Královéhradecký krajský šachový svaz


4. Velká cena KHŠS v Hradci Králové již 18. 12.

Jiří Daniel - 10.12.2021

Královéhradecký krajský šachový svaz a ŠŠPM Lipky HK pořádají
4. Velkou cenu KHŠS – Velká cena

ZŠ Josefa Gočára Hradec Králové

Startovní listiny: https://chess-results.com/Tnr598288.aspx?lan=5


PROPOZICE

Termín:
Sobota 18. prosince 2021

Místo:
ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové. Vchod A (od řeky), GPS (mapa): 50°12’27.57″N, 15°49’24.505″E. Příjezd od křižovatky Střelecká – V Lipkách. Parkování v okolí školy je placené. Nejbližší bezplatné parkování je cca 500 m daleko, např. v ulici Baarova.

Časový plán:
Prezence: 8,00h – 8,50h
Zahájení: 9,10 h
1. kolo 09:15 – 09:55,
2. kolo 10:00 – 10:40,
3. kolo 10:45 – 11:25,
4. kolo 11:30 – 12:10, Přestávka na svačinu
5. kolo 13:00 – 13:40,
6. kolo 13:45 – 14:25,
7. kolo 14:30 – 15:10
Vyhlašování jednotlivých kategorií průběžně po jejich skončení.

Kategorie:
I. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a později
II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a později
III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a později
IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2012 a později
V. Chlapci a dívky nar. 1.1.2014 a později
V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.

Systém:
5 turnajů ve zrychleném šachu na 7 kol, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů: v kategoriích I. až III. je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah, druhý správně reklamovaný nemožný tah prohrává. Při první správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času, pokud mu do konce partie zbývá méně než 5 minut. V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.

Tempo:
15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat. Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé, 6. LOS

Ředitelka:
Svatava Ptáčková, e-mail: svatavaptackova@seznam.cz, TMB 731 782 233

Hlavní rozhodčí:
Petr Marek, e-mail: p.marek.hk@gmail.com, TMB 724 065 409
Rozhodčí jednotlivých kategorií: členové oddílu ŠŠPM Lipky HK

Startovné:
50 Kč, za přihlášení po termínu nebo neúplnou přihlášku příplatek 30 Kč.

Uzávěrka přihlášek:
Čtvrtek 16.12.2021.

Náležitosti přihlášky:
Registrovaní hráči: jméno a příjmení, svazové ev. číslo a kategorie.
Neregistrovaní hráči: jméno a příjmení, rok narození, oddíl, kategorie.
Přihlášky posílejte ředitelce turnaje výhradně e-mailem, v kopii na e-mail hlavního rozhodčího.

Ceny:
Poháry, medaile, diplomy pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny zúčastněné. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků.

Povinnosti účastníků:
Povinnost na každého lichého hráče přivézt kompletní šachovou soupravu, označenou na šachovnici, a povinně označené funkční digitální hodiny. Doporučujeme účastníkům vše předem zkontrolovat. Pořadatelé neodpovídají za přivezený šachový materiál!

Různé:
Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC a na závěr proběhne vyhlášení této soutěže.
Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhl. MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).
Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Bude dobré, když každému oddílu zajistí doprovod pouze jeden z dospělých.
Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke Covid 19 – pravidla platná pro vnitřní sportoviště:
Pravidlo ONT – osoby nad 12 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost testů je viz článek https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html
Rozhodčí a hráči při hře nemusí mít nasazený respirátor.
Doprovod (diváci) se může po vnitřních prostorách pohybovat jen s nasazeným respirátorem.
Hráči se po skončení partie stávají diváky. Na akci je možný omezený počet účastníků, proto neváhejte s posláním přihlášky.
Za podporu děkujeme všem příznivcům, zejména ZŠ a MŠ Josefa Gočára Hradec Králové. Dík patří také všem, kdo se podílí na přípravě turnaje!

Svatava Ptáčková, ředitelka turnaje
Petr Marek, hlavní rozhodčí
Jiří Daniel, předseda KM