Logo KHŠS

Články a oznámení

Úvodní stránka

Pošlete nám, co chcete zveřejnit, nejlépe e-mailem, ale ani jiné způsoby nejsou na překážku.Obsah

Konference ŠSČR se sejde v Havlíčkově Brodě

Na řádné konferenci ŠSČR, která se sejde v sobotu 25. 2. v Havlíčkově Brodě, nás budou poprvé zastupovat čtyři delegáti, a to Jaroslav Šmíd, Vlastimil Jonáš, Jaroslav Čáp a Jan Slavík. Stejně jako loni bude konference projednávat návrh VV ŠSČR na zvýšení registračních poplatků na 150, resp. 75 Kč, poplatky mládeže 10 Kč mají být zachovány. Navýšení mají být spolu s reg. poplatky mládeže převedena na ŠSČR.
Pro nás bude velmi zajímavé jednání o poplatcích za započítání na listinu FIDE, které by podle návrhu patrně zruinovalo krajskou pokladnu, neboť na FIDE posíláme KP družstev a KP jednotlivců.
Naše delegace se chystá také kritizovat nečinnost komise rozhodčích ŠSČR, projevivší se v případu potrestání rozhodčího Daniela.
Jiří Bielavský, 24. 2. 2006

Obsah

Soutěž k jubilejnímu 100.000. přístupu na webovou stránku KHŠS

Den D a hodina H, o které se před 6 lety, 5 měsíci a 21 dny nedalo uvažovat ani ve snu, nastala v úterý 21. února těsně před a těsně po půl osmé ráno, jak dokládá hlavička výpisu přístupů:
Vase pocitadlo region_f1 dosahlo stavu: 100000.
Stalo se tak dne 21.02.06 v 07:29:56
Tento pristup prisel z pocitace (82.202.101.70). Gratulujeme
WEBovsky pocitadlo...
Jak soutěž dopadla? Kupodivu se o hlavní výhru nepřihlásil 100.000. návštěvník, i když o soutěži musel vědět, neboť jeho IP adresa se pravidelně ve výpisech objevuje. Také přístup 99.9999 zůstal bez povšimnutí u dalšího pravidelného návštěvníka, který počítadlo na tento stav posunul. Sice se o něj přihlásili dva uchazeči, ale nakonec přes veškerou snahu webmastera neprošli, zkoumání IP adres se stalo i důvodem opožděného vyhlášení výsledků.
Jediným výhercem se tak stal pan David Hepnar z Náchoda, jehož IP adresa souhlasila s adresou ve výpisu u přístupu číslo 100.001. K výhře gratulujeme!
Jiří Bielavský, 24. 2. 2006


Při příležitosti dosažení 100.000. přístupu na webovou stránku vyhlašujeme pro všechny naše čtenáře soutěž o návštěvníky s pořadovými čísly 99.999, 100.000 a 100.001.

Návštěvníci s pořadovým číslem 99.999 a 100.001 obdrží 250,- Kč a jubilejní návštěvník s pořadovým číslem 100.000 obdrží 500,- Kč jako dotaci na KPj 2006 v Janských Lázních. Tato výhra je přenosná.

Způsob soutěže: Návštěvník, který při načtení hlavní stránky uvidí na počítadle čísla 99.999, 100.000 nebo 100.001, zašle okamžitě mail na adresu bielavsky@centrum.cz, ve kterém uvede jméno, stav počítadla, přesný čas přístupu a aktuální IP adresu počítače, ze kterého na stránku přistoupil. IP adresu lze zjistit na http://www.mojeip.cz, nejlépe hned po načtení vyhrávající stránky.

Upozornění: Uvedené údaje slouží k identifikaci toho návštěvníka, který počítadlem na daný stav otočil. Čtenářů, kteří vyhrávající čísla na svých monitorech uvidí, může být více.
V případě podezření z manipulace nebudou výhry uděleny. Webmaster stránky se nemůže soutěže účastnit.

Přejeme hodně štěstí!

Jiří Bielavský, 13. 2. 2006

Obsah

Rezignace předsedy komise rozhodčích

Po obdržení schváleného zápisu z lednové schůze jsem oznámil VV svou rezignaci z funkce předsedy komise rozhodčích KHŠS. Důvodem je můj nesouhlas s usnesením VV v kauze Daniel. Vadí mi, že VV položil na roveň ("pochybení na obou stranách") "provinění" p. Krňávka a evidentní nesportovní chování p. Daniela, které tím pádem zůstalo bez potrestání. Přitom důvody (pokus o podvod a podvod), popsané v odvolání Jičína, byly velmi silné a hlavně vysvětlovaly chování obou hráčů. Disciplinární komise však kupodivu nenašla důvod k zásahu.
Též nejsem srozuměn s podivným postupem VV v případě rozhodnutí KR - bylo evidentní, že podle řádů kompetentní KR ŠSČR do případu nechce zasáhnout, neboť byla ode mne dvakrát informována (a ještě navíc členem KR L. Douděrou) hned po vzniku případu a po vynesení trestu. V obou případech nedošla z KR ŠSČR žádná odpověď, o čemž předseda svazu věděl.
V této situaci je zbavení se tohoto sledovaného případu alibismem, který mě znechutil a vedl k přesvědčení, že působit dále v komisi rozhodčích nemá význam, když VV nemá zájem na ochraně svých soutěží před podobnými excesy.

Jiří Bielavský, 8. 2. 2006Obsah

Životní jubileum Miroslava Martinovského

V neděli 5. února se dožívá jubilejní šedesátky Miroslav Martinovský, předseda revizní komise KHŠS a hlavně dlouholetý předseda šachového oddílu Jiskra Jaroměř. Má za sebou nejen dlouhou dráhu funkcionářskou, ale také hráčskou, a svou účastí v nejrůznějších turnajích dává najevo svou lásku k šachu. Jubilantovi přejeme v obou oborech ještě dlouhou dráhu před sebou a mnoho úspěchů a radosti z šachu!

VV Královéhradeckého krajského šachového svazu

Miroslav Martinovský

Oslaví Mirek své jubileum v utkání KP Jaroměř - Lípa C?


Obsah

Ohlas na rozhodnutí KR ve věci utkání Hronov - Sokol HK

Vážená komise rozhodčích,
přečetl jsem si rozhodnutí KR a zaujal mě komentář, ke kterému bych se chtěl vyjádřit a žádám o zveřejnění na www stránkách šachového svazu.
Souhlasím s tím, že je důležité znát přesně znění pravidel. Připomínám, že je nutné znát i další sportovně technické dokumenty podle kterých se zápasy družstev hrají. Kdyby členové komise rozhodčích KHŠS, ev. přímo její předseda znal soutěžní řád, nemohl by se pod výše uvedenou zprávu podepsat a navádět kapitány družstev aby zasahovali do průběhu cizí partie. Nevěřte, že kapitán může něco reklamovat v cizí partii. Právem kapitána podle soutěžního řádu ŠSČR čl. 2, odst 2.7.2. je pouze: "Kapitán se vyjadřuje k případným nabídkám remízy v jednotlivých partiích, aniž však smí jakkoli do hry zasahovat či danou situaci komentovat." Proto problém, který se vyskytl v partii Rozkovec - Mrověc měl řešit pouze rozhodčí. Protože ten se k celé situaci postavil tak, že přestože o nesprávnosti věděl, nechal partii dohrát. V daný okamžik reklamace bylo chybou Rozkovce, že nepostupoval vůči rozhodčímu daleko tvrději. Protože rozhodčí nepostupoval v tomto zápase družstev podle pravidel šachu FIDE, využil jsem okamžitě po skončení utkání své právo podle soutěžního řádu ŠSČR čl. 2, odst. 2.7.3. a podal do zápisu námitku s uvedním správného postupu rozhodčího. Ten ani domácí oddíl neměl v hrací místnosti pravidla šachu FIDE a tudíž se nemohl o mém tvrzení přesvědčit. Z letošního ročníku krajské soutěže už kaňku nikdo nesmaže.

Martin Paukert, kapitán družstva Sokol Hradec Králové, 31.1.2006

Kolega rozhodčí a kapitán Martin Paukert reaguje na větu z komentáře Rozhodnutí KR v případu rozhodčího utkání Hronov - Sokol Hradec Králové
"Ovšem kdyby o nároku na přidání věděl hráč Rozkovec, ev. kapitán jeho družstva, jistě by se ho domohli a patrně by to znamenalo nejen jeho výhru v partii, ale zisk jednoho zápasového bodu pro Sokol a ztrátu dvou bodů Hronova proti současnému stavu."
a vyvozuje, že obecně vzato by urgování nároku kapitánem znamenalo zásah do hry, což je v SŘ zakázáno. Nejsem toho názoru, ba naopak. Urgence KAPITÁNA U ROZHODČÍHO není zásahem do partie dvou hráčů, v optimálním případě se může odehrát zcela skrytě, a mohu říci, že je běžná na všech úrovních soutěží. Jako rozhodčí ji dokonce vítám (obecně od kohokoli, ale kapitán je nejvhodnější osoba), protože rozhodčí je jednak jen člověk a může se mýlit, jednak v utkání družstev nemůže být u všech partií. Urguje-li se porušení pravidel, je v zájmu samotného rozhodčího uvést svým konečným verdiktem situaci do souladu s nimi, protože jinak se vystavuje nemilému řízení s KR a také soutěž může být poškozena.
Konec konců snaha komise rozhodčích zvýšit povědomosti o pravidlech, cílená nejvíc na kapitány, chce získat více strážců pravidel. Pro pořádek je nutno připomenout, že urgenci je třeba dělat vhodnou formou, aby hráči nebyli rušeni.
Kapitáni, nebojte se rozhodčích!

Jiří Bielavský, předseda KR, 1. 2. 2006Obsah

Revoluce v zápisu šachových partií?

Světová šachová federace FIDE oznamuje, že firma MonRoi Company nově nabízí nový systém pro zaznamenávání tahů v partiích, který může plně nahradit dosud používaný způsob záznamu pomocí propisky a partiáře. MonRoi systém je skutečnou revolucí v zápisu šachových partií, velikou pomocí organizátorům šachových turnajů a zároveň i skvělou cestou k propagaci šachu. Podrobnosti o systému najdete na stránkách FIDE a společnosti MonRoi.

Zdroj: www.fide.com ; http://www.monroi.com/.

Jaroslav Čáp, 25. 1. 2006

Obsah

Delegace rozhodčího na utkání KP Vrchlabí - Sokol Náchod

Na návrh KR a se souhlasem STK deleguje vedoucí KP Vl. Velecký rozhodčího Jaroslava Čápa (R2) na utkání KP Vrchlabí - Sokol Náchod. Náklady rozhodčího hradí KHŠS.
Delegace je provedena vzhledem k důležitosti utkání a k tomu, že š. o. Sp. Vrchlabí nemá žádného kvalifikovaného rozhodčího.

Při této příležitosti upozorňuje KR na to, že VV schválil od příští sezóny povinnost domácích zajistit v KP a KS řízení utkání kvalifikovaným rozhodčím. Oddíly, které toto nebudou schopny zajistit, budou muset hradit náklady delegovaných rozhodčích (tj. odměna za řízení, stravné a cestovné) nebo platit pokuty. KHŠS hodlá uspořádat min. jedno školení na podzim t. r., pravděpodobně bude ještě další školení při KPJ v květnu v Janských Lázních.Obsah

Rozhodnutí KR v případu rozhodčího utkání Hronov - Sokol Hradec Králové

Na základě zjištění vedoucího KS-východ M.Cerhy uděluje komise rozhodčích KHŠS napomenutí rozhodčímu Františku Fuchsovi.

Odůvodnění: V zápase TJ Hronov - Sokol Hradec Králové byl rozhodčí Fr. Fuchs přítomen u partie hráčů Rozkovce a Mrověce, hrané v časové tísni bez zápisu tahů. Hráč Mrověc provedl nemožný tah, který opravil po upozornění soupeře. V tento okamžik měl rozhodčí podle čl. 7.4b Pravidel šachu přidat jeho soupeři 2 minuty času, což neudělal. Polehčující okolností je, že hráči okamžitě v partii pokračovali bez reklamace.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k VV KHŠS podle Odvolacího řádu ŠSČR.
Komentář KR: tento případ opět ukázal, jak je pro hráče důležité znát přesně znění pravidel. V diskusích zaznělo, že přidání času je pouze po reklamaci hráčem. To však není podle pravidel, rozhodčí musí přidat čas, aniž soupeř toto reklamuje. Ovšem kdyby o nároku na přidání věděl hráč Rozkovec, ev. kapitán jeho družstva, jistě by se ho domohli a patrně by to znamenalo nejen jeho výhru v partii, ale zisk jednoho zápasového bodu pro Sokol a ztrátu dvou bodů Hronova proti současnému stavu. A když hráč toto pravidlo nezná, nedomůže se ho vůbec v případě, že rozhodčí není v ten daný okamžik u jeho partie.

Jiří Bielavský, předseda KR, 25. 1. 2006

Obsah

Rapid Pardubice stále vede Extraligu

Zápasy 7. kola pokračovala o uplynulé sobotě Extraliga ČR osmičlenných šachových družstev. Obhájce loňského primátu Rapid Pardubice vstoupil do nového roku úspěšně a na domácích prknech s novým názvem vysoko zvítězil nad Turnovem. Tabulku po sedmém dějství tak stále vedou Pardubice, se trátou tří bodů následuje Lok. Brno A, další bodík pak dělí Zlín a Plzeň.

Rapid Pardubice - TJ Zikuda Turnov 6:2: Vyhráli Votava, Bernášek, Heberla a Stehno, remizovali Movsesian, Láznička, Petr a Prandstetter; rozhodčí Josef Nun z Hradce.

Ostatní výsledky: Lok. Brno B - Lok. Brno A 1,5:6,5; Zlín - Opava 3:5; Ostrava - Třinec 5:3; Plzeň - Pankrác Praha 6:2; Mahrla Praha - Vyšehrad Praha 3,5:4,5. TABULKA PO 7. KOLE:
 1. Rapid Pardubice 	6 1 0 	37,5:18,5 	19
 2. Loko Brno A 	5 1 1 	34,5:21,5 	16
 3. ŠK SK Zlín 		5 0 2 	32,5:23,5 	15
 4. Sokol Plzeň 	5 0 2 	31,0:25,0 	15
 5. Hagemann Opava 	4 1 2 	33,0:23,0 	13
 6. Mahrla Praha 	4 0 3 	30,5:25,5 	12
 7. Labort.Ostrava 	3 1 3 	29,5:26,5 	10
 8. Vyšehrad Praha 	3 1 3 	27,5:28,5 	10
 9. Zikuda Turnov 	2 1 4 	27,5:28,5 	 7
10. TŽ Třinec 		2 0 5  26,0:30,0 	 6
11. Pankrác Praha 	0 0 7 	13,5:42,5 	 0
12. Loko Brno B 	0 0 7 	13,0:43,0 	 0
8. kolo sobota 25. 2. v 10 hodin: Mahrla Praha - Plzeň, Vyšehrad Praha - Pankrác Praha, Lok. Brno B - Ostrava, Lok. Brno A - Třinec, Zlín - Rapid Pardubice, Opava - Turnov.
9. kolo neděle 26. 2. v 10 hodin: Mahrla Praha - Pankrác Praha, Vyšehrad Praha - Plzeň, Lok. Brno B - Třinec (9), Lok. Brno A - Ostrava, Zlín - Turnov, Opava - Rapid Pardubice.
Lubomír Douděra, 16. 1. 2006

Obsah

Rozhodnutí vedoucího KS-východ ve věci námitky Sokola Hradec Králové

V 5.kole se 18.12.2005 utkala v naší soutěži družstva Hronova a Sokola Hradec Králové. Při telefonickém hlášení výsledku jsem se dozvěděl o námitce k výsledku a tak jsem si vyžádal originál zápisu o utkání, kde je uvedeno vyjádření hostí a rozhodčího (současně kapitána domácích v tomto zápase).

Oficiální námitka proti rozhodnutí rozhodčího v soutěži družstev dle čl. 6 odvolacího řádu ŠSČR byla podána dne 23.12.2005 kapitánem hostí Martinem Paukertem. Námitka splňuje požadavky odvolacího řádu dle čl. 2 a 6 a byla doručena domácímu kapitánu Jardovi Čápovi a rozhodčímu utkání Františku Fuchsovi. Vyjádření obou mi bylo doručeno osobně. Námitka a dokumenty zaslané Martinem Paukertem mi byly předány Jardou Čápem.

K ofocenému zápisu o utkání zaslaném Martinem Paukertem uvádím, že není totožný s originálním zápisem o utkání, byť popis vyjádření je stejný (v originále není škrtáno, podpisy hráčů pod vyjádřením rozhodčího jsou jiné než v ofocenině a na originále je podpis kapitána domácích – Franty Fuchse, který v ofocenině chybí).

V zápise o utkání je ve vyjádření rozhodčího a diváků uvedeno porušení pravidla 4.3.a (tah prvním dotknutým kamenem) a ve vyjádření rozhodčího k námitce rozhodčí uvádí, že nezaznamenal žádný nepřípustný tah. (V obou dokumentech rozhodčí uvádí, že v průběhu partie u něj hráč Rozkovec nic nereklamoval).

Ze všech mě doručených a výše uvedených dokumentů vychází následující:
Stav utkání je 4-3 pro domácí Hronov a hraje se poslední partie za přítomnosti rozhodčího a diváků. Partie na 2. šachovnici Rozkovec-Mrověc dospěla do fáze rychlé zakončení partie. Odehrálo se několik tahů, kdy v oboustranné časové tísni ani jeden z hráčů nezapisoval a partii nezapisoval ani rozhodčí, který byl u partie přítomný. Poté došlo k porušení pravidel dle čl. 7.4.a, když hráč Mrověc zahrál nepřípustný tah. Až sem se všichni shodují. Dále je rozpor:

Dle hostí došlo v tomto okamžiku k zastavení hodin hráčem Rozkovcem a reklamace porušení pravidel u rozhodčího.

Dle rozhodčího a domácích hráč Rozkovec zmáčkl hodiny Mrověcovi (tedy nezastavil je), poté upozornil Mrověce na to, že musí hrát prvně dotknutou figurou. Mrověc to udělal a partie pokračovala dále. Tedy nedošlo k reklamaci u rozhodčího. K reklamaci dle čl.7.4.a došlo až po pádu praporku a tudíž ji rozhodčí neřešil (navíc nereklamoval hráč).

Rozhodčí do partie nezasáhl a partie skončila výhrou Mrověce (v prohrané pozici) na čas. Poté proběhla rekonstrukce partie a doplnění partiářů – ty jsem vzhledem ke zpětnému doplňování (ničím nepodloženým) nevyžadoval. V zápise o utkání není uvedená pozice ani časy hráčů v momentu, kdy k porušení pravidel došlo. V námitce Martin Paukert uvádí, že v tento okamžik měli oba hráči necelou minutu na dohrání partie a v doložené partii (opis z ChessBase) je diagram pozice v okamžiku porušení pravidel a také diagram po pádu praporku.

Došlo k pochybení rozhodčího? V prvém případě měl rozhodčí po reklamaci přidat Rozkovcovi 2 minuty dle čl 7.4.b a v druhém by podle mě neměl do partie bez reklamace hráče zasahovat. Kde je pravda nevím, protože jsem u partie nebyl.

Martin Paukert v námitce očekává dohrání partie na neutrální půdě s přidáním 2 minut Rozkovcovi. To je podle mě vzhledem k neznámým přesným časům hráčů nereálné a tak není dle čeho měnit výsledek partie a tím i zápasu.
Konečné slovo by zde měla mít komise rozhodčích.

V Náchodě 8.1.2006
ing. Michal Cerha, vedoucí soutěže

Rozhodnutí STK v této věciObsah

FIDE oznámila účastníky turnaje kandidátů MS, Kasparov a Kramnik nehrají

Na základě přesného ratingu k 1. lednu 2006 bylo sestaveno pořadí hráčů, kteří se utkají v zápasech na šest partií v prvním kole turnaje kandidátů, který navazuje na nedávno skončený Světový pohár:
01. Levon Aronian (ARM)   2751,70
02. Peter Leko (HUN)     2740,40
03. Ruslan Ponomarjov (UKR) 2723,10
04. Boris Gelfand (ISR)   2722,80
05. Etienne Bacrot (FRA)   2716,80
06. Alexander Griščuk (RUS) 2716,50
07. Judith Polgar (HUN)   2710,60
08. Alexei Širov (ESP)    2709,40
09. Michael Adams (ENG)   2707,40
10. Evgeny Bareev (RUS)   2698,40
11. Vladimir Malachov (RUS) 2694,20
12. Gata Kamsky (USA)    2686,00
13. Rustam Kasimdžanov (UZB) 2670,00
14. Sergei Rublevsky (RUS)  2664,90
15. Michail Gurevič (TUR)  2632,60
16. Magnus Carlsen (NOR)   2624,90
Z tohoto seznamu vyplývá, že se do turnaje a tím i do celého cyklu MS nepřihlásili oprávnění účastníci Kasparov a Kramnik.
V prvním kole se střetnou dvojice:
1. L. Aronian  - M. Carlsen
2. P. Leko    - M. Gurevič
3. R. Ponomarjov - S. Rublevsky
4. B. Gelfand  - R. Kasimdžanov
5. E. Bacrot   - G. Kamsky
6. A. Griščuk  - V. Malachov
7. J. Polgar   - E. Bareev
8. A. Širov   - M. Adams
Osm vítězů se utká v druhém kole a vítězové postupují do hlavního turnaje o titul MS, kam už mají zajištěn postup mistr světa Topalov (mimochodem nejlepší sportovec Bulharska 2005), Anand, Morozevič a Švidler.
Turnaj kandidátů se má hrát v září a říjnu t.r.

Jiří Bielavský, 8. 1. 2006Obsah

Martin Petr již má titul mezinárodního mistra

Jak jsme již informovali, hradecký šachista Martin Petr, student gymnázia J. K. Tyla a svěřenec trenéra Evžena Gonsiora, splnil v průběhu minulého roku třikrát normu mezinárodního mistra v šachu. Od 1. 1. 2006 mu kongres mezinárodní šachové federace FIDE udělil titul IM (international master) s ELEM 2416, což by znamenalo první místo v Královéhradeckém kraji, navíc se zařadil mezi nejmladší mezinárodní mistry v ČR. V právě probíhající sezóně družstev Martin Petr hájí barvy extraligového Rapidu Pardubice (nový název) a hostuje v prvoligové Synthesii Pardubice. V současné době se společně s trenérem Evženem Gonsiorem připravuje na první velmistrovský turnaj, který se bude hrát od 21. do 29. ledna v Mariánských Lázních.

Evžen Gonsior a Martin Petr - kliknout pro větší obrázek

Martinovi (na náhledu obrázku s E. Gonsiorem) k titulu srdečně gratulujeme a rádi bychom si to brzy zopakovali ještě o stupínek výše!

Text a foto Lubomír Douděra, 7. 1. 2006

Obsah

Webová stránka KHŠS si v roce 2005 vedla úžasně


K níže uvedenému článku připojujeme dva dodatky.

Jak nám píše sekretář TJ Náchod Otto Nývlt, webmasterem jejich stránky je Jan Novotný, kterému patří náš upřímný obdiv!

Naše stránka dosáhla ocenění ze spřátelené ciziny:
Pan Bielavsky prajem Vam vsetko najlepsie v PF 2006. Som predseda komisie rozhodcov Trencianskeho kraja a zaujala ma stranka Kralovehradeckeho krajskeho sachoveho svazu na ktorej sa dost venujete prave tejto problematike. Dovolil som si pouzit 4 diagramy Vasho Vianocneho testu rozhodcov na webovej stranke nasho kraja, ktora sa stretla hned s patricnou odozvou. Stranka ktoru vediem je v zaciatkoch a velmi mi pomoze vyuzit Vase skusenosti. Samozrejme potrebujem Vas suhlas. Bol by som rad keby ste mi to umoznili (pozn.: souhlas byl samozřejmě poskytnut).
S pozdravom Milan Makuch.
Adresa web stranky: www.milanmak.szm.com

Čas od času zveřejňujeme údaje o kondici webové stránky, na které se právě nacházíte. Hodnocení jsou celkem jednoznačná, na základě přímých i nepřímých informací je se stránkou docela slušná spokojenost, což nás samozřejmě těší a také zavazuje. Máme čtenáře i mimo kraj, zvláště nás znalostí našich problémů překvapují Pardubáci. Rok 2005 nebyl výjimkou, povedlo se o chlup zrychlit zpravodajství, publikovali jsme rekordní počet článků a udrželi pestrý záběr od informací dá se říci světových po informace krajské a regionální, což je samořejmě naše hlavní parketa. Na stránku vkročily ankety, které ukazují obrázek "veřejného mínění", čehož se dosud nedostávalo, neboť tzv. zpětná vazba se až na výjimky mezi šachisty moc nepěstuje.

K rozmanitosti stránky přispívají i soutěže, my jsme po roce 2004 i v roce 2005 vypsali jednu na počet přístupů na stránku v měsíci březnu. Bohužel pan Petr Čechura z Náchoda se rozhodnul nám ukázat, jak se taková soutěž dá zmanipulovat. Stejně jako v roce 2004 začalo v závěru března počitadlo náhle "bláznit" a vše bylo zkaženo (blíže viz dubnové články tomu věnované). To byl hlavní šrám, který stránka utrpěla.

Internetové zpravodajství není výsadou svazových orgánů, mnohdy ještě zajímavější jsou stránky oddílů, které se mohou detailně věnovat svým úspěchům či neúspěchům. Podívali jsme se na ně a tady je pokus o jejich hodnocení:
Absolutním vítězem je a podtrženou jedničku si zaslouží webová stránka TJ Náchod, kde najdete vše (kromě jména webmastera). Je aktualizovaná, s pěknou grafikou, můžete si na ní přehrávat partie i z krajské soutěže, má články, fotografie, anglickou versi. Vřele doporučujeme k návštěvě!
Za jedna, čili výborně, si zaslouží stránka Jiskry Česká Skalice (webmaster není uveden, ale snad to je Vladimír Velecký), opět hezký vzhled a hlavně aktuální informace vztahující se k oddílu a náchodskému okresu.
Na třetí místo a za chvalitebně bychom zařadili stránku Jiskry Jaroměř, umístěné na portálu města. Věnuje se ovšem jenom mládeži, což je škoda.
Další stránky jsou informačně slabší, Sokol Hradec Králové má sice zachycen poslední zápas z KS, ale před tím dlouho nic, stránka ŠŠ Panda Rychnov n.Kn. obsahuje první dvě kola II. ligy a jinak je přes bohaté menu různých soutěží prázdná jako proškrtaný jídelní lístek, TJ Jiskra RMSK Nový Bydžov se dala cestou přesměrovávání na krajskou stránku, a známá stránka Hradecká věž patrně trpí nedostatkem času webmastera. Mezi minusy je třeba zařadit i úplnou absenci stránky, která zvláště schází u nejsilnějšího oddílu kraje Slavie Hradec Králové. Nenašel by se v něm někdo, kdo by popisoval zápasy v ligových soutěžích? Tohle zpravodajství chybí.

Vraťme se ke stránce naší.

Tabulka Souhrnným ukazatelem užitečnosti stránky je její návštěvnost. Kde se nelze nic nového dozvědět, bude návštěvnost klesat k nule, s množstvím aktuálních informací návštěvnost roste. V tomto směru jsme na tom skvěle, o čemž svědčí vedlejší tabulka měsíčních návštěvností. V sezóně 2004/2005 se návštěvnost přehoupla přes 30.000. Pravda, pár stovek by se mělo odečíst (viz výše), ale i tak je to velmi pěkné.
V grafickém podání to vypadá takto, je vidět, že návštěvnost během roku zachovává stále stejný charakter s kulminací v měsíci březnu. Potěšující je, že pokles po skončení soutěží a o prázdninách není tak velký. Celkově každým rokem návštěvnost roste a není vidět, že by se začala ustalovat na nějaké limitní hodnotě, naopak meziroční nárůst se stále zvětšuje! Vypadá to, že počet čtenářů, majících přístup na internet, je stále ve fázi exponenciálního růstu.
Nejlépe je to vidět na tomto grafu, kde je souhrnná návštěvnost za měsíce září až prosinec od roku 1999 do roku 2005. Sedm hodnot pořízených za stále stejných podmínek už dává možnost pohrát si excelovsky s matematikou. Nejlépe na závislost návštěvnosti na ročnících sedí exponenciální funkce s výborným korelačním koeficientem 0,9856, jejíž průběh a rovnice je uvedena v grafu. Prodloužili jsme ji do příští sezóny a vychází, že by od září 2006 do prosince 2006 měla stránka mít 23.285 návštěv, tj. průměr skoro 6.000 měsíčně a 200 denně. Nechce se tomu věřit.

Nechme matematických hrátek a podívejme se do budoucnosti stránky. Vzhledem k jejímu rozsahu uvažujeme spolu s Vladimírem Veleckým a VV o změně na stránku dynamickou, něco jako je web ŠSČR. Tak hned to asi nebude, určitým omezením jsou finanční náklady, neboť vystavění takového webu už potřebuje profesionální práci a ta se platí.
V budoucnosti blízké se čtenáři dočkají soutěže k 100.000 návštěvníkovi. Ten se očekává v první polovině února, s odměnou by se mělo dostat na tři, kteří otočí počítadlem na čísla 99.999, 100.000 a 100.001.

Na závěr se sluší poděkovat všem přispěvatelům a vedoucím soutěží, bez kterých by stránka nebyla možná, a vyzvat nejen je k zasílání zpráv, postřehů a přání, např. tipů na anketní otázky. A popřát čtenářům úspěšný nový rok a hodně dobrých a zajímavých zpráv na webu KHŠS!

Jiří Bielavský, 2. 1. 2006Obsah

Novoroční rozhovor s předsedou KHŠS Jaroslavem Šmídem

Končíš první rok ve funkci předsedy KHŠS. Jak se cítíš?
Jako předseda. Ono se to nikomu nezdá, ale členství ve výkonném výboru přináší měsíčně desítky hodin práce. Vždy na začátku měsíce si říkám, že je začnu počítat, ale nikdy tak neučiním.

Jak hodnotíš coby předseda rok 2005?
Domnívám se, že v kraji proběhly všechny soutěže, které proběhnout měly. Velmi dobrý pocit mám z masovosti mládežnických turnajů. Více jak stovku dětí pamatuji naposled z dob svého účinkování na mládežnických Velkých cenách ČSSR … Za tím vším stojí desítky hodin práce většinou dobrovolných trenérů, kteří se dětem nejen věnují ve svém volném čase při tréninku, ale jezdí s nimi o víkendech po turnajích. Jsem rád, že zrovna náš kraj patří v tomto směru ke špičce v ČR. K absolutní špičce patří náš svaz také díky aktuálním informacím na krajském webu. Za ním jsou také měsíčně neviditelné desítky hodin práce webmastera, který je honorován symbolickou částkou a to musí ještě nedělní podvečery trávit u počítače.
Jsem rád, že se ustanovuje tradiční systém, a to především v turnajích jednotlivců. Také soutěže družstev mají jasnou strukturu a i na tom nejnižším stupni stoupá úroveň hry.

V průběhu podzimní části soutěží se vynořily problémové situace. Jaký máš na ně a na způsob jejich řešení názor?
Problémové situace vznikají většinou z neznalosti pravidel či řádů. Překvapující je, že neplatí přímá úměra "čím větší ELO, tím větší znalosti pravidel", většinou tomu je naopak. V nejnižších soutěžích, kde se hraje často opravdu jen pro radost, se hráči nějak domluví, horší to je v soutěžích vyšších. A symbolické částky v řádu pár stokorun dávají možnost každému se odvolávat … Není pak jednoduché rozhodnout černě či bíle, natož když obě strany popisují situaci jinak, či dokonce dojde z neznalosti pravidel k chybě na obou stranách.

Chystá se další konference ŠSČR, na níž budeme mít jako kraj poprvé čtyři delegáty. Můžeme chválit ŠSČR?
Až nedávno jsem si uvědomil, že s vedením ŠSČR jsem byl coby předseda Regionálního šachového svazu Trutnov v užším kontaktu než coby předseda svazu krajského. Každý rok se konala 1 až 2 schůze, na kterých bylo možné získat aktuální zprávy. Teď jsem o dění v republikovém svazu informován pouze tím, že čtu zápisy z VV a jednotlivých komisí, ale v osobním kontaktu jsem s vedením svazu pouze na konferencích. Dobrou věc, kterou udělal svaz, byl jistě Galavečer ke 100 letům šachu, jen mě mrzí, že jsem se ho nemohl účastnit. S Galavečerem souvisí také Mistrovství ČR v bleskovém šachu a jejich sestřih v České televizi. To jsou jistě věci, za které bych svaz chválil. Co se mi nelíbí, jsou třeba výsledky nejvyšších soutěží družstev, které jsou na republikovém webu pravidelně později než nejnižší soutěže na našem krajském webu. Je škoda, že konference se přesunula ze sousedních Pardubic do Havlíčkova Brodu, kam to máme dál, ale zase je to blíže než schůze STK, která se konala ve Znojmě.

Co vidíš v nastávajícím roce jako důležité pro KHŠS?
Byl bych velmi rád, kdybychom v následujícím roce získali druhé postupové místo z krajského přeboru družstev do druhé ligy dospělých. Přál bych si také, aby narůstal počet našich týmů, a to jak mládežnických tak i dospělých, ve vyšších soutěžích. Mým přáním je také to, aby se co nejvíce medailí třpytilo na prsou našich reprezentantů na přeborech republiky.
Byl bych také rád, abychom se ve výkonném výboru nemuseli zabývat řešením zbytečných sporů a mohli svůj čas věnovat přípravám turnajů a soutěží.

Přání – šachové
Aby protihráči, když po partii spolu nevypijí nějaké to pivko, tak zůstali, či začali být kamarády. Jejich soupeření by mělo skončit s ukončením partie. Jen někteří šachisté vyznávají jednu krátkou větu „Gens una sumus“ – Jsme jedna rodina. Mezi lidmi je hodně zajímavých a často zvláštních lidí (domnívám se, že o šachistech to platí dvojnásob). Pro některé jsou šachy jedinou zábavou, tak by tomu však nemělo být, každý by měl mít i dalšího koníčka, při kterém se protáhne a nenamáhá pouze hýždě a mozek … Třeba taková turistika je zdraví prospěšná a může ji provozovat každý. U mne to jsou těmito aktivitami kuželky, volejbal a squash.

Díky za odpovědi a přeji Ti spolu se čtenáři naší stránky hodně úspěchů v šachovém i osobním životě.

S předsedou našeho svazu před Silvestrem rozmlouval Jiří Bielavský

Obsah

Sklípek Spartak Vrchlabí – neoprávněný start hráče v KP

Na soupisce družstva Sklípek Spartak Vrchlabí v Krajském přeboru družstev KHŠS, sezóna 2005-06, je jako č. 13 uveden Novotný Lubomír, nar. 27.12.1986, ev.č. LOK 13335, host. Podle databáze ŠSČR je tento hráč členem ŠO Jiskra Rýmařov v Moravskoslezském krajském šachovém svazu. Po utkání 4.kola mezi Vrchlabím a ŠK Lípou B, hraného 11.12.2005, upozornili hosté na skutečnost, že na 8.šachovnici hrál Luboš Novotný, člen ŠO Sokol Nová Paka.

Dotazem u organizačního pracovníka družstva Sklípek Spartak Vrchlabí Jana Jüptnera bylo zjištěno, že se skutečně jedná o hráče Nové Paky, totéž potvrdilo několik účastníků náchodského vánočního turnaje. Sklípek Spartak Vrchlabí vlastní vinou zapsal na soupisku hráče z jiného oddílu, z uvedeného tedy vyplývá, že Luboš Novotný, člen ŠO Sokol Nová Paka, nastoupil neoprávněně. Stejný hráč sehrál také utkání 2.kola mezi Spartakem Vrchlabí a Jiskrou Hořice 13.11.2005.

Vzhledem k těmto okolnostem vydávám následující rozhodnutí:

1. hráč Luboš Novotný, ev.č. 12893, nar. 29.05.1983, člen ŠO Sokol Nová Paka, nastoupil neoprávněně ke dvěma mistrovským utkáním KP za družstvo Sklípek Spartak Vrchlabí
2. kontumuje se partie utkání 2.kola Sklípek Spartak Vrchlabí – Jiskra Hořice na 8. šachovnici: Luboš Novotný – Ladislav Kašpar s výsledkem 0:1. Výsledek utkání se tím nemění.
3. kontumuje se partie utkání 4.kola Sklípek Spartak Vrchlabí – ŠK Lípa B na 8.šachovnici: Luboš Novotný – Luboš Splítek s výsledkem 0:1. Současně se mění celkový výsledek utkání na 6:2.
4. obě partie nebudou započítány na ELO FIDE ani ČR
5. hráč Luboš Novotný, ev.č. LOK 12893, nar. 29.05.1983, člen ŠO Sokol Nová Paka, nesmí dále nastoupit k utkáním za Sklípek Spartak Vrchlabí, neboť není uveden na jeho soupisce
6. za porušení Soutěžního řádu, čl. 3.5.3 (oddíl, který soupisku předkládá, je odpovědný za správnost údajů na soupisce a za to, že hráči na ní uvedení jsou jeho registrovanými nebo hostujícími členy) a za dvojí neoprávněný start hráče Luboše Novotného uděluji družstvu Sklípek Spartak Vrchlabí pokutu ve výši 400 Kč. Pokuta je splatná na účet KHŠS po schválení VV KHŠS do jím stanoveného termínu
7. proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k VV KHŠS podle Odvolacího řádu ŠSČR

V Jaroměři, dne 30.12.2005
Vladimír Velecký, vedoucí KP družstev KHŠS

Obsah

Změna jednatele š.o. Jiskra Česká Skalice

Vážení šachoví přátelé,
oznamuji Vám, že od 1.1.2006 dochází ke změně jednatele šachového oddílu Jiskra Česká Skalice (KHŠS, ev.č. 18107):
nyní
Ing. Pavel Jánský
Riegrova 399
552 03 Česká Skalice
pavjansky@atlas.cz
Děkuji za dlouholetou spolupráci všem funkcionářům, se kterými jsem se v rámci svých oddílových povinností setkával osobně nebo korespondenčně a přeji Vám vše nejlepší v novém roce.
Vladimír Velecký, 30. 12. 2005

Obsah

VV a jeho komise se v lednu zapotí

Případ partie Krňávek vs. Daniel spěje ke konečnému rozhodnutí - VV bude rozhodovat o dvou odvoláních, a to Jičína a J. Daniela proti rozhodnutím STK resp. komise rozhodčích. Jičín usiluje o kontumaci partie ve prospěch hráče Krňávka, rozhodčí utkání Daniel žádá zrušit trest vynesený komisí rozhodčích.
Aby na tom nebylo dost, na scénu přichází další námitka, kterou podává Sokol HK proti utkání v Hronově. Tam se jedná o průběh oboustranné časové tísně, ve které hráč domácích patrně udělal nemožný tah a zmáčknul soupeři hodiny. Rozhodčí to ponechal bez kompenzace času, načež hráč Sokola prohrál na čas.
A aby na tom nebylo dost, na obzoru zatím dřímá nejistota okolo hosta Sp. Vrchlabí Lubomíra Novotného, podle údajů z vrchlabské soupisky se jedná o hráče Jiskry Rýmařov, podle zpráv od soupeřů za Vrchlabí prý nastupuje Luboš Novotný z Nové Paky.
Jiří Bielavský, 27. 12. 2005

Obsah

Otestujte si znalost pravidel šachu v malém vánočním testu

Pod tímto titulkem jste se o loňských Vánocích mohli utkat s šachovými pravidly. Zkuste to i letos, do testu byly zařazeny zkušební otázky ze školení rozhodčích v Janských Lázních. Pravda, tam jich bylo čtyřicet, tady jen deset, ale když dosáhnete osmi správných odpovědí, pak máte docela dobré znalosti.
V otázkách se objevují situace, které způsobily v letošních soutěžích problémy. Na závěr je speciální testík, který pojměte jako zkoušku vašeho šachového citu, budete-li ho dělat rychle.

Změna pravidel platná od 1. 7. 2005 se promítla i do interpretace zmíněného loňského testu. V úloze 6 se vyvozovalo pravidlo, že po šachu, ze které není jiného úniku než tahem králem, už zaniká právo rošády. Nyní je to jinak, i v tomto případě zanikne právo rošády až po tahu krále a správná odpověď se mění na neuznat trojí opakování pozice.

A nyní s chutí do toho!
1. Do sestavy 8-členného družstva smí být zařazeni maximálně
a) celkem 3 hosté, cizinci a volní hráči
b) celkem 2 hosté, cizinci a volní hráči
c) celkem 4 hosté, cizinci a volní hráči.

2. V rapidu nebo blesku nechá bílý svého krále v šachu a černý ho následujícím tahem sebere:

a) vyhraje bílý
b) remis
c) vyhraje černý.

3. Hráč reklamoval neoprávněně remízu třikrát opakovanou pozicí. Kolik času mu rozhodčí ponechá na hodinách, jestliže mu v okamžiku reklamace zbývá 5 minut?
a) 2 minuty
b) 2,5 minuty
c) 3 minuty

4. Černý partii vzdal, pak přišel na to, že bílý má spadlý praporek. Partii vyhrál

a) černý
b) bílý.

5. V utkání družstev se hrálo s nesprávně sestavenými dvojicemi. Které partie utkání budou kontumovány?
a) Všechny od první nesprávně sestavené dvojice dolů
b) jen nesprávně sestavené dvojice.
6. Soupiska družstva a sestava družstva
a) Soutěžní dokument je soupiska družstva
b) Soutěžní dokument je sestava družstva
c) Soutěžní dokumenty jsou soupiska i sestava družstva
7. Hráč s méně než 2 minutami na hodinách reklamuje remízu v závěrečné fázi partie (rychlé zakončení partie) kvůli tomu, že soupeř se nepokouší partii vyhrát. Odložíte své rozhodnutí a při dohrávce zjistíte, že se soupeř nepokouší partii vyhrát, přestože stojí na výhru, a hraje jen na výhru na čas.
a) Uznáte překročení času, protože závěrečné postavení je vyhrané pro soupeře
b) Po pádu praporku vyhlásíte remízu.
8. Je významový rozdíl mezi výrazy "Tah je ukončen" a "Tah je proveden"?
a) ano
b) ne
9. Hráč musí zapisovat partii tah po tahu. Je přípustné zapsat tah před jeho vykonáním na šachovnici?
a) ano
b) ne
10. Partie skončila vzdáním bílého, v obou partiářích je však zapsán výsledek 1:0.
a) do tabulky zapíšete výsledek 1:0
b) do tabulky zapíšete výsledek 0:1
11. Bílý v následujících situacích (bez jiného materiálu) překročí čas. Zkuste svůj cit a rozhodněte rychle o výsledku partie!
K+D : K+D   a) remis, b) 0:1
K+D : K+V   c) remis, d) 0:1
K+D : K+S   e) remis, f) 0:1
K+D : K+J   g) remis, h) 0:1
K+D : K+P   i) remis, j) 0:1
K+V : K+V   k) remis, l) 0:1
K+V : K+S   m) remis, n) 0:1
K+V : K+J   o) remis, p) 0:1
K+S : K+S střelci stejnobarevní q) remis, r) 0:1
K+S : K+S střelci různobarevní  s) remis, t) 0:1
K+S : K+J   u) remis, v) 0:1
K+J : K+J   w) remis, x) 0:1
K+J : K+S   y) remis, z) 0:1

Řešení úloh

Jiří Bielavský, 25. 12. 2005

Obsah

Levon Aronian vítězem Světového poháru, první části boje o titul mistra světa

Až v sibiřiském Chanty-Mansijsku, podle ohlasů za velmi dobrých podmínek, se odehrálo finále Světového poháru, jehož prvního kola se neúspěšně účastnil i náš David Navara. Do finálového 7. kola se probojovalo 16 hráčů, kteří se v osmi duelech utkali o 1., 3., 5. atd. místo ve dvoupartiovém zápase. Při nerozhodném výsledku se hrály dva rapidy, poté na řadu přišly dvě bleskovky a kdyby se ani potom nerozhodnulo o vítězi, hrála by se "náhlá smrt", kde bílý má 6 a černý 5 minut, při nerozhodném výsledku zápas vyhrává černý.
V "pravém" finále o první místo se utkali Aronian s Ponomarjovem, klasické partie Ponomarjov dokázal udržet na remízu, v rapidu ale dvakrát prohrál. Také dalších pět dvojic se dostalo do rapidů, o 15. místě dokonce rozhodovala "náhlá smrt". Pro pořadatelskou zemi asi nebylo příjemné, že na medaili žádný její hráč nedosáhnul.
Konečné pořadí, těchto deset hráčů postupuje do turnaje kandidátů
1. Levon Aronian (Arménie)
2. Ruslan Ponomarjov (Ukrajina)
3. Etienne Bacrot (Francie)
4. Griščuk (Rusko)
5. Barejev (Rusko)
6. Gelfand (Izrael)
7. Rublevsky (Rusko)
8. Gurevič (Belgie)
9. Kamsky (USA)
10. Carlsen (Norsko)
Co říci k vítězi soutěže? Patří do generace 22 - 23 let, je Armén, žije v Berlíně a jak sám o sobě prohlašuje, šachem se baví, má rád turnajovou atmosféru a stresy netrpí.
Doplňuji poznámku od Dušana Škalouda: "Levon Aronian je také jedním z top hráčů bughouse šachu, na šachovém serveru FICS dosáhl 2700 a momentálně je číslo jedna na žebříčku aktivních hráčů. V Berlínském bughouse turnaji skončil letos druhý. Jen mě napadlo, že to třeba spousta lidí neví, a může to být dobrá čtivá perlička na web."
Levon Aronian

Někoho možná bude zajímat, jakým tempem se hrály klasické partie. Hovořil jsem na toto téma se Sergejem Movsesjanem (který Chanty-Mansijsk nečekaně opustil po 1. kole), trochu si stěžoval, že česká STK opět zaspala dobu, když liga se hraje na 90 minut + 30 sekund na tah, zatímco oficiální tempo FIDE už je 90 minut na 40 tahů a poté 15 minut + 30 sekund na tah. Časově to vychází podobně, partie by mohla být ještě o 10 minut rychlejší, hráč však musí dojít do časové kontroly a přídavek 15 minut mu dává možnost připravit se na rozhodující část partie. Staré tempo přiková hráče k šachovnici třeba od 20. tahu. Nejblíže se současnému tempu FIDE blíží tempo 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce, pokus o jeho zavedení v RP před dvěma roky neprošel. Doufejme, že se ŠSČR s tradičním ročním zpožděním srovná se světem, možná se takto bude hrát náš KPJ 2006 nebo KP družstev od roku 2007.

Světový pohár je součástí cyklu bojů o titul mistra světa, který bude v roce 2006 (září - říjen) pokračovat zápasy kandidátů, jichž se šestnáct střetne v osmi dvojicích v šestipartiových zápasech. Mezi kandidáty mají místo jisté Kasparov, Kramnik, Léko, Adams, Polgárová a Kasimdžanov. Vítězové prvního kola sehrají mezi sebou kolo druhé a čtyři vítězové turnaje kandidátů postoupí do konečného turnaje o mistra světa v roce 2007. Do této soutěže osmi nejlepších hráčů už mají přímý postup Anand, Topalov, Morozevič a Švidler.
Od turnaje kandidátů se bude hrát speciálním tvůrčím tempem 2 hodiny na 40 tahů + 1 hodina na 20 tahů + 15 minut a 30 sekund na tah počínaje tahem číslo 61.

Jiří Bielavský, 17. 12. 2005

Obsah

Konkursy na rozhodčí turnajových KP

V zájmu rozšíření možností uplatnit rozhodcovskou kvalifikaci a získávat potřebnou praxi vypisuje komise rozhodčích konkursy na místa hlavních rozhodčích turnajových krajských přeborů:
KPJ A (Fide turnaj) + KP Fischerovy šachy (min. 1. třída) - Janské Lázně, květen 2006
KPJ B turnaj - Janské Lázně, květen 2006
KP družstev mladších žáků
KPJ rapid v Třebechovicích
KP družstev blesk v Hradci Králové (min. 2. třída)
KP družstev v rapidu v Třebechovicích
Kde není uvedena minimální kvalifikace, stačí 3. třída.
Přihlášky přijímá předseda KR Jiří Bielavský do 1 měsíce před konáním soutěže, zašlete je však co nejdříve. Při obsazování bude KR spolupracovat s organizátory akcí, jež žádáme o zasílání jejich návrhů.

Schválení rozhodčí (k 21. 12. 2005):
KPJ blesk v Náchodě - rozhodčí V. Velecký
KPJ mládeže H14, 16 v dubnu v Trutnově - rozhodčí D. Onderek a J. John
KPJ mládeže H,D8-12 v dubnu v Červeném Kostelci - M. Pavlíček
KPJ mládeže rapid v Hořicích - J. John
Jiří Bielavský, předseda KR, 14. 12. 2005

Obsah

Vyjádření vedoucího KP k partii Krňávek - Daniel

"Vyjádření vedoucího soutěže k partii Krňávek vs. Daniel z utkání 2.kola Panda Rychnov n.K. B - ŠK AD Jičín: po shromádění a prostudování dokumentů, vztahujících se k případu, jsem rozhodl takto: Hráč Daniel pochybil jako hráč (viz Pravidla FIDE, čl. 8.1) tím, že svou partii řádně nezapisoval, ač nebyl v časové tísni a nesprávně se zachoval též jako rozhodčí (viz Pravidla FIDE, čl. 13.1, 13.4), neboť ze svého jednání nevyvodil žádné důsledky, přestože o to byl žádán zástupcem kapitána hostí. Nicméně tyto důvody nejsou postačující pro to, aby se změnil výsledek partie. Faktem zůstává, že hráč Krňávek nesplnil požadovaný počet tahů a prohrál překročením času. Současně porušil Pravidla FIDE (čl. 12.6), neboť svého soupeře vyrušoval dotazy na splnění časového limitu.
Rozhodčí Jiří Daniel byl potrestán Komisí rozhodčích KHŠS tříměsíčním zákazem výkonu funkce rozhodčího (viz níže).
Současně proti jeho jednání podal oficiální námitku vč. uhrazení vkladu ŠK AD Jičín. Tuto námitku musí projednat Výkonný výbor KHŠS, nebo jemu je podána."Vladimír Velecký, 11. 12. 2005

Obsah

Komise rozhodčích potrestala Jiřího Daniela tříměsíčním zákazem rozhodování

Za chyby, jichž se dopustil rozhodčí v utkání Panda Rychnov n. Kn. - ŠK AD Jičín, potrestala komise rozhodčích Jiřího Daniela tříměsíčním zákazem výkonu funkce rozhodčího. Je to první verdikt v kauze, o které se hodně mluvilo nejen v našem kraji.
K řešení je ještě námitka, podaná š.o. Jičín k VV KHŠS.
Jiří Bielavský, 9. 12. 2005

Obsah

Bauset Pardubice stále vede extraligu

Zápasy 5. a 6. kola pokračovala o uplynulém víkendu Extraliga osmičlenných šachových družstev, kde si Bauset Pardubice nejdříve připsal vysokou výhru s Lokomotivou Brno B a o den později se pak s "áčkem" stejného týmu rozešel po dramatickém průběhu smírně. Po šestém dějství tak stále pardubický kolektiv vede Extraligu o jediný bodík před Zlínem.

5. KOLO
Bauset Pardubice - Lokomotiva Brno B 6:2: Vyhráli Movsesian, Láznička, Sikora a Pošta, remizovali Kovalev, Votava, Bernášek a Petr; rozhodčí Bielavský z Hradce. Ostatní výsledky: Zlín - Mahrla Praha 5,5:2,5; Opava - Vyšehrad Praha 4:4; Turnov - Lok. Brno A 3,5:4,5; Ostrava - Plzeň 3:5; Třinec - Pankrác Praha 6:2.

6. KOLO
Bauset Pardubice - Lokomotiva Brno A 4:4: Vyhráli Votava a Heberla, remizovali Láznička, Kovalev, Petr a Stehno, prohráli Movsesian a Bernášek; rozhodčí Bielavský z Hradce. Ostatní výsledky: Zlín - Vyšehrad Praha 5:3; Opava - Mahrla Praha 3,5:4,5; Turnov - Lok. Brno B 7:1; Ostrava - Pankrác Praha 7:1; Třinec - Plzeň 3,5:4,5.
TABULKA PO 6. KOLE
1.Bauset Pardubice 	5 1 0 	31,5:16,5 	16
2.ŠK SK Zlín 		5 0 1 	29,5:18,5 	15
3.Lok. Brno A 		4 1 1 	28,0:20,0 	13
4.Mahrla Praha 		4 0 2 	27,0:21,0 	12
5.Sokol Plzeň 		4 0 2 	25,0:23,0 	12
6.Hagemann Opava 	3 1 2 	28,0:20,0 	10
7.Zikuda Turnov 	2 1 3 	26,0:22,0 	 7
8.Labortech Ostrava 	2 1 3 	24,5:23,5 	 7
9.Vyšehrad Praha 	2 1 3 	23,0:25,0 	 7
10.TŽ Třinec 		2 0 4 	23,0:25,0 	 6
11.Pankrác Praha 	0 0 6 	11,5:36,5 	 0
12.Lok. Brno B 		0 0 6 	11,0:37,0 	 0
7. kolo sobota 14. 1. 2006 v 10 hodin: Brno B - Brno A, Zlín - Opava, Bauset Pardubice - Turnov (rozhodčí Josef Nun), Ostrava - Třinec, Plzeň - Pankrác Praha, Mahrla Praha - Vyšehrad Praha.
Lubomír Douděra, 5. 12. 2005

Obsah

Svědectví jičínského hráče R. Nedbala k případu Daniel

Budu pouze stručný, protože jako ředitel pobočky jedné z největších českých bank mám velmi málo volného času a nechci si ho kazit takovými špinavostmi, jaké uvádí p. Daniel. Šachy hraji již dlouhou dobu především pro zábavu a relaxaci, nejsem tedy nejlepším hráčem, ale s podobným chováním jsem se ještě nesetkal. Protože jsem hrál partii na vedlejší desce a skončil jsem ji neúspěšně dříve, byl jsem velmi pravděpodobně jediným hlavním svědkem celé události. Rovněž jsem byl účasten i rekonstrukce tahů atd...

Situaci již popsal ing. Kohout, já mohu pouze dodat to, že p. Daniel po upozornění ing. Urbana, že nepíše tahy, cca kolem 35. tahu dopsal zpětně několik tahů najednou. Pak chvíli blical a zapisoval tahy. Když měl popsaný celý partiář a cca hodinu času navíc, hráč Krňávek se ho zeptal, zda je již 40 tahů, p. Daniel mu odpověděl že ano, Krňávek zahrál pro jistotu jeden tah. V té chvíli měl Krňávek cca 50 vteřin, požádal soupeře o partiář a s vědomím dokončených 41 tahů začal dopisovat partiář, Daniel zahrál Se6+. Po dopsání několika tahů mu spadl praporek a hráč Daniel ihned požadoval rekonstrukci tahů s tím, že si není úplně jistý, zda je odehráno 40 tahů. Při následné rekonstrukci tahů /které jsem byl opět osobně přítomen/ se úkazalo, že p. Daniel v partiáři vynechal tahy /zda záměrně, ví pouze on/.

Do této doby jsem se k této věci nechtěl veřejně vyjadřovat /jsem zastáncem jistých etických kodexů/. Nikdy jsem nelhal a pokud má někdo takovou zkušenost, dávám mu i touto cestou možnost mi to sdělit. Názory p. Daniela mne ovšem nezajímají /pokud jako chlap nepřizná svou chybu a nezačne se chovat slušně/.

Je je mi líto kolegů z Pandy Rychnov, to, že se p. Daniel odvolává při svém nepravdivém tvrzení i na ně, raději nekomentuji. Žádám o zveřejnění mé reakce i přesto, že jsem se domníval, že jí nebude třeba.

Ing. Rudolf Nedbal, 1. 12. 2005

Obsah

Komentář rozhodčího Jiřího Daniela k partii Krňávek - Daniel

S odstupem času jsem provedl analýzu svého chování rozhodčího utkání RK B – Jičín s tímto výsledkem:

a) K výrokům Ing. Zdeňka Urbana uvedeným v zápise o utkání:
A1) nereklamoval jsem překročení času, ale postupoval přesně v souladu s článkem 13.6 Pravidel šachu FIDE (dále jen Pravidel), což jsem uvedl již v zápise o utkání.
A2) Partii jsem zapisoval tah po tahu v souladu s článkem 8.1 Pravidel. Upozornění zástupce kapitána hostí jsem vnímal, ale neměl jsem čas mu vysvětlovat článek 8.1 Pravidel. Ten umožňuje odpovědět na tah soupeře dřív než zapíšu jeho tah – jeho upozornění uvedené v zápise „nezapisování tahů po tahu svém i soupeře“ není tedy ani oprávněným požadavkem.
A3) Po překročení času nelze podle článku 6.10. Pravidel pokračovat v partii.
A4) Není pravda, že jsem nezapisoval a neměl zápis. Psal jsem tah po tahu a v zápise omylem uvedl více řádků. Zápis jsem dal bezprostředně po partii Ing. Jonášovi, na přání hostů zápis zkopíroval i pro jejich potřeby. Mám úplně čisté svědomí.
A5) Hráč není podle Pravidel článek 8.2 povinen soupeři partiář ani ukazovat. Není důležité, kolik řádků hráč na partiáři popsal, když všechny tahy zapsal. Jeden nebo dva tahy dokonce omylem 2x. To, že se hráč v časové tísni orientuje podle partiáře soupeře, je jen jeho chyba. Viní-li ze svého překročení času soupeře, připomíná to pláč ukřivděného dítěte.

b) K výrokům Ing. Jana Kohouta, nepřítomného v časové tísni v HM, ale v MH, který obsahuje neznámo kde vyprodukované lži, místopřísežně prohlašuji, že jsem na otázku Krňávka k počtu tahů neodpovídal. Otáčel jsem partiář, abych mohl pokračovat v zápise. Choval jsem se přesně v souladu s článkem 13.6. a mám k tomu jako svědky v té době všechny hrající hráče Pandy, Josefa Novotného, Martinu Marečkovou a Ing. Vlastimila Jonáše.

c) K chování Ing. Jiřího Bielavského, který uveřejnil neověřenou kritiku Ing. Jana Kohouta nepřítomného v časové tísni v HM (jeho nepřítomnost je zmíněna i zápise o utkání!) vyjadřuji politování nad úrovní jeho chování k neověřeným informacím poškozujícím ve svém důsledku nejvíc velmi nepříjemnou roli hrajícího rozhodčího. Hosté se již v HM plni emocí vyjádřili, že mi to jako vychovateli mládeže jak se patří zavaří. V osobě Ing. Bielavského našli živnou půdu pro své pomluvy. Vyzval jsem Ing. Bielavského k veřejné omluvě za takové chování.
Osladil mi to: Vzápětí informoval na svém serveru opět prapodivně: Panda má mistra Čech v kategorii H10, ale to uveřejnil až jako opravu po vyzvání. Do třetice uvedl během jednoho týdne i třetí „omyl“ poškozující moje zájmy - že v čele RP Rychnovsko je Panda C. V čele je Panda D, ve které hraju… Myslím, že jsem Jirkou velmi nenáviděn, protože tento muž se normálně téměř nikdy nemýlí, což mi v poslední době dokázal mnoha nalezenými chybami v propozicích turnaje Talent, které jsem ve spěchu nedbale připravil.

Závěrem: jsem rád, že jsem při rozhodování vlastní partie postupoval přesně v duchu pravidel. Mrzí mě, že se k tlumočení emotivních lží propůjčili tak fundovaní funkcionáři jako Ing. Kohout a Ing. Bielavský. Ani jeden u partie nebyl!
Jiří Daniel, 29. 11. 2005


Vyjádření webmasterovské
Nevím, jak si p. Daniel představuje fungování zpravodajského webu nebo třeba novin. Všichni webmastři nebo šéfredaktorové jsou odkázáni na informace z nejrůznějších zdrojů. Že se vyskytnou i takové, které někomu šlápnou na kuří oko, je většinou jen dobře. A tahle byla přesně tohoto druhu, jak konec konců ukázaly i ohlasy. Nestalo se to totiž poprvé.
Jiří Daniel mi kromě šíření lží vytýká také pomstychtivé "upření" mistrovského titulu v H10 pro Pavla Horníčka z Pandy. Kdyby si inkriminovanou zprávu přečetl celou, tak na konci by nalezl jejího autora, který byl přímo na místě a tuto zprávu mi poslal. Nebyla nelogická, neboť děvčata mohou startovat v soutěžích chlapců, a na webu ŠSČR nebylo nic - byli jsme zase první. Po konsultaci s vedoucím mistrovství Čech a s autorem, který se za neúmyslnou chybu omluvil, jsem uvedl věc na správnou míru.
Že záměna Pandy D za Pandu C není důmyslnou pomstou, snad chápe každý. Stačilo napsat, že jsem se (v mnoha družstvech Pandy) spletl (a napsal to logicky nejlepší). Za taková upozornění posílávám poděkování. Sám dělám korekci ke všem došlým materiálům včetně Danielových, a neuveřejňuji je s chybami, které jsou lidské, natož s nějakými dohady o podlých úmyslech.
O tom, jestli mám po funkcionářské či webmasterovské stránce někoho rád a někoho nerad, rozhoduje jediné - mé přesvědčení, jak ten či onen pracuje ve prospěch šachu jako fair play sportu. V tomhle kritériu je obsaženo vše, proto nevadí, že mě J. Daniel a K. Möller rádi nemají.

Vyjádření předsedy komise rozhodčích
Předložím komisi rozhodčích tento případ k projednání z hlediska dodržování pravidel o zápisu partie a proto nechci teď polemizovat s J. Danielem s jeho sporným výkladem rozhodování "přesně v duchu pravidel".
K objasnění případu si vyžádám oba partiáře a vyjádření hráče Krňávka zvláště k odpovědi či neodpovědi na jeho otázku o naplnění počtu tahů.
Jiří Bielavský, 29. 11. 2005

Obsah

Vedoucí KP vyzývá ke slušnosti a respektování pravidel
první prohra "na mobil"

Vážení šachoví přátelé,

dovolte mi, abych z pozice vedoucího soutěže vyjádřil své znepokojení a do značné míry i zklamání z dosavadního průběhu soutěže. V několika posledních letech jsem v závěrečném hodnocení vždy vyzvedl skutečnost, že nedošlo k žádným větším problémům, soutěž probíhala hladce a ve sportovním duchu. Bohužel letos, ač jsou odehrána pouhá tři kola, objevila se řada problémů a prohřešků proti pravidlům, soutěžnímu řádu i slušnému chování.

Již v prvním kole neznal rozhodčí funkci digitálních hodin a posoudil nesprávně výsledek partie, za což byl řešen komisí rozhodčích a potrestán zastavením činnosti. A druhé kolo bylo opravdovou snůškou přestupků sportovních i etických.

V Náchodě hráč hostí z Jiskry Jaroměř nazýval svého soupeře před utkáním „sračkou“, podstatnou část svého pobytu za šachovnicí věnoval četbě novin. Partii po zásluze prohrál, ale nic to nemění na hrubém a nesportovním chování.

Z Vrchlabí jsem obdržel originály partiářů obou družstev. Podle zápisu o utkání vyhráli na 8.šachovnici hosté. Ale podle jednoho z partiářů vyhráli na 8. šachovnici domácí, podle druhého hosté. Podepsaný oběma hráči byl pouze jeden z nich, ten špatný (hostující hráč klidně podepsal, že prohrál!!). Výsledky utkání jsem obdržel mailem, sestavy byly zmatené, ale když jsem se pokoušel najít ve zprávě nějakou logiku, vyplynulo z ní, že se na 8. šachovnici hrálo s opačnými barvami. Rozhodčím utkání se prohlásil kapitán domácích, ač vůbec nemá kvalifikaci rozhodčího. Proto asi také netušil, že výsledek partie se do zápisu uvádí podle toho, co je zapsáno v partiáři a ne podle svého dojmu.

K nejzávažnější události došlo v Rychnově. Hostující hráč se dostal do časové tísně a přestal zapisovat tahy. Podle hostujícího družstva domácí hráč (současně rozhodčí) udělal záměrně chyby ve svém zápisu, aby svého soupeře zmátl a ještě mu řekl nepravdivý údaj o skutečném počtu tahů. Rozhodčí tvrdí, že chybu v zápisu udělal jen jednou, nic neříkal a že hostující hráč nesplnil předepsaný počet tahů, proto si zapsal výhru překročením času. Hosté podávají protest podle SŘ (včetně zaplacení vkladu) a žádají kontumaci ve svůj prospěch.

V právě odehraném kole došlo na nové pravidlo o komunikačních prostředcích. Po půlhodině hry v Jaroměři zazvonil hostujícímu hráči mobil. Slouží mu ke cti, že partii sám okamžitě vzdal dříve, než rozhodčí stačil jakkoli reagovat.

Co z výše uvedeného vyplývá? Nehrajeme přátelské partie někde v hospodě pro zábavu, ale organizovanou soutěž, která má svá pravidla. A ta je třeba dodržovat. Znalost pravidel je důležitá pro hráče i rozhodčího. Stejně tak jako při fotbale rozhodčí po odpískání penalty netahá z kapsy výtisk pra-videl, aby hráčům vysvětlil, čeho se dopustili, nemůže totéž dělat ani rozhodčí šachového utkání. V šachu je jeho role ještě navíc ztížena tím, že ve většině případů je rozhodčím hrajícím.

Krajský svaz se snaží snížit výdaje družstvům tím, že na utkání nedeleguje nehrající rozhodčí. Je otázkou, zda je toto do budoucna únosné, když se ukazuje, že mnoho rozhodčích na svou úlohu nestačí. V uvedeném zápase v Rychnově argumentoval rozhodčí tím, že měl ztíženou pozici jako hráč i rozhodčí. Ale nic mu přece nebránilo v tom, aby zajistil nehrajícího rozhodčího z řad svého oddílu nebo požádal svaz o delegaci, pokud má pocit, že svou funkci není schopen vykonávat.

Pravidla, řády a směrnice nikdy nevyřeší všechny sporné případy. Základem vždy zůstává slušnost, poctivost a úcta k soupeři. Mohu vyhrát, mohu prohrát, ale nikdy by soupeř na druhé straně šachovnice neměl být mým nepřítelem. Mám dojem, že na to mnoho hráčů při příchodu do hrací místnosti zapomíná a pro vidinu bodu by snad byli ochotni se u partie poprat. A je velice smutné, že se mezi tyto hráče řadí zejména ti, kteří se honosí úspěchy svých svěřenců z řad mládeže.

Vladimír Velecký, vedoucí soutěže, 27. 11. 2005

Obsah

Co se dělo v Rychnově při utkání s Jičínem? - opis zápisu o utkání

Na přání Jiřího Daniela zveřejňujeme opis zápisu, který pořídil vedoucí soutěže Vladimír Velecký. Momentálně nemůžeme posloužit žádnou další informací ze strany STK, která je v tomto klíčová.
Jičín podal námitku k VV, ve kterém žádá kontumaci partie ve prospěch Krňávka. O dalším vývoji tohoto případu budeme referovat.
Jiří Bielavský, 26. 11. 2005

---------------------------------------------

Toto je opis zápisu, která mi přišel poštou v úterý 15.11. v doslovném znění, včetně případných chyb a v pořadí, ve kterém jsou námitky v zápise uvedeny.

V partii na 6.šachovnici došlo k tomu, že domácí hráč Daniel neměl správný zápis při 39.tahu. Bílý byl v časové tísni a proto nepsal. Domácí hráč reklamoval překročení času ve 39.tahu, přestože měl zapsáno v partiáři 40 tahů u bílého i černého. Předtím zástupce kapitána hostů Urban upozorňoval domácího hráče Daniela na nezapisování tahů po tahu svém i soupeře. Protože hráč domácích byl zároveň rozhodčím nebyla v této věci učiněna žádná náprava. Po překročení času požadoval zástupce kapitána hostů aby bylo pokračováno do další časové kontroly. To bylo s ohledem na překročení času hráče Krňávka odmítnuto. Důvodem však samozřejmě byla pozice, kde hráč Krňávek měl dámu více. Zdůrazňujeme, že nebylo možné aby hráč Daniel reklamoval překročení času, neboť nejdříve nezapisoval a poté zapsal o dva tahy více, nebo-li neměl zápis, aby mohl překročení času reklamovat. Kapitán hostů nebyl v době sporu v HM (dokončená partie).
Kohout (K), Urban (ZK)

Vyjádření rozhodčího: Partii jsem zapisoval tah po tahu i v časové tísni soupeře, na upozornění kapitána hostí Zd.Urbana v jednom z posledních tahů, že nezapisuji tah po tahu, jsem jeden chybějící tah dopsal. Jako rozhodčí jsem vyčkal chvíle, kdy soupeř naplnil čas 2 hodiny a v tuto chvíli vyzval hráče k dopsání partiáře. Bylo zjištěno, že neudělal 40 tahů za 2 hodiny. Proto jsem partii v duchu pravidel ukončil.
Jiří Daniel

Po rekonstrukci bylo zjištěno, že hráč Krňávek udělal ještě jeden tah navíc proti zápisu hráče Daniele. Dle zápisu hráče Daniele měl tedy 41. tahů a spadnul ve 40. tahu, dle zápisu hráče Daniela po doplnění Se6+ ve 42.tahu. K tomu, že hráče Daniel nezapisoval jsou další svědci jako ing. Turčín.
UrbanObsah

Ohlasy na článek Co se dělo v Rychnově při utkání s Jičínem?

Zdravím Vás a posílám malý příspěvek ke zveřejněnému článku k utkání Rychnov-Jičín.
Na vlas stejná situace nastala v minulém ročníku a taky v Rychnově!! Jako poslední se hrála partie Daniel-Splítek v utkání Rychnov-Lípa B. Rozhodčím byl "hráč" Daniel. Pozice byla vyrovnaná, ale hráč Splítek měl málo času - do konce partie měl jen pět minut, Daniel hodinu. Návrh na remis Daniel vytrvale odmítal. Dvě minuty před koncem reklamoval Splítek pravidlo, že soupeř 50 tahů netáhl pěšcem, proto reklamuje remis. Dělal si čárky místo tahů. Byly zastaveny hodiny. Byl jsem u partie společně s hráčem Iljou Marešem.

"Rozhodčí" Daniel ale prohlásil, že Splítek nemůže své tvrzení doložit písemně a proto se stává vítězem partie "hráč" Daniel. Dotlačil jsem tedy "hráče" Daniela k rekonstrukci. Z jeho partiáře ale nebylo v žádném případě možné určit, kolikátý je to vlastně tah, mnoho tahů bylo zapsáno tak nečitelně, že nešly identifikovat a někdy tahy chyběly úplně! Naprostá nehoráznost. Všichni dobře víme, že hráč, který má dostatek času, je POVINEN zapisovat partii čitelně tah po tahu. To nemohl zase prokázat "hráč" Daniel. Tak jsem nakonec pod tíhou argumentů dotlačil "hráče" Daniela k přijetí nabídnuté remízy.

Proč ten příspěvek?
Zdá se - ale spíše je to jistota - že "hráči" Danielovi je termín či výraz "fér plej" neznámý. V každém případě je to minimálně políček do tváře všem, kteří ještě neztratili smysl pro férovou hru. "Hráč" Daniel v roli "člověka" prostě zklamal ... žel, není to poprvé.
Zdeněk Juřík, ŠK Lípa
Ahoj Jirko,
nedalo mi to, abych nezareagoval na článek uvedený na serveru Královehradeckého krajského svazu "Co se dělo v Rychnově při utkání s Jičínem?" o šachovém souboji mezi p. Danielem a p. Krňávkem. Způsob boje p. Daniela mě totiž vůbec nepřekvapil, protože i já jsem se s podobnou "výhrou" p. Daniela setkal. Bylo to v soutěži regionálního přeboru mezi Slavií HK "C" a Rychnovem "B". Měl jsem hrát tehdy s p. Danielem, zkušeným hráčem, který byl i velmi úspěšný ve vychovávání šachové mládeže a v té době měl za družstvo prakticky jenom výhry. Nedával jsem si proto velké šance a o to víc mě překvapil průběh samotné partie.
Soupeř, který hrál s bílými figurami, mě asi trochu podcenil a hrál sice velmi útočně, ale i trochu lehkovážně. Tak se stalo, že jsem měl po 30. tahu figuru navíc, ale bohužel i špatný čas. Soupeř byl na tom s časem lépe (po skončení partie měl ještě 7 min. do časové kontroly po 40. tahu), ale přesto se mnou posledních 10-15 tahů blical a v partiáři nezapisoval tahy. A tak se stalo, že jsem nevěděl, kolik je odehráno tahů, a blical jsem s ním, až jsem udělal chybu a v 46. tahu dostal mat. Přitom kdybych věděl, že už byl odehrál 40. tah, tak jsem promyslel pozici a s věží navíc bych rozhodně vyhrál. Pan Daniel ("vychovatel mládeže") mě tehdy opravdu hodně naštval a nikdy mu to nezapomenu. Myslím si, že jako zkušený rozhodčí by měl vědět, že partie, pokud není v časové tísni, se zapisuje. Bohužel viděl, že tento způsob v té chvíli byl jediný možný, jak mě zmást, aby opět mohl vyhrát. K mému e-mailu přikládám i tuto partii a omlouvám se, že jsem si dovolil napsat svůj názor a svoji zkušenost s p. Danielem.
Ludvík Rozkovec, Slavia HK
Zdravím,
chci reagovat na článek "Co se dělo v Rychnově při utkání s Jičínem?". Podle mého názoru by mělo utkání Daniel - Krňávek skončit výsledkem 0 : 0 a tím pádem celkový výsledek utkání by měl skončit 3,5 : 3,5.

Nejdříve jsem si vytáhl "sazebník" a pak sčítal prohřešky ...

Přehled trestů, které může rozhodčí provinilcům udělovat:
1. napomenutí
2. přidání času hráči, jehož soupeř se provinil
3. odebrání času kráči, který se provinil
4. kontumace partie
5. zmenšení bodového zisku v dané partii hráči, který se provinil
6. zvýšení bodového zisku na maximálně možný v dané partii soupeři hráče, který se provinil
7. vyloučení ze soutěže.
Prohrou partie bude potrestán hráč, který se opakovaně odmítá řídil pravidly šachu. Bodový zisk soupeře určí rozhodčí. Jsou-li vinni oba hráči, partie se vyhlásí jako prohra pro oba hráče.

u p. Daniela :
- nezapisování tahů ještě před časovou tísní - byl upozorněn zástupcem kapitána
- nesrozumitelný zápis partie - hráč má povinnost zapisovat tahy srozumitelně a v předepsané formě
- zápis partie byl veden (záměrně ?!) chybně - lze hodnotit jako nesportovní chování
- pokud soupeři oznámil, že splnil stanovený počet tahů, tak dle mého názoru nemůže vzít svá slova zpět (tak jako např.nabídku remízy apod.) - lze hodnotit jako nesportovní chování

u p. Krňávka :
- nesplněný předepsaný počet tahů - znamená prohru v partii

Na základě výše uvedených prohřešků bych proto aplikoval úplně poslední větu v sazebníku a partii vyhlásil prohrou pro oba hráče.

A ještě malý dovětek k dovětku :

"...Z hlediska etiky to vypadá na úspěšné použití známé unfair finty proti hráči, který je v časové tísni - zamotat partiář, napsat o řádek víc, strčit mu ho pod nos, a když si nezkušený (s takovými triky) soupeř ještě naběhne se souhlasem se splněním časového limitu, tak ho dostane a vše je jasné (J.Bielavský)."

Nejsem spokojen s tím, jak vlastně celou situaci hodnotíte. Sice říkáte, že byla použita unfair finta, ale na druhou stranu se vlastně tváříte, jako že se s tím nedá nic dělat. Opravdu to bylo úspěšné použití unfair finty?
Lubomír Palij
Odpověď Lubomíru Palijovi:
Ano, podle mě to bylo úspěšné. Hnusně úspěšné. V pravidlech není zmínka, že by hráč mohl vyzvídat počet tahů u soupeře, proto se na Danielovu odpověď nelze odvolat. Moje mínění je, že věděl co říká a věděl, jak je to ve skutečnosti. Ukazuje to na osobní charakter, o tom ostatně píší i jiní v těchto ohlasech.
Ale nenapsal jsem, že se s tím nedá nic dělat (viz poslední dvě slova mého komentáře), naopak!
Jestliže Jičín podal protest proti Danielovu chování, pak musí STK nějak reagovat. Možná budou reagovat i komise rozhodčích, neboť každý rozhodčí, a rozhodčí I. třídy zvláště, musí jít v dodržování pravidel příkladem.
A ostuda a veřejné mínění též něco váží!
Jiří Bielavský, 18. 11. 2005


Obsah

Co se dělo v Rychnově při utkání s Jičínem?

Výtah z dopisu, který mi došel. Autor souhlasí se zveřejněním.

Jičín dne 14. listopadu 2005
Ahoj Jiří !
Píši Ti malé pozastavení nad tématem : „Soupeř umřel, nevadí, hlavně, že mám bod a družstvo dokonce 3 !!! (aneb urvi body za každou cenu a když to nejde na šachovici, tak jsem přece od toho rozhodčí ne ?!)". Jedná se o malý námět k zamyšlení o „hře královské“.

Jedná se o zápas 2. kola KP: Panda RTW Rychnov B–Šachklub AD Jičín A, hraný dne 13.11.2005 od 10 hodin v Rychnově. Zápas skončil dle zápisu a záznamu rozhodčího 4,5:3,5 ve prospěch domácích. Tento výsledek bude zřejmě i zaznamenán v konečné tabulce a nezasvěcený si řekne: Inu je to jasné, Rychnov – loni bronzový - porazil Jičín, který se loni zachránil jen tak tak. Budiž. Jenže všichni jičínští hráči jsou přesvědčeni, že jsme slavný Rychnov již podruhé za sebou porazili, ač bodový zisk je nulový. Dobře, kauza Benda z loňska je již za námi, k tomu se nebudu vracet, nicméně zisk vítězství z Rychnova byl téměř nabíledni. Všechny partie (kromě na 6. desce) tohoto zápasu proběhly korektně a výsledky odpovídají snažení všech hráčů.

Na 6. šachovnici se střetli zkušení šachoví borci - za Rychnov Jiří Daniel – ELO 2065 F, 2028 – nár., za Jičín Michal Krňávek – ELO nár. 2018 (Michal neumřel, ale byl z jednání soupeře na mrtvici), tedy zkušení borci, kteří již mají něco za sebou. Rozhodčím utkání byl pan Daniel. Tím méně bych čekal, že dojde ke sporu právě v jeho partii!

Na 6. šachovnici se odehrálo asi toto: Po rozehraném dámském gambitu obětoval černý (Daniel) pěšce, kterého ale Krňávek celkem bez problémů udržel, dostal se ale do silné časové tísně. V té si však počínal velmi dobře, Daniela naprosto přehrál a získal rozhodující materiál k výhře. Vzhledem k tomu, že hráč Daniel měl v době časové tísně Krňávka dostatek času, cca 1 hodinu, měl povinnost psát pravidelně tahy. Tuto povinnost však opomněl a zapsal tahy až dodatečně po upozornění na tuto skutečnost Zdeňkem Urbanem, kterého jsem pověřil zastupováním po dobu mé nepřítomnosti.
Ať se na mne nikdo nezlobí, ale předpokládal bych, že hráč formátu Daniela, zvláště má-li dostatek času, dokáže psát šachový partiář čitelně, bez škrtanců a vynechaných řádek. Když jsem po mém příchodu zkontroloval oba partiáře, připravené pro Vláďu Veleckého, nevěřil jsem svým očím. Danielův partiář byl téměř nesrozumitelný, bylo na něm evidentně zapsáno 40 tahů, přičemž po 41. po tahu bílého nebyl zaznamenán ani poslední tah černého (Se6 +). Navíc některé tahy byly zapsány dvakrát, a dále s vynecháním řádků. Krňávek, který tahy nepsal a jen blical a počítal počet, byl tedy přesvědčen, že splnil časový limit 40 tahů na 2 hodiny. Zeptal se ještě soupeře, jestli je již 40 tahů. Odpověď Daniela byla „Ano!“ Krňávek si tedy vypůjčil soupeřův partiář a na svůj čas jej chtěl doplnit v souladu s pravidly. Když proběhla časová kontrola, t.j. po 1 minutě po zahraném domnělém 41.tahu Krňávka, vypršel časový limit (hrálo se s digitálními hodinami). Tu se náhle hráč a rozhodčí Daniel probudil a prohlásil, že si myslí, že není splněna povinnost 40 tahů/2hod. a že se provede rekonstrukce partie. Při rekonstrukci se ukázalo, že vzhledem k přepisům v partiáři pana Daniela a vynechávkám řádků bylo skutečně sehráno jen 39 tahů!!! Nutno podotknout, že v závěrečné pozici, kdy partie skončila, měl hráč Jičína D+ 2 lehké figury proti V+ 1 figura a černý stál pod 3tahovým matem. Je pravda, že Krňávek mohl udělat x dalších tahů, nic mu nehrozilo, čekal ale, že se Daniel vzdá.

Krňávek odmítnul partiář podepsat, já, ani Urban jsme nepodepsali zápis o utkání a Zdeněk Urban popsal na druhou stranu zápisu a na zvláštní list celou situaci s námitkou proti celkovému výsledku utkání. Já, Flora, Turčín i Krňávek jsme hráči, kteří by se v pozici Daniela vzdali, neboť situace na šachovnici byla naprosto beznadějná. Nicméně náš vychovatel mládeže soudil jinak a jestli vštěpuje tyto zásady i malým dětem, tak se máme v budoucnosti českého šachu od rychnovských nadějí na co těšit.

Myslím si, že vedoucí soutěže rozhodne v duchu pravidel, t.j. nedodržení časového limitu při 1. časové kontrole, ale šachová bohyně Caissa asi silně zaplakala nad úrovní špičkových hráčů našeho kraje. Rychnov se může pyšnit dalším vydřeným vítězstvím, které se v tabulkách projeví pouze výsledky Krňávek- Daniel 0-1! Mimochodem, k funkci rozhodčího: dělám ho také, ale styděl bych se za to, stvořit takový zápis o utkání jako pan Daniel. Nebyly zde ani správně názvy oddílů, jména hráčů (pouze příjmení), nebyla uvedena ELA u domácích (u hostů jsem je jako kapitán napsal sám). Myslím, že rozhodčí takové kvalifikace jakou má Jiří Daniel by se měl chovat trochu jinak.
Zdraví Jan Kohout, kapitán družstva Šachklub AD Jičín A

Co k tomu dodat? Z hlediska suchých pravidel překročil bílý čas. Černý zjevně nedodržoval nové pravidlo, že tah se smí zapsat až po jeho provedení, jeden z důvodů je, aby se v partiáři neškrtalo. Tahy se musí zapisovat průběžně. Dále je vidět nevýhoda hrajícího rozhodčího - kdo ho má vést k dodržování pravidel a eventuelně trestat? Určuje si je sám pro sebe!
Z hlediska etiky to vypadá na úspěšné použití známé unfair finty proti hráči, který je v časové tísni - zamotat partiář, napsat o řádek víc, strčit mu ho pod nos, a když si nezkušený (s takovými triky) soupeř ještě naběhne se souhlasem se splněním časového limitu, tak ho dostane a vše je jasné. Zbylo počkat tu minutku na spadnutí praporku, na pozici už nezáleží ...
Naštěstí je minimum takových hráčů, co tohle dělají. Drtivá většina uznává fair play. Pro ty ostatní je zřízena disciplinární komise.

Krnavek-Daniel    Závěrečné postavení partie


Jiří Bielavský, 15. 11. 2005


Obsah

Komise rozhodčích KHŠS trestala, napomínala a vyzývá

Usnesení komise rozhodčích KHŠS k utkání 1. kola KP Dvůr Králové – Sokol Náchod

Na základě informace od rozhodčího, shodujících se s informacemi od hráčů Náchoda, došlo v utkání TJ Dvůr Králové nad Labem - Sokol Náchod k situaci, kdy hráč domácích měl na hodinách DGT 2000 po 40. tahu čas –1:00.

Rozhodčí utkání Rostislav Svída rozhodnul o pokračování v partii, přestože došlo k překročení času, neboť čas -1:00 se vztahuje už k druhé fázi partie (rychlé zakončení). Hráč musí mít po provedení kontrolního 40. tahu na hodinách nejméně 1 sekundu (čas na hodinách 0.01).

Protože rozhodnutí rozhodčího je proti pravidlům FIDE, čl 6.10 (hráč prohrává partii, jestliže ve stanovením čase neprovede předepsaný počet tahů), trestá KR rozhodčího Rostislava Svídu

zákazem výkonu funkce rozhodčího od 15. 11. 2005 do 15. 1. 2006.


KR doporučuje všem rozhodčím seznámit se detailně s funkcemi digitálních hodin, používaných v jejich šachovém oddíle. Obecně řečeno, rozhodčí se musí před utkáním seznámit s funkcemi a ovládáním digitálních hodin, užívaných v zápase jím rozhodovaném. Pak by nemohla nastat výše popsaná situace.

Usnesení KR k řízení zápasů, ve kterých byly nesprávně sestavené dvojice

V zápasech Sokol Červený Kostelec – Orel Červený Kostelec (rozhodčí Martin Kuru, Orel ČK), Spartak Vrchlabí B - TJ L.Bělohrad B (rozhodčí O. Trojan, Vrchlabí), ŠK HSM Trutnov B - Loko Trutnov B (rozhodčí Jan Klossovski, HSM) a DDM Týniště n. O. – ŠK Doudleby n. O. (bez uvedení rozhodčího) došlo k nesprávnému rozsazení hráčů, což vedlo celkem k 12 kontumovaným partiím.

Za rozsazení hráčů je odpovědný jak kapitán příslušného družstva, tak rozhodčí zápasu, jehož povinností je překontrolovat sestavu podle soupisek družstev.

Vzhledem k tomu, že uvedení rozhodčí jsou bez kvalifikace, uděluje jim komise rozhodčích KHŠS napomenutí.

Odpovědnost je i na oddílech, které vysílají jako kapitány začínající funkcionáře, kteří hrají s mládeží nebo začínajícími šachisty. Už právě proto, aby se těmto start do šachového života neznechutil, by je jejich oddíly měly vybavit alespoň základní informací o tom, že existuje soupiska družstva a hráči se k utkání řadí od první šachovnice v pořadí podle této soupisky a nelze se rozsadit libovolně.

Komise rozhodčích současně vyzývá oddíly, aby si proškolily své funkcionáře (kapitány a potenciální rozhodčí) hlavně stran Pravidel šachu a Soutěžního řádu. Nejlepší možností je vyslat tyto členy na školení rozhodčích. Nejbližší možnost získání kvalifikace R3, resp. prodloužení kvalifikace R2 a R3 jsou zkoušky, pořádané 25. 11. v Hradci Králové. Další školení rozhodčích R2, resp. R3, bude na podzim 2006.

Jiří Bielavský, předseda KR KHŠS, 15. 11. 2005