Byla podána zpráva o volbách KS ČSTV
 22. VV diskutoval o ročence KHŠS, kterou by měly oddíly obdržet na konferenci
 23. Příprava rozpočtu 2009/10 – členové VV předají hospodáři před příští schůzí návrh rozpočtu pro jejich středisko (VV – Šmíd, STK – Slavík, KM – John, Sportovní centrum – Slavík). VV se shodl na odměňování práce všech členů komisí KHŠS
 24. Další schůze VV KHŠS je plánována na sobotu 29.8.2009 v 9 hod. ve Sněžném – chata Horalka
Zapsal Petr Marek, 15. července 2009

Obsah

Rozhodnutí VV KHŠS ve věci odvolání Sokola Hradec Králové proti pokutě, udělené KM KHŠS

VV KHŠS v elektronickém hlasování dne 15. června 2009 rozhodl ve věci odvolání ŠO Sokol Hradec Králové proti rozhodnutí KM KHŠS, která udělila pokutu za nenastoupení hráče první šachovnice Lukáše Prokopa v KPDMŽ takto:

Odvolání se zamítá

Odůvodnění:
Dne 10.června 2009 bylo doručeno odvolání šachového oddílu Sokol Hradec Králové proti rozhodnutí KM KHŠS ve věci udělení pokuty ve výši 200,- Kč za nenastoupení hráče základní sestavy Lukáše Prokopa v KPDMŽ. Pokuty ze soutěží družstev schvalovala KM KHŠS (jako každoročně i STK KHŠS) v emailovém hlasování. Na konferenci KHŠS bylo rozhodnuto, že webová stránka KHŠS bude oficiálním informačním kanálem mezi KHŠS a oddíly. Rozhodnutí o pokutách bylo vyvěšeno na webu KHŠS. KM KHŠS postupovala ve svém rozhodování tak, že nepokutovala pouhé nenastoupení hráčů základní sestavy, ale postihovala jen přestupky, kdy takovýto hráč byl uveden na sestavě jen „jako vata“ a k utkání nenastoupil. V rozpise soutěže KPDMŽ je uvedeno, že se hraje podle pravidel FIDE. V rozpise soutěže nelze popsat všechny situace. Je proto zřejmé, že pokud není vše uvedeno taxativně v rozpise, tak platí soutěžní řád společně s další legislativou ŠSČR a FIDE. Soutěžní řád je platný a závazný dle 1.2. tohoto řádu pro všechny šachové oddíly registrované v ŠSČR a jejich členy. Dle 3.2.2 je v kompetenci krajských šachových svazů pořádat soutěže družstev ve zrychlených formách hry, eventuálně v dalších věkových kategoriích. Podmínky, za jakých se tyto soutěže hrají, stanoví příslušný ŘO samostatným rozpisem. Soutěžní řád tedy platí i pro soutěž KPDMŽ organizovanou KHŠS. Z výše uvedeného rozhodl VV KHŠS v odvolání nevyhovět ŠO Sokol Hradec Králové.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání.

Jaroslav Šmíd v.r.
předseda KHŠS
Adresář:
Zástupce Sokol Hradec Králové: Martin Paukert, Jana Masaryka 1366, 500 12 Hradec Králové
Zasláno na email: mpaukert@seznam.cz

Obsah

Rozhodnutí VV KHŠS o odvolání TJ Hronov v případu Szablewski

Hradec Králové 17. června 2009

VV KHŠS na svém 3. jednání dne 9. května 2009 v Janských Lázních rozhodl v odvolání TJ Hronov proti rozhodnutí STK KHŠS ze dne 12. března 2009 ve věci Krysztofa Szablewského nar. 15. 3. 1968 takto:

Odvolání se vyhovuje

Odůvodnění:
Při posuzování, zda je hráč cizinec při registraci ŠSČR, je brán v potaz soubor např. "October 2008 FRL", v němž jsou uvedeni hráči s nenulovým FIDE ELO. Takto postupují také vedoucí soutěží a organizační komise ŠSČR, která hráče ve své databázi eviduje. VV KHŠS při rozhodování bral v potaz také to, že hráč nemá žádný FIDE koeficient. Je registrován ŠSČR jako kmenový hráč šachového oddílu TJ Hronov včetně hrazení členských registračních poplatků.

Poučení o odvolání: Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání. Uhrazený poplatek za odvolání bude šachovému oddílu TJ Hronov vrácen.

Jaroslav Šmíd
předseda KHŠS

Adresář:
Doporučeně zástupcům oddílů Sokol Hradec Králové a TJ Hronov:
Zástupce Sokol Hradec Králové: Martin Paukert, Jana Masaryka 1366, 500 12 Hradec Králové
Zástupce TJ Hronov: Jaroslav Čáp, U Rubeny 494, 549 32 Velké PoříčíObsah

Zápis ze schůze komise mládeže, konané dne 1. 7. 2009

Schůze KM 1.7.2009 od 16,00 KS ČSTV v Hradci Králové
Přítomni: John, Bielavský, Slavík,
Omluveni: Brož, Horníček
Hosté: Ing. Jaroslav Šmíd, Mgr. Marek Killar (nový vedoucí KSŽD a člen KM)
 1. Soutěže družstev:
  1. schváleny výsledky KPŽD i KSŽD, doporučeno oslovit družstva s právem postupu zda postoupit chtějí, aby mohla být upřesněna družstva s právem účasti v KPŽD.
  2. projednán a upraven návrh propozic soutěží družstev mládeže, který bude předložen VV ke konečnému schválení (nový článek o sestavování soupisek).
  3. ani v KPDMŽ (nově pětičlenná družstva) a soutěžích škol nesmí být hráč na soupisce zařazen před hráčem s ratingem o 100 bodů vyšším (u hráčů bez ratingu bude rating propůjčen dle klasifikačního řádu ).
  4. projednána a schválena zásadní změna organizace KP 14 – 16. Hrát se bude o dvou sobotách, 20. a 27. 3. 2010 s vratnou zálohou 300,- Kč/os
    
 2. Soutěže jednotlivců :
  1. schváleny výsledky KP v Dobrušce a Rychnově. Budou osloveni hráči s právem postupu, pakliže do konce července nepotvrdí svůj zájem hrát Mistrovství Čech, budou osloveni náhradníci.
   HD16 - 12 účastníků. Postup: Kraus, Macháň, Ježek, Flašar, Šedivý
   HD14 - 12 účastníků. Postup: Horníček, Vaníček, Macháň, Pražák, Szücs, Saučuk, Wagner, Ševčík, Kožúšek,
   HD12 - 23 účastníci. Postup: Szücs, Chvátil, Ptáček, Gregor, Kožúšek, Hejzlar
   HD10 - 17 účastníků. Postup: Jireš, Kukla, Blažek, Přibyl
   HD8 – 4 účastníci. Postup: všichni.
  2. schváleny výsledky KP v Rapid šachu, i zde budou osloveni hráči a hráčky s právem postupu, v případě že neprojeví zájem do konce července, budou osloveni náhradníci.
   HD14 – 14 účastníků. Postupy :Kraus, Horníček, Macháň, Szücs, Johnová, Vlčková, Žitná
   HD12 – 26 účastníků. Postupy: Pražák, Macháň,Ševčík, Saučuk, Ptáček, Rojíková
   HD10 – 31 účastník. Postupy: Szücs, Kožúšek, Košner, Vítová
    
 3. Schválena listina talentů pro příští sezónu ( bude případně doplněna po MČ a MČR).
   
 4. Podána informace o soustředěních talentů (Jan Slavík). I v příští sezóně bude 5 soustředění, vyvrcholením bude šachový tábor. Na první soustředění (říjen) budou hráči zváni dle současného zařazení, doplněni budou o účastníky a účastnice MČ.
   
 5. Pro Velkou Cenu 2009/10 byly stanoveny 4 věkové kategorie (1994, 1997, 2000, 2002)
   
 6. Návrh pro VV – více ocenit práci s mládeží, přihlédnout k pořadí oddílů dle účasti v soutěžích mládeže a zvážit finanční ohodnocení dobré práce s mládeží.
  Zpřísnit kriteria pro započítávání slevy na startovném za aktivní mládež, využít tabulku aktivity "Pořadí oddílů KHŠS podle účasti v soutěžích mládeže", která je každoročně vypracovávána od sezóny 2004/05.
   
 7. Refundace nákladů za reprezentaci na republikových soutěžích – dodatek:
  MČR družstev starších žáků (Zaječice 30. - 31.5.09)
  Panda Rychnov – 4. místo (18 bodů) – 1,5 x vklad = 600,- Kč
  Sokol Hradec Králové - 22. místo ( 14 bodů)- 0,5 x vklad = 200,- Kč
  MČR družstev mladších žáků (Sezemice 13. - 14.6.09)
  Panda Rychnov – 4. místo (17 bodů) – navýšeno ze 75,- na 300,- Kč
  Sokol Hradec Králové - 7. místo (15 bodů) – navýšeno ze 75,- na 300,- Kč
   
 8. Soutěže škol – schváleny výsledky (přes značné úsilí se nepodařilo sehnat pořadatele okresního kola na Náchodsku), vyzdvihnut úspěch družstva Gymnázia J.K.Tyla (Hradec Králové).
   
 9. Projednán a schválen návrh kalendáře soutěží mládeže 2009/2010.
   
 10. Projednány a schváleny konkurzy na pořadatele turnajů 2009/2010.
   
 11. Různé :
  1. v říjnu proběhne školení trenérů IV. třídy + obnova III. třídy.
  2. KM navrhuje VV ocenit titulem „ Trenér roku“ Ing. Evžena Gonsiora za vynikající přípravu Elišky Johnové a všech členů extraligového týmu Jiskry Hořice a Mgr. Pavla Pražáka za vynikající přípravu Matyáše Szücse.
Jiří John, 14. 7. 2009

Obsah

Listina talentů Královéhradeckého krajského šachového svazu pro sezónu 2009/2010

Kriteria zařazení: krajští přeborníci a přebornice, celkoví vítězové VC, účastníci a účastnice MČ s více než 60% úspěšností, účastníci a účastnice MČR s více než 50% úspěšností, elo.
Platí do 31. 5. 2010 (bude upravena 1.11.09 a 20.3.10)
Blažek Michal         6. 3.2001  Ortex Reta Hradec Králové (MČR 8)
Flašar Jaroslav       14. 3.1995  Sokol Hradec Králové    (MČR DSŽ)
Gregor Jiří         17. 6.1998  Panda Rychnov n/K     (MČRR 12)
Hlavová Adéla         3. 1.2000  ŠK AD Jičín        (KP 10 )
Horníček Pavel        18. 1.1996  Panda Rychnov n/K     (MČ 14, MČRR 12)
Chvátil Šimon        23. 9.1999  Ortex-Reta Hradec Králové (MČ 12)
Ježek                   Panda Rychnov n/K     (MČ 16)
Jireš Michal         11. 3.2000  Panda Rychnov n/K     (KP 10)
Johnová Eliška (talent ŠSČR) 16. 5.1996  Jiskra Hořice       (MČR 14, MČRR 12)
Kabelka Tomáš        28. 9.2002  ŠK AD Jičín        (KP 8)
Karásek Tomáš        25. 9.1997  Jiskra RMSK Nový Bydžov  (MČ 12)
Kašparová Veronika      27. 9.1994  ŠK DDM Třebechovice p/O  (KP 16)
Košner Richard        17.11.2001  Sokol Červený Kostelec   (VC)
Kožúšek Daniel        19. 4.1999  Panda Rychnov n/K     (KPR10, MČ 10) 
Kracík Tomáš         28. 1.1993  Panda Rychnov n/K     (MČ 16) 
Kraus Tomáš    (ŠSČR)   30. 8.1995  Jiskra Hořice       (KP, MČRR 14, MČR 14)
Macháň Jan          22. 7.1997  Panda Rychnov n/K     (KPR,MČRR12,MČ 12)
Pražák Matouš        29. 7.1997  Jiskra RMSK Nový Bydžov  (MČRR 12)
Ptáček Tomáš         13. 3.1998  Sokol Hradec Králové    (MČ 12)
Rojíková Lenka        9. 4.1997  ZŠ M.Horákové HK      (KPR 12)
Saučuk Martin        30. 9.1997  Sokol Náchod        (MČ 12)
Szücs Matyáš   (ŠSČR)   10. 8.1999  Sokol Hradec Král.     (MČ10,MČRR10,KP 12)
Ševčík Radek         9.11.1997  Panda Rychnov n/K     (KPR, MČ 12)
Šolc Filip          26.11.2001  Ortex Reta Hradec Králové (MČR 8)
Šrejber Michal  (ŠSČR)   1. 6.1993  Jiskra Hořice       (MČR 16)
Tázlar Petr         25.11.1993  Jiskra Hořice       (MČ 16)
Tobišková Petra        8. 5.1994  ŠK MěDDM Týniště n/O
Vaníček Vojtěch       23. 7.1996  Jiskra RMSK Nový Bydžov  (MČ14, MČRR12)
Vítová Anna          6. 5.2001  ZŠ M.Horákové HK      (KPR 10)
Wagner Vojtěch        20. 4.2000  Ortex Hradec Králové    (MČ10,MČR10)
Žitná Aneta         20. 4.1995  DDM Třebechovice p/O    (MČRR 14)

Talenty neplatí startovné na krajských přeborech mládeže, mají přednost při obsazování soustředění mládeže.
Jiří John, 22. 7. 2009

Obsah

Rozhodnutí disciplinární komise KHŠS ve věci nesehrané partie Přibík - Žižka

Disciplinární komise Královéhradeckého krajského šachového svazu (dále jen DK KHŠS) ve složení Vlastimil Jonáš, Miroslav Martinovský a Jan Slavík (předseda) ve spolupráci s komisí rozhodčích KHŠS projednala dne 4.6.2009 případ fingovaného sehrání partie Přibík – Žižka v utkání KP družstev Sněžka TJ Náchod A – Slavia Hradec Králové C a rozhodla takto:

1) DK KHŠS ukládá Petru Markovi trest zákazu výkonu funkce kapitána družstva od 4.6.2009 do 31.května 2010 (jeden rok)
2) DK KHŠS ukládá Davidu Hepnarovi trest zákazu výkonu funkce rozhodčího od 4.6.2009 do 31.prosince 2009 (sedm měsíců)
3) DK KHŠS ukládá Michalu Cerhovi trest napomenutí
4) DK KHŠS zastavuje disciplinární řízení proti Janu Žižkovi.

Odvolání proti rozhodnutí nebylo ve lhůtě podáno.
Jan Slavík, předseda DK KHŠS, 2. 7. 2009


Obsah

Zápis z 3. schůze VV KHŠS, konané dne 9. května 2009 (Janské Lázně)

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
 1. VV schvaluje odměnění letošních jubilantů: Lubomír Douděra, Jiří Bielavský, Jan Kohout. Uvedení budou odměněni na podzimní konferenci
 2. VV rozhodl ve věci odvolání TJ Hronov proti rozhodnutí STK: odvolání se vyhovuje, hráč Krzysztof Szablewski není cizinec, partie sehrané v KS východ - platí výsledky dosažené na šachovnicích. Písemné rozhodnutí bude odesláno zúčastněným stranám do 24.5.2009
 3. Předseda informoval o tom, že ani po 5 týdnech (odesláno 27.3.) nedostal od ŠSČR odpověď na žádost – vysvětlení definice cizinec
 4. VV schvaluje disciplinární komisi pro případ nesehrané partie v 11.kole KP mezi TJ Náchod A – TJ Slavia HK ve složení : předseda J.Slavík, členové : V.Jonáš, M.Martinovský
 5. VV schvaluje odměny vedoucím soutěží družstev, vedoucím OPJ viz příloha
 6. STK náhrady za reprezentaci kraje – VV schvaluje viz příloha
 7. KM – VV schvaluje vyplacení dotací všem účastníkům KPŽD a KSŽD ve výši 500, resp. 200 Kč (viz příloha).
 8. KM – VV schvaluje vyplacení dotací za uspořádání soutěží mládeže: VC Sokol Hradec Králové, VC PŠŠ Lázně Bělohrad, VC Jiskra Nový Bydžov, VC Ortex Hradec Králové, KPDMlŽ Panda Rychnov, KPJ rapid Hořice, KP HD8-12 Dobruška ve výši 500+500 Kč, KP HD14-16 Panda Rychnov ve výši 200 Kč (sníženo z důvodu včasného nevydání propozic)+500 Kč (podmíněno dodáním vyúčtování do 24. května).
 9. VV úkoluje KM, aby předložila propozice soutěží družstev 2009/2010 do konce září
 10. VV schvaluje navržené refundace nákladů na republikové soutěže mládeže, viz příloha
 11. STK – VV bere na vědomí zprávu ze schůze STK KHŠS.
 12. VV bere na vědomí pokuty udělené STK a KM – viz příloha
 13. VV schvaluje snížení úhrady praktikantů na letním táboře o 500 Kč
 14. Hlavní vedoucí tábora podal informaci o přípravách tábora
 15. VV schvaluje odměnu pí Fridrichové 1800 Kč za účetnictví 2008, odměna bude zdaněna
 16. Hospodář informoval o hospodaření KHŠS, hospodaření probíhá dle plánu. VV schvaluje vyplacení finančních cen v přeborech kraje, viz příloha
 17. STK připravila propozice soutěží družstev pro novou sezonu – VV schvaluje
 18. KR připravuje mezi konferencí KHŠS a zahájením soutěží školení rozhodčích 3. třídy a seminář (obnovení) 2. a 3. tříd (jednodenní akce)
 19. VV podporuje kandidaturu J. Šmída na předsedu krajské ČSTV, volební valná hromada KS ČSTV se bude konat 15.6.2009
 20. VV bere na vědomí že J. Bielavský se stal členem komisem rozhodčích ŠSČR
 21. Ve výprodeji bylo nakoupeno větší množství pohárů a medailí
 22. VV pověřuje hospodáře vyplacením odměn, dotací a příspěvků podle tohoto zápisu a příloh
Termín další schůze VV je plánován na počátek července
Zapsal Petr Marek, 9. května 2009

Přílohy budou zveřejněny po jejich dodání.

Odkazy na přílohy
Refundace nákladů mládežnickým reprezentantům kraje včetně KPŽD a KSŽD za sezonu 2008/2009
Náhrady vedoucím soutěží družstev KHŠS, OPJ a Velké Ceny kraje
Refundace nákladů reprezentantům kraje na republikových soutěžích 2008/09 (STK)
Pokuty STK a KM za soutěže družstev

Obsah

Refundace nákladů mládežnickým reprezentantům kraje včetně KPŽD a KSŽD za sezonu 2008/2009 - příloha k zápisu VV z 9. 5. 2009

Uvedené částky patří oddílům, které o nich dále rozhodují. Možnosti výplaty: 1. na účet oddílu (pro jistotu zaslat číslo), 2. osobně v hotovosti (možno domluvit mailem).
Dejte vědět, pro co se rozhodnete. Modře označeno - vyplaceno.

Kriteria
Jednotlivci						
						
Jméno		Oddíl		Čechy MČR rapid MČR	Celkem
						
Horníček	Panda Rychnov	 750	 200		 950	
Ježek		Panda Rychnov		 200		 200	
Macháň		Panda Rychnov	1000	 200	 250	1450	
Gregor		Panda Rychnov		 100		 100	
Kožůšek		Panda Rychnov	 65			 65	
Ševčík		Panda Rychnov	 250			 250	
Kracík		Panda Rychnov	1500		 750	2250	
Karásek		Nový Bydžov	 250			 250	
Pražák		Nový Bydžov	 500	 200	 250	 950	
Vaníček		Nový Bydžov	 250	 100		 350	
Ptáček		Sokol Hradec	 250			 250	
Rojíková	Sokol Hradec			 750	 750	
Szucs		Sokol Hradec	 390	 100	2000	2490	
Wagner		Ortex		 65		 750	 815	
Šolc		Ortex				 50	 50	
Blažek		Ortex				 50	 50	
Saučuk		Sokol Náchod	 250			 250	
Žitná		Třebechovice		 200	 250	 450	
Vlčková		Jaroměř			 400	 750	1150	
Tobišková	Týniště				 250	 250	
Johnová		Hořice			 500	2500	3000	
Kraus		Hořice			 300	 750	1050	
Tázlar		Hořice		 250			 250	
Šrejber		Hořice				 750	 750	


Družstva (doplněno MČR starších a mladších žáků)

Oddíl			ELD	LDMD	MČR st.ž.	MČR ml.ž.	KPŽD	KSŽD	Celkem
					30.-31.5.	12.-14.6.				
Jiskra Hořice		1200								1200
Panda Rychnov		 600	 400	  600		  300     1000		2900
Sokol Hradec Králové		 800	  200		  300      500	 200	2000
Jiskra Nový Bydžov	 600	 400					 500		1500
Sokol Červený Kostelec							 500	 200	 700
Jiskra Jaroměř								 500		 500
DDM Třebechovice							 500		 500
ŠK AD Jičín								 500		 500
TJ Dobruška								 500		 500
Ortex Hradec Králové								 200	 200
TJ Dvůr Králové									 200	 200
PŠŠ Lázně Bělohrad								 200	 200
Jiskra Česká Skalice								 200	 200


Sumář podle oddílů
Panda Rychnov 		 8165
Jiskra Hořice 		 6250
Sokol Hradec Králové 	 5490
Jiskra RMSK Nový Bydžov 3050
Jiskra Jaroměř 		 1650
Ortex Hradec Králové 	 1115
DDM Třebechovice	 950
Sokol Červený Kostelec	 700
ŠK AD Jičín		 500
TJ Dobruška		 500
Sokol Náchod 		 250
DDM Týniště 		 250
TJ Dvůr Králové		 200
PŠŠ Lázně Bělohrad	 200
Jiskra Česká Skalice	 200

Refundace celkem	29470
18. 5. 2009

Obsah

Náhrady vedoucím soutěží družstev KHŠS, OPJ a Velké Ceny kraje - příloha k zápisu VV 9. 5. 2009

Možnosti výplaty: 1. na účet (je třeba zaslat číslo), 2. osobně v hotovosti (možno domluvit mailem).
Dejte vědět, pro co se rozhodnete.
Krajský přebor družstev			Dousek		1700
Krajská soutěž východ			Cerha		1100
Krajská soutěž západ			Portych		1100
Regionální přebor jih			Jonáš		 800
Regionální přebor sever			Mach		 800
Regionální přebor východ		Hepnar		 800
Regionální přebor západ			Krása		 750

OPJ Hradecko				Portych		 500
					Kuta		 300
					Paukert		 200
OPJ Rychnovsko				Horníček	 500
OPJ Jičínsko				Dousek		 500

Krajský přebor žákovských družstev	Horníček	 600
Krajská soutěž žákovských družstev	Brož, Bielavský po 200
Velká Cena kraje			Slavík		 800
18. 5. 2009

Obsah

Refundace nákladů reprezentantům kraje na republikových soutěžích 2008/09 - příloha k zápisu VV 9. 5.

Možnosti výplaty: 1. na účet (je třeba zaslat číslo), 2. osobně v hotovosti (možno domluvit mailem), 3. přes oddíl.
Dejte vědět, pro co se rozhodnete.
Příjmení a jméno	Oddíl		Soutěž	 		Výsledek	Částka
								Poř.	Body		
Vesecký Martin		Nový Bydžov	ČR junioři rapid	10.	6	 200
Šafařík Jakub		Hořice		ČR junioři rapid	11.	6	 200
Šrejber Michal		Hořice		ČR junioři rapid	22.	5	 100
Marečková Martina	Panda RK	ČR juniorky rapid	 2.	6	 600
Nun Jiří		Slavia HK	polofinále MČR		 7.	6	ocenění proběhne na konferenci
Novotný Jaroslav	Jičín		polofinále MČR		18.	4,5	ocenění proběhne na konferenci
Marečková Martina	Panda RK	ČR juniorky		 3.	5	1000
Prokopová Jiřina	Hořice		ČR juniorky		 5.	4,5	 400
Šrejber Michal		Hořice		polofinále jun.		14.	5	 400
Hubáček Ondřej		Hořice		polofinále jun.		29.	4,5	 200
					
Marečková Martina	Panda RK	ČR blesk		 4.		 300
Kracík Tomáš		Panda RK	ČR blesk		 9.	8	 100
Pirklová Hana		Panda RK	MČR ženy		5.-6.		ocenění proběhne na konferenci
Folková Martina		Panda RK	MČR ženy		5.-6.		ocenění proběhne na konferenci
									Celkem	3500
úprava 19. 5. 2009 - ocenění za výkony dospělých proběhne na podzimní konferenci

Obsah

Pokuty STK a KM za soutěže družstev 2008-2009 - příloha k zápisu VV 9. 5.


RP východ

Družstvo               pokuta Kč       Provinění
TJ Loko Trutnov B			200		nezaslání zápisu utkání
TJ Náchod D				300		nenastoupení hráče - Vančák

RP západ bez pokut

RP sever bez pokut

RP jih  bez pokut

KS východ
Slovan Broumov B			900		nenastoupení hráčů - Štěpán, Škoda, Kulhánek

KS západ
TJ Dvůr Králové nad Labem B		300		nenastoupení hráče - Čeřovský
ŠK HSM Trutnov	(odvolání)		300		nenastoupení hráče - Neubauer
ŠK HSM Trutnov				500		nesehrání dvou partií - Špetla

Krajský přebor
Slovan Broumov				600		nenastoupení hráčů - Dostál, Miler
TJ Dvůr Králové nad Labem		300		nenastoupení hráče - Špaček
TJ Dvůr Králové nad Labem		200		nezaslání partií
ŠK AD Jičín B				300		nenastoupení hráče - Kříž
TJ Slavia Hradec Králové C		300		nenastoupení hráče - Přibík
TJ Slavia Hradec Králové C		500		hrubé porušení sportovních řádů
TJ Náchod A				200		hrubé porušení sportovních řádů
TJ Náchod C				500		nesehrání dvou partií - Machek
David Hepnar				200		hrubé porušení sportovních řádů

Součet za jednotlivé oddíly:		Kč
Slovan Broumov			    1500	uhrazeno
TJ Dvůr Králové nad Labem		800	uhrazeno
ŠK AD Jičín				300	uhrazeno
TJ Slavia Hradec Králové		800	uhrazeno
TJ Náchod			    1000	uhrazeno
TJ Loko Trutnov				200	uhrazeno
ŠK HSM Trutnov				800	uhrazeno

David Hepnar				200	uhrazeno
				Celkem 5600

Jan Slavík, 28. 4. 2009

Pokuty KM za soutěže družstev

Sokol Hradec Králové			200	nenastoupení hráče základní sestavy v KPDMlŽ - uhrazeno
Jiskra Česká Skalice			200	porušení propozic KSŽD - sestavy v utkání bez mladšího žáka - uhrazeno

Jiří John, 9. 5. 2009


Obsah

Zápis ze schůze STK KHŠS, konané dne 16. března 2009 na KS ČSTV v HK

Přítomni: Dousek, Cerha, Hepnar, Jonáš, Mach, Portych, Slavík, omluven Krása


 1) všechny dlouhodobé soutěže družstev řádně proběhly, výsledky zaslány na zápočet ELO,
	vedoucí řádně a včas vydávali zpravodaje, řešeny drobné nedostatky při hlášení výsledků

 2) soupis všech uložených pokut ze soutěží předán VV ke schválení

 3) v dalším ročníku budou i v regionálních přeborech přísněji postihovány prohřešky

 4) konaly se KP v rapidu (Hořice) a blesku (Hostinné) jednotlivců, KP družstev v blesku 
	(Slavie HK) a Český pohár družstev v rapidu (Třebechovice), dobrá účast hráčů i družstev

 5) KP jednotlivců v Janských Lázních je připraven, negativně hodnocena vysoká účast hráčů 
	z oddílů mimo KHŠS, bude řešeno v propozicích jiným termínem přihlášek

 6) okresní přebory jednotlivců hrány na Jičínsku, Rychnovsku (2 skupiny) a Hradecku (3 sk.), 
	v okresech Náchod a Trutnov se nepřihlásil žádný pořadatel (nezájem hráčů)

 7) STK doporučuje uhradit část nákladů úspěšným hráčům a hráčkám na republikových soutěžích
	navržen systém ocenit umístění v první polovině startovního pole

 8) vedoucí soutěží KHŠS budou akceptovat doplnění soupisky neregistrovaným (neaktivním) hráčem 
	v průběhu soutěže, nastoupit však může až po řádném zaplacení registračního poplatku

 9) případ nesehrané partie v KP družstev Přibík-Žižka bude řešit disciplinární komise

10) body k řešení STK ŠSČR: úprava schématu postupů druhých družstev z KP do 2.ligy, definice 
	pojmu cizinec (případ Szablewski), zvýšení počtu partií hráčů základní sestavy, vylepšení 
	řídícího programu Swiss-manager pro zveřejňování informací na webu

11) připraveny propozice soutěží družstev 2009/2010 (bez příloh) VV KHŠS ke schválení,
	STK nedoporučuje změnu struktury a systému dlouhodobých soutěží družstev

12) každý vedoucí dlouhodobé soutěže družstev se stává členem STK, po schválení VVZapsal: Jan Slavík


Obsah

Zápis z 2. schůze VV KHŠS, konané dne 16. března 2009

Přítomni: J. Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík
Hosté: O. Štolba, R. Nedbal (RK)
 1. Předseda informoval o proběhlé konferenci ŠSČR, a o tom jaké to bude mít důsledky pro KHŠS.
 2. Předseda STK – MČR v blesku v Praze - tři ženy z Pandy RK, celkové umístění 4.Marečková (postup do finále z 2.místa), 19. H.Pirklová, 20.Folková; kat. mládež 9.Kracík, 27.Hubáček, 30.Šrejber; muži nikdo.
 3. Předseda STK informoval o MR mužů a juniorů – z KHŠS nehrál žádný účastník, MR žen – KHŠS měl dvě zástupkyně H.Pirklová, Folková, obě skončily 3. v základní skupině, umístily se konečném 5. - 6. místě.
 4. Předseda STK informoval o proběhlých konkurzech STK ŠSČR: MR seniorů – bude pořádat ŠŠ Panda v Rychnově nad Kněžnou.
 5. Sehrány KP v blesku družstev a ČP družstev v rapid šachu, dobrá účast na obou akcích.
 6. STK – krajské soutěže družstev – skončení RP.
 7. STK – informace o námitce Sokola HK ohledně hráče TJ Hronov Krysztof Szablewski, podle STK KHŠS se jedná o cizince se všemi důsledky, STK očekává odvolání TJ Hronov k VV.
 8. STK – informace o nezaslaných partiích v KP oddílem TJ Dvůr Králové n.L.
 9. STK – informace doplnění soupisky neregistrovaným hráčem.
 10. KM – sportovní centrum – práce s talenty ve 3 skupinách, problémy s absencemi ve druhé skupině. KM se bude problematikou zabývat - navrženo odstupňování účastnického poplatku a práce ve 3. skupině formou tematických přednášek.
 11. KM - informace o proběhlých přeborech škol ( základní, okresní a krajská kola), VC a KPDMŽ.
 12. KM + STK se bude zabývat tzv. „vatováním“ v soutěžích družstev mládeže – navrženo řazení hráčů na soupiskách dle výkonnosti.
 13. KM - informace o přípravách ostatních KP.
 14. KM - informace o proběhlých MČR v Rapid šachu ( Malenovice – 1. Johnová, 2. Vlčková, 3. Kraus, Žitná, Ježek, Pražák, Horníček a Macháň v první desítce ), M Čech ( Seč – 1. Szucs a Kracík, 9. Pražák) a MČR ( Kouty nad Desnou – 1. Johnová, 2. Szucs, Vlčková, Šrejber, Rojíková, Kraus, Wagner a Kracík v první desítce).
 15. KR – v KS bylo požádáno na utkání TJ Hronov - Sokol HK delegování rozhodčího. KR se však nepodařilo sehnat rozhodčího, který by byl ochoten utkání řídit. KPJ bude řídit Milan Borůvka.
 16. Tábor - proběhla schůzka vedoucích a lektorů tábora. Přihlášeno je zhruba 20 dětí, nešachový program bude na indiánské téma.
 17. Konference KHŠS bude pravděpodobně 20. září (neděle po losování ligových soutěží)
 18. Sekretář připraví k vyvěšení na web jubilanty roku 2009, z nich zasloužilí činovníci obdrží na konferenci drobnou pozornost.
 19. Na slavnostním ocenění Sportovci Hradce Králové 2008 vstoupil do síně slávy Josef Nun. Mezi oceněnými sportovci kraje 31.3. nebudou mít šachisté zastoupení.
 20. MČR v rapid šachu mládeže 2009 bude pořádat Sokol HK.
 21. Předseda KHŠS přenesl zprávu z jednání krajských předsedů v Děčíně.
 22. VV schvaluje zrušení IRTV u Raiffeisen banky a přesun financí účet u Fio. Běžný účet u Raiffeisen banky bude ještě zachován.
 23. KHŠS získá v roce 2009 asi 40% podílu ze svazových registrací (dosud 90%), v dalších letech už nic. Z tohoto důvodu bude VV na konferenci navrhovat zvýšení krajských příspěvků.
 24. VV se zabýval ekonomickou situací, navrhne úsporná opatření, již vydané propozice však nebudou měněny.
 25. VV pověřuje vytvořením ročenky 2008/09 O. Douska. Vyzývá oddíly ke spolupráci.
Termín další schůze VV předběžně sobota 9.5.2009 na KP v Janských Lázních.
Zapsal Petr Marek, 16. března 2009

Obsah

Zápis z 1. schůze VV KHŠS, konané dne 11. listopadu 2008

Přítomni: J.Šmíd, J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík Host: Oldřich Štolba (RK)
 1. Předseda STK J.Slavík informoval složení STK, rozšířená STK se skládá automaticky z vedoucích soutěží družstev
 2. KM - předseda J. John, TSM+VC J. Slavík, KPŽD Jan Horníček, KSŽD Ladislav Brož, J. Bielavský
 3. DK – členy bude VV stanovovat pro řešení konkrétních případů
 4. KR – předseda J.Šmíd, návrh členů Milan Borůvka, Lubomír Douděra, oslovení kandidáti souhlasí
 5. VV stanovuje předsedu DK pro případ Petr Malinský - Loko Trutnov . P.Marek, jako členy navrhuje Otakra Douska, Miroslava Martinovského
 6. Hospodář J.Bielavský informoval o plnění rozpočtu: zvážit nakupování pohárů na www.sabe.cz (mají levnější ceny), nové granty KÚ Královéhradeckého kraje budou vyhlášeny 14.11, podání do 17.12.
  VV schvaluje, aby vyúčtování akcí letošního roku proběhlo do konce roku
  ŠSČR dluží KHŠS cca 20 000Kč.
 7. VV schvaluje založení druhého transparentního účtu u Fio DZ.
 8. Předseda KR- informoval o provedeném školení rozhodčích, vzhledem k počtu absolventů a úspěšnosti udělení/prodloužení tříd zhodnotil jako úspěšné
 9. Předseda STK – proběhly konkursy na krajské akce s následujícími výsledky:
  KP jednotlivců, juniorů, seniorů, žen (5.-10.5.2009) + 9.5. Fischerovy šachy – KHŠS -Jaroslav Šmíd
  OPJ HK Václav Portych, OPJ Jičín Otakar Dousek, OPJ Náchod, Rychnov Trutnov – nikdo se nepřihlásil, byli osloveni vytipovaní vedoucí, čeká se na vyjádření
  KP blesk Hostinné 12.4.2009
  KP blesk družstev Slavia HK 3.1.2009
  KP rapid družstev Třebechovice 31.1.2009
  KP jednotlivců rapid, Bughouse – nikdo se nepřihlásil
 10. Předseda STK informoval o proběhlém MČR rapid juniorů
 11. Předseda KM - v Hostinném proběhl 1. turnaj 6. ročníku VC Královéhradeckého kraje za účasti 71 hráčů a hráček, v Hořicích se uskutečnilo 1. soustředění talentované mládeže , další je plánováno na 13.12. (L. Bělohrad), KPŽD (9 družstev) je nalosován a zahájen, KSŽD ( 6 družstev) je před zahájením, pořadatelé turnajů v sezóně 2008/2009 jsou vybráni a vyvěšeni, chybí pořadatel okresního kola Přeboru škol na okrese Náchod.
  Krajská výprava se vydařila, je plánována další na MČR mládeže v březnu 2009.
  Funkci vedoucího tábora převzal J.Šmíd, osloví stávající tým
 12. VV schvaluje pokutu 300 Kč pro Týniště nad Orlicí za nezaplacení krajských příspěvků
 13. VV schvaluje nákup 40 ks digitálních hodin DGT 2010 za předpokladu, že budou objednávky na minimální množství 30 ks.
 14. VV schvaluje výrobu razítka se jménem pro J.Bielavský, J.Šmíd
 15. VV schvaluje nákup flash disků pro členy VV
 16. Plánovaná příští schůze VV začátek ledna 2009
Zapsal Petr Marek, 11. listopadu 2008

Obsah

Konkurzy STK KHŠS na sezónu 2008 – 2009

STK KHŠS vypisuje konkurzy na pořádání následujících mistrovských turnajů
1) KP jednotlivců (muži a ženy) + juniorů HD 18 a HD 20 + seniorů (nad 60 let) termín: květen - srpen 2009
2) OP jednotlivců (okresy HK, JC, NA, RK, TR); termín leden - duben 2009
3) KP jednotlivců v rapid šachu; termín prosinec 2008 - červen 2009
4) KP jednotlivců v bleskovém šachu; termín prosinec 2008 - červen 2009
5) KP ve Fischerových šachách; termín prosinec 2008 - červen 2009
6) KP dvojic v bughouse; termín prosinec 2008 - červen 2009
7) KP družstev v bleskovém šachu; termín prosinec 2008 - červen 2009
8) KP družstev v rapid šachu (předkolo Českého poháru) termín prosinec 2008 - duben 2009

Tempo hry v soutěžích jednotlivců
KP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na elo FIDE, standardní tempo 90 minut na partii + 30 vteřin za tah.
OP jednotlivců – podmínka: minimálně 7 kol se zápočtem na národní elo, tempo minimálně 2 x 60 minut na partii.

Vypsané kategorie KP v praktickém šachu juniorů a juniorek (H + D 18 a 20) nebo seniorů (60 a starší) můžou být pořádány i jako samostatné turnaje.
Vypsané KP jednotlivců je možno pořádat v rámci svých vlastních turnajů.

Přihláška do konkurzu musí obsahovat předběžný rozpis (termín, místo - včetně kapacity hrací místnosti, jméno a kontakt pořadatele, startovné, finanční nebo věcné ceny, podmínkou je standardní zajištění hracího materiálu) nebo návrh propozic soutěže.

Výběrová kritéria - zkušenosti s pořádáním turnajů, výše startovného, cenový fond, jiné nabízené výhody (není stanoveno pořadí jednotlivých kritérií).

Všechny uvedené turnaje se hrají na náklady pořadatele (příjem ze startovného), který obdrží pouze dotaci na ceny podle schváleného rozpočtu KHŠS.

Přihlášky zasílejte do 31. října 2008 na e-mailovou adresu jan-slavik(zavináč)seznam.cz.

Jan Slavík, STK KHŠS, 10.10.2008Obsah

Zápis ze schůze Komise mládeže KHŠS dne 1.10.2008

Přítomni: Brož, Horníček, John, Slavík, Bielavský
 1. Spolupořadatelé turnajů KHŠS
  Podle přihlášek v konkurzu byli vybráni v těchto termínech:
  - KP HD 14-16, Panda Rychnov nad Kněžnou , 2. - 3. 5. 2009 (jedna nabídka)
  - KP HD 8-12, Dobruška , 18.4.2009 (dvě nabídky)
  - KP družstev mladších žáků, Panda Rychnov nad Kněžnou, 28.2.2009, (jedna nabídka)
  - KP v rapid šachu, Jiskra Hořice, 28.3.2008, (žádná nabídka)
  - Velké ceny, potvrzeno Hostinné 8.11.( dvě nabídky), 6.12. Sokol Hradec Králové (jedna nabídka), 17.1. Lázně Bělohrad ( žádná nabídka), 7.2. Nový Bydžov ( jedna nabídka), 4.4. ZŠ Gočárova + Ortex ( dvě nabídky)
 2. Termínová listina
  - stanoveny termíny mládežnických akcí
  - krajské přebory uvedeny výše
  - KPŽD 18.10.08, 22.11.08, 10.1.08, 14.2.08, 21.3.09
  - KSŽD 29.11.08, 24.1.08, 25.4.09
  - všechny termíny jsou umístěny na webu KHŠS
 3. Soutěže družstev
  - Krajský přebor žákovských družstev, přihlášeno 9 družstev (Jiskra Nový Bydžov C, Jiskra Jaroměř, ŠK AD Jičín, DDM Třebechovice, Panda Rychnov C a D, TJ Dobruška, Sokol Hradec Králové B a Sokol Červený Kostelec), osloveni budou oprávnění účastníci Sokol Náchod a DDM Týniště, kteří se zatím nepřihlásili. Losování proběhne 5.10.08.
  - Krajská soutěž žákovských družstev, přihlášeno zatím pět družstev ( Ortex, Sokol Hradec Králové C, Česká Skalice, Sokol Červený Kostelec B, TJ Dvůr Králové) stanoven nový termín přihlášek do 20.10.2008, hrací termíny KSŽD budou tři, při stávajícím počtu bude hráno dvoukolově ( s výměnou barev ihned po partii) 29.11.08,24.1.09. a 25.4.09,v případě nárustu přihlášek bude systém určen při losování 31.10.08
  - stanoveno startovné v jednodenním KP družstev mladších žáků 100,- Kč
 4. Soustředění talentů
  - první soustředění proběhne 11.10. v Hořicích (sokolovna, 9 - 15 h), příprava na Mistrovství Čech, - trenéři Ing Evžen Gonsior, Martin Petr, Mgr. Jiří John (dočasný náhradník za Martina Paukerta)
  - nový výběr do tří skupin bude proveden po Mistrovství Čech
  -další akce 13.12. v Lázních Bělohradě, 4.1. v Rychnově nad Kněžnou, 21.2. v Hradci Králové (Ortex - ZŠ Gočárova), pořadatel posledního soustředění 23.5.09 bude upřesněn.
 5. Velké ceny, přebory škol
  - provedeno dodatečné rozšíření o kategorii narozených 1.1.2001 a později, tato kategorie bude hrát v rámci kategorie narozených 1.1.1999, vyhlašována bude samostatně.
  - ve Velkých cenách KH kraje 2008/2009 budou platit startovné všichni hráči
  - základní kola přeborů škol probíhají do konce listopadu dle všeobecných propozic, při včasném zaslání výsledků bude mít škola slevu na startovném v okresním kole, zájemci o pořádání okresních kol se mohou hlásit na adrese předsedy KM, krajské kolo proběhne v lednu v Rychnově nad Kněžnou.
 6. Krajské přebory jednotlivců
  - Komise mládeže KHŠS si rezervuje právo nominovat na poslední postupové místo na MČR v rapid šachu v každé kategorii hráče (hráčku), který si postup nevybojuje v krajském přeboru, vítěz KP má vždy postup zajištěn
  - KP HD 14-16 se bude hrát na šest kol v rozvrhu 3-3
 7. Různé
  - byla projednána věc nekorektního jednání ze strany rodiče jednoho z účastníků tábora a doporučeno hlavnímu vedoucímu, aby v kauze podnikl příslušné kroky. Dále je oficiálně vysloveno poděkování všem vedoucím, trenérům i lékařce 5. ročníku tábora za vynikající výkon - daleko za hranicí povinností.
  - KM doporučuje VV přispívat na účastnický poplatek všem zájemcům o školení trenérů
  - byl projednán stav přihlášek na soustředění talentů a mistrovství Čech a doporučeno oslovit náhradníky (Zahradník, Horníček)
Jiří John, 3.10.2008

Obsah

Hospodaření KHŠS v sezóně 2007-2008 a schválený rozpočet pro sezónu 2008-2009

Celkový přehled			  Rozpočet 07/08 Skutečnost 07/08  Rozpočet 08/09
Výsledek hospodaření KHŠS		 0,0		 89,9		 -85,9
			
Z toho středisko VV			 75,5		 86,6		  25,5
Z toho středisko STK			 6,8		 16,6		  -4,9
Z toho středisko KM			-55,0		-22,2		 -65,0
Šachové sportovní centrum		-22,0		 8,9		 -36,5
Rozpočtová reserva			 -5,3		 0		  -5,0
			
			
P Ř Í J M Y			  Rozpočet 07/08 Skutečnost 07/08  Rozpočet 08/09
KHŠS					203,5		445,9		 290,5
			
Rozpočet VV - příjmy celkem		128,5		134,2		  81,0
VV - Příjem z registrace  				 48,0	
VV - Příjem z krajských poplatků			 45,0	
VV - Úroky						 0,5	
VV (KR) - Školení, semináře KR		 3,0		 7,5
Různé (prodej DGT, reklama, dotace)	 32,0		 43,7
			
Rozpočet STK - příjmy celkem	     56,0		 73,0		  60,0
STK - Startovné KP, KS, RS  		 33,0		 35,0
STK - Startovné dospělí KPJ		 19,0		 29,3
STK - Různé				 4,0		 0,4	
STK - Pokuty, odvolani, namitky				 8,3	
			
Rozpočet KM - příjmy celkem		 16,0		 52,3		  16,0
KM - Startovné KPŽD, KSŽD, KPDMlŽ	 2,0		 2,4
KM - Startovné KPJ mládeže		 4,0		 3,4
KM - Startovné VC			 10,0		 10,4
KM - grant KÚ KP mládeže				 20,0	
KM - grant KÚ VC					 16,0	
KM - Pokuty, odvolání, námitky				 0,1	
			
Sportovní centrum - příjmy celkem 	 3,0		186,4		 133,5
Granty							 60,0
Tábor, poplatky						123,2	
Školení, semináře, soustředění KM	 3,0		 3,2
			
			
V Ý D A J E			  Rozpočet 07/08 Skutečnost 07/08  Rozpočet 08/09
KHŠS					203,5		356,0		 376,4

Rozpočet VV - výdaje celkem		 53,0		 47,6		  55,5
Konference  				 3,0	  	 2,3
Volební konference 2008			 3,0		 1,4
Schůze VV				 5,0		 2,8
Webmaster vč. daně práce + internet	 10,0		 10,0
Admin. výdaje, množení, pošta, tisky	 3,0		 0,3
Odměny členů VV vč. daně		 15,0		 16,0	
Propagace šachu, ročenka		 8,0		 4,5
Školení, semináře KR			 3,0		 2,2
Banka - poplatky, vedení účetnictví	 3,0		 3,6
Různé 							 4,5	
			
Rozpočet STK - výdaje celkem		 49,2		 56,4		  64,9
KPJ					 23,0		 29,0
KPJ junioři				 1,2		 0,6
KP Fischer				 0,6		 0,6
KP ženy, dorostenky			 0,6		 0,9
KP rapid ceny				 1,0		 1,0
KP blesk ceny				 1,0		 1,0
ČP družstev ceny			 1,0		 0,9
KP bughouse ceny			 0,0		 0,0
KP blesk družstev ceny			 1,0		 1,0
Vedení KP vč. databáze partií		 1,5		 1,0
Vedení KS  				 2,0		 2,0
Vedení RS   				 2,8	; 	 2,8
Rozh. OPJ, delegace rozh.		 3,0		 3,4
Schůze STK				 1,0		 0,0
FIDE ELO, LOK				 6,0		 5,9
MČR krajských družstev			 0,0		 0,0
Různé (poháry, refundace)		 3,5		 6,3
			
Rozpočet KM - výdaje celkem		 71,0		 74,5		  81,0
KPJ mládeže 2 turnaje			 9,0		 9,6
KP mládeže rapid			 4,5		 4,0
KP družstev ml. žáků			 3,5		 3,8
VC KHŠS vč.celk.um., vedení		 25,0		 29,0
KP+KSŽD - přísp. vč. cen, vedení	 10,0		 7,7
KP školních družstev			 0,5		 0,5
Schůze KM				 1,0		 1,2
Dotace na repre v M Čech a M ČR		 17,5		 18,7
			
Rozpočet SC - výdaje celkem		 25,0		177,5		 170,0
Různé (notebook, šachové soupravy)			 18,1
Krajská soustředění mládeže		 5,0		 14,3
Tábor ubytování, stravování				106,0
Tábor vydání				 20,0		 39,1
			
Rozpočtová reserva			 5,3		 0		  5,0
Konference schválila rozpočet 2008/2009 ve formě celkových položek příjmů a výdajů a zavázala VV jednak usilovat o získání grantů, které by vyvážily schodek, jednak zavést úsporná opatření v případě výpadku grantových příjmů.

Jiří Bielavský, 1. 10. 2008Obsah

Usnesení konference KHŠS, konané 21. září 2008 v Jaroměři

Konference

a) schvaluje:
 1. Volbu pracovního předsednictva ve složení: předseda V.Jonáš, členové J.Šmíd, J.Slavík, P.Marek, V.Sejkora
 2. Volbu mandátové a volební komise ve složení: předseda V.Velecký, členové J.Vochozka, J.Kuta
 3. Volbu návrhové komise ve složení: L.Mach, V.Luštinec, M.Cerha
 4. Zprávu mandátové komise.
 5. Jednací a volební řád i s jeho úpravami proti připravené předloze
 6. Zprávu o vyhodnocení soutěžního roku 2007/2008
 7. Zprávu o činnosti výkonného výboru KHŠS od minulé konference
 8. Zprávu o činnosti komise STK
 9. Zprávu o hospodaření KHŠS za sezonu 2007/2008
 10. Zprávu o činnosti komise Mládeže.
 11. Volbu nového VV KHŠS pod vedením J.Šmída ( J.Slavík, P.Marek, J.Bielavský, J.John)
 12. Volbu delegátů na konferenci ŠSČR ve složení:J.Šmíd, J.Slavík, Z.Urban, náhradníci P.Marek a J.Vochozka.
 13. Zásady rozpočtu v 5 hlavních položkách výdajů a 4 položkách příjmů. Od dílčích položek je VV oprávněn se odchýlit, je však povinen tuto skutečnost zdůvodnit na webových stránkách KHŠS a na konferenci. V případě, že VV nezajistí granty z dotace v předpokládané výši, je povinen přiměřeně upravit stránku výdajů.
 14. Zavedení krajských příspěvků KHŠS od roku 2009 v jednotné výši 30,- Kč za každého aktivního člena.
 15. Úpravu rozpočtu s vytvořením položky pro odměnu čl.revizní komise ve výši 4000,- Kč.
 16. Vyplacení odměny 1000,-Kč odstupujícímu předsedovi revizní komise M.Martinovskému
 17. Webovou stránku KHŠS jako oficielní informační a komunikační kanál mezi KHŠS a oddíly
 18. Volbu členů revizní komise ve složení: Rud.Nedbal, P.Mráz, O.Štolba
b) ukládá:
 1. VV KHŠS Zabývat se vznesenými diskusními příspěvky a závěry z diskuze zapracovat do plánu práce
c) bere na vědomí:
 1. Zprávu kontrolní a revizní komise.
Za návrhovou komisi Ing. Ladislav Mach

Obsah

Konkurz na pořadatele šachových turnajů mládeže 2008/2009

Závazné podmínky pro pořádání šachových soutěží, které vypisuje Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS)

1) Hlavním pořadatelem je KHŠS, oddíl je pouze spolupořadatelem.

2) Vybrané startovné (hradí i domácí účastníci) je příjmem KHŠS. Hráči z listiny talentů v KP jednotlivců startovné neplatí.

3) Šachový oddíl zajistí hrací místnost, trofeje a ceny pro nejlepší hráče a hráčky, drobné upomínky pro všechny účastníky, kompletní šachové soupravy (lze uvést do propozic), rozhodčí, partiáře a jiné potřeby. Za to mu náleží odměna 500,- Kč + mimořádná odměna 500,- Kč za včasné vyúčtování, obdrží-li hospodář KHŠS kompletní podklady do 14 dnů od uspořádání akce. Odměny mohou být kráceny při nedodržení stanovených podmínek.
Hospodář KHŠS převede na účet šachového oddílu (lze domluvit vyúčtování v hotovosti) konečnou vyúčtovanou částku. Adresa: Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, 50101 Hradec Králové,IČ 71199705.

4) Šachovému oddílu budou proplaceny doklady za věcné ceny, trofeje, medaile, drobné upomínky hráčům, pronájem hracích místností, rozhodčí, jejich cestovné a jiné náklady související s turnajem. Proplácené faktury musí obsahovat jako plátce KHŠS, pokladní doklady (účtenky) rovněž, nebo musí být bez uvedeného odběratele. Faktury na jiné subjekty nemohou být propláceny.
Celková výše nákladů by měla být rovna součtu vybraného startovného a přidělené dotace na turnaj.
Částka přesahující tento součet nemusí být proplacena, případně o ni může být ponížena odměna.
Trofeje a medaile lze objednat pomocí internetu u firmy I+H (máme 10% slevu), dopravu zajistím.
Rozpis turnajů a finančních prostředků				odměna	         dotace
a) KP jednotlivců kat. 8-12 let (18.4.2009)		   500,- + 500,- 		 1500,-
b) KP jednotlivců kat. 14-16 let (2. a 3.5.2009)       500,- + 500,-     	 1000,- 
c) KP jednotlivců v rapid šachu	(28.3.2009)  	       500,- + 500,-        1500,-
d) KP družstev mladších žáků	(28.2.2009)	       500,- + 500,- 		 1000,-
e) Velká cena jednotlivců, pět turnajů        5x   500,- + 500,-    5x   1500,-
   ( 8.11., 6.12.2008,17.1., 7.2.,4.4. 2009)
Výběrová kritéria
1. Navržené startovné, cena za pobyt ( KP 14-16 ) a jiné výhody
2. Kapacita hracích místností a zkušenosti s pořádáním turnajů

Písemné přihlášky zasílejte do 30. září 2008 na e-mail: john.jiri @seznam.cz ( tel. 732 174 202)

Jiří John, předseda KM KHŠS, 1. 9. 2008

Obsah

Refundace nákladů mládežnickým reprezentantům kraje za sezonu 2007/2008

Schváleno VV KHŠS dne 7. 8. 2008. Uvedené částky budou vyplaceny oddílům, které o nich dále rozhodují.
Jméno 		Oddíl	   MČR rapid MČech 12-16 MČech 8-10 MČR Seč MČR 8	Celkem
Horníček Pavel	Panda RK	100	  200					300
Macháň Jan	Panda RK		  400			  0		400
Sršeň Tomáš	Panda RK	150	  200					350
Jireš Michal	Panda RK				150		 150	300
Ježek Adam	Panda RK	 0	  200					200
Ševčík Radek	Panda RK	150	  200					350
Kožůšek Daniel	Panda RK				 75			 75
Šrejber Michal	Hořice		500	  800			 600	    1900
Johnová Eliška	Hořice		600				 1000	    1600
Tázlar Petr	Hořice		 0	  200					200
Kraus Tomáš	Hořice		500	  200			 600	    1300
Šafařík Jakub	Hořice		150	  200					350
Prokopová Jiř.	Hořice			  900			 600	    1500
Vaníček Lukáš	Nový Bydžov		  200					200
Karásek Tomáš	Nový Bydžov		  200					200
Šedivý Martin	Nový Bydžov	100	  200					300
Vaníček Vojtěch	Nový Bydžov	 0	  400			  0		400
Vesecký Martin	Nový Bydžov		  400			  0		400
Dvořák David	Nový Bydžov		  200					200
Kracík Tomáš	Třebechovice	600	  400			  0	    1000
Žitná Aneta	Třebechovice	 0	  800			  0		800
Hejzlar Jan	Třebechovice				150	  0		150
Szucs Matyáš	Sokol HK				150	  0		150
Pražák Matouš	Sokol HK	150	  200					350
Hubáček Ondřej	Sokol HK		  200					200
Ptáček Tomáš	Sokol HK				 75			 75
Gregor Jiří	Jaroměř		 0			150	 400		550
Vlčková Kat.	Jaroměř		150				  600		750
Wagner Vojtěch	Ortex HK				150		 150	300
Kukla Jiří	Týniště n.O.				150			150
			    3150	 6700	    1050	 3800	 300 15000

Další účastníci bez příspěvku KHŠS
MČR rapid šach: Nosek,Petrovský,Hartman,Petráněk,Behina,Ulman,Tobišková,Kašparová,Mochaňová,
	 K.Nyklová,Rojíková,M.Nyklová 0,- Kč
Mistrovství Čech HD 12-16: Žitný,Zahradník,Kouba,Flašar,Rain,Římal,Saučuk,Patrný,Pokorný 0,- Kč
Mistrovství Čech HD 8-10: Vaník 0,- Kč
MČR HD 10-16: Šedivá,Kašparová 0,-Kč
MČR HD 8: Sajdl,Košner,Kollert 0,- Kč

Družstva
MČR družstva - starší: Sokol HK B 0,- Kč; mladší: Jaroměř 0,-Kč
MČR družstev starších žáků	Jiskra Hořice			600
		.. 		Panda Rychnov nad Kněžnou	400
		.. 		Sokol Hradec Králové		400
		.. 		DDM Třebechovice		400
MČR družstev mladších žáků 	Panda Rychnov nad Kněžnou	700
Extraliga dorostu		Jiskra Hořice 			600
		.. 		Jiskra RMSK Nový Bydžov		600
							    3700	    CELKEM
										18700	,-Kč

Sumář podle oddílů
Jiskra Hořice		8.050 Kč
Panda Rychnov n/K	3.075 Kč
Třebechovice p/O	2.350 Kč
Jiskra Nový Bydžov	2.300 Kč
Jiskra Jaroměř		1.300 Kč
Sokol Hradec Králové	1.175 Kč
Ortex Hradec Králové	 300 Kč
DDM Týniště n/O		 150 Kč
Jiří Bielavský, 1. 9. 2008

Obsah

Zápis z 20. schůze VV KHŠS, konané dne 7. srpna 2008

Přítomni: J. Bielavský, J. John, P. Marek, J. Slavík, J. Šmíd, V.Jonáš
Host: M. Martinovský (RK), M.Paukert (RK)
 1. Předseda STK J.Slavík seznámil stav přihlášených na sezonu družstev 2008/09, pro případ nenaplnění soutěží oprávněnými družstvy podle propozic (z důvodu odmítnutí účasti) VV schválil předsedou STK navržený klíč pro doplnění dalšími družstvy – procento uhraných bodů v minulé sezoně.
 2. VV konstatoval, že přibližně 90% oddílů vyrovnává své závazky podle daných termínů, ve správné výši a správným způsobem. Bohužel jsou oddíly, které činí velké potíže tím, že ignorují usnesení konference, dalších orgánů KHŠS a propozic soutěží, do nichž se přihlašují, tím, že nehradí požadované poplatky. Pro tyto neplatiče, ztěžující práci svazu, přijal VV toto usnesení:
  V případě, že finanční závazky vůči KHŠS, tj. krajské příspěvky (měly být uhrazeny do 1. 3.), uložené pokuty (měly být uhrazeny do 30. 6. kromě nových) a startovné (mělo být uhrazeno do 31. 7.), nebudou oddílem vyrovnány do termínu 1. 9. (rozhodující je datum připsání na transparentní účet KHŠS), budou následující den vyškrtnuta přihlášená družstva oddílu, na něž se z do té doby zaplacené částky nedostává úhrady startovného. Pořadí závazků podle priority je: krajské příspěvky, udělené pokuty, startovné. Příklad postupu: z uhrazeného startovného se odečte částka za neuhrazenou pokutu, resp. krajské příspěvky, zbytek zůstává jako startovné a posoudí se, pro jaká družstva je dostačující. Ostatní družstva se vyškrtnou, škrtat se začíná pokud možno od nejnižší soutěže.
 3. Pokuty za minulou sezonu nebo startovné nemají zaplaceny Dvůr Králové nad Labem, Nový Bydžov, Kostelec nad Orlicí, Loko Trutnov, VV schválil udělení pořádkové pokuty ve výši 200,- Kč těmto oddílům, budou vyzváni k úhradě svých závazků vůči KHŠS do 1.9.2008 (rozhodující je datum připsání na transparentní účet KHŠS.
 4. VV schválil navrhnout na konferenci internetovou stránku KHŠS jako oficielní komunikační kanál mezi KHŠS a oddíly (členy KHŠS).
 5. Hospodář J.Bielavský seznámil VV se stavem hospodaření
 6. VV schvaluje nákup 12 kusů šachových souprav (šachovnice + figury) v celkové ceně 5 400,-Kč z položky sportovního centra
 7. VV schvaluje vyplacení odměny rozhodčímu OPJ Rychnovska
 8. VV schvaluje refundaci nákladů dětí a mládeže dle návrhu KM v celkové výši 18 700,-Kč. Refundace bude vyplacena mateřským oddílům.
 9. Hospodář J.Bielavský informoval o nezaplacení krajských příspěvků od oddílů Valdice a Týniště nad Orlicí.
 10. VV schvaluje udělení pořádkové pokuty 200,-Kč pro oddíly Valdice, Týniště nad Orlicí za nezaplacení krajských příspěvků
 11. Webmaster informoval o napadání webové stránky KHŠS a neochotě webmastera ŠSČR řešit tuto situaci.
 12. VV diskutoval o změně bankovního účtu, z důvodu vysokých poplatků u současné banky. Případná změna bude provedena novým VV po volební konferenci 21.9.2008
 13. VV schvaluje vyplacení odměn členům VV za období leden – srpen a to dle rozpočtu
 14. VV navrhuje konferenci ke schválení krajské poplatky pro rok 2009 ve výši 30,- Kč/člen
Zapsal Petr Marek, 10. srpna 2008

Přechod na následující článek